Manipulacja jedną ręką

Podczas pierwszego roku życia u dziecka rozwija się zdolność sięgania i chwytania przedmiotów. Dziecko poznaje czuciowo za pomocą dotyku, zmysłu priopriocepcji a także wzroku. Manipulowanie zabawkami odbywa się dzięki ruchowi całej kończyny , kiedy dziecko potrząsa...

Koordynacja bilateralna i lateralizacja

Koordynacja bilateralna to umiejętność dzięki, której obie strony ciała mogą współpracować. Ćwiczenia , które usprawniają koordynację bilateralną rozwijają manipulowanie przedmiotami podczas codziennych czynności oraz pisania. Podczas rozwoju prowadzi to do ustalenia...

Urojenia

Tematem mojego artykułu jest analiza tekstu Adrianny Smurzyńskiej pt. ,,Czy mówimy tym samym językiem? Analiza języka urojeń”. Zostały w nim opisane problemy językowe, z którymi borykają się osoby posiadające urojenia. W pracy wyjaśnię definicję oraz rodzaje urojeń, a...

WIEK PRZEDSZKOLNY – ŚREDNIE DZIECIŃSTWO

Średnie dzieciństwo, zwane również wiekiem przedszkolnym, rozpoczyna się w wieku 4 lat i trwa do 6 roku życia. W tym czasie w rozwoju fizycznym dziecka nie obserwujemy gwałtownych zmian ( jak ma to miejsce w dwóch pierwszych latach życia). Ciało wydłuża się pod...

Gotowość instytucjonalna a gotowość szkolna

W literaturze dotyczącej tego tematu zamiennie funkcjonują dwa określenia „gotowość szkolna” oraz „dojrzałość szkolna”. Dojrzałość szkolną bada się w aspekcie aktualnego rozwoju dziecka, natomiast gotowość szkolna to aspekt najbliższego rozwoju owego dziecka. Strefa...

Wpływ percepcji wzrokowej na małą motorykę

       W chwili narodzin najsłabiej rozwiniętym zmysłem jest zmysł wzroku. Jest to jeden z najważniejszych zmysłów i najbardziej wyspecjalizowany.       W pierwszych sześciu miesiącach życia doskonali się ostrość wzroku , przy pełnej ruchliwości gałek ocznych. Między...

Kim był Hans Asperger ?

Wycofane, nieśmiałe, dziwne, nad wyraz inteligentne. Nauczyciele sugerują: może to Asperger? Termin „zespół Aspergera” wdarł się do potocznego języka. Kim był Hans Asperger? Jego przeszłość budzi spore kontrowersje. „The New York Times”...

POSTĘPOWANIE LOGOPEDYCZNE W PRZYPADKU ZABURZEŃ SŁUCHU

W Międzynarodowej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych ICD-10 uszkodzenia narządu słuchu znaleźć możemy pod symbolem H-90. Różnicuje się je najczęściej biorąc pod uwagę kryterium lokalizacyjne nieprawidłowości, według którego wyróżniamy: H90.0- głuchotę...

Znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia dziecka

W dzisiejszych czasach gdzie dzieci bardzo wcześnie mają dostęp do wszelakich mediów ich aktywność fizyczna, taka z prawdziwego zdarzenia zeszła na drugi plan. Czy zatem dziecku wystarczy, że obejrzy zawody sportowe na ekranie telewizora, smartfona? Nie. To z...
MENU