mTalent – MATEMATYKA 1

mTalent – MATEMATYKA 1

Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających myślenie i umiejętności matematyczne, przeznaczony dla dzieci przejawiających trudności w tym zakresie. Do czego służy? Do wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych, a także innych...
mTalent – PERCEPCJA WZROKOWA

mTalent – PERCEPCJA WZROKOWA

Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających usprawnianie i rozwój percepcji wzrokowej, a także wspomagający koncentrację uwagi opartą na analizatorze wzrokowym. Do czego służy? Do wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych,...
mTalent – PERCEPCJA SŁUCHOWA

mTalent – PERCEPCJA SŁUCHOWA

Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających usprawnianie i rozwój percepcji słuchowej, a także wspomagający koncentrację uwagi opartą na analizatorze słuchowym. Do czego służy? Do wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, ale także logopedycznych,...
mTalent – TRUDNOŚCI W PISANIU 1

mTalent – TRUDNOŚCI W PISANIU 1

Specjalistyczne produkty przeznaczone do diagnozy, profilaktyki i terapii dysgrafii oraz nauki pisania i rozwijania motoryki małej u dzieci i młodzieży. Do czego służy? Do wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych i...
mTalent – ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE 1

mTalent – ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE 1

Seria programów multimedialnych dla dzieci z wadami wymowy i innymi zaburzeniami sprawności językowej. Do czego służy? Do wykorzystania na zajęciach logopedycznych, rewalidacyjnych i innych mających na celu kształtowanie umiejętności językowych i niwelowanie trudności...
MENU