Kompleksowe wyposażenie / doposażenie gabinetów logopedycznych

utworzone przez | 9 marca 2021

Zapraszamy do kontaktu wszystkich chętnych, którzy chcą doposażyć lub wyposażyć od podstaw gabinet logopedyczny. W swojej ofercie posiadamy różnorodne pomoce logopedyczne ułatwiające prowadzenie terapii logopedycznej m. in:

  • gotowe zestawy do przeprowadzania diagnozy i terapii
  • urządzenia i narzędzia specjalistyczne m. in –  wibratory logopedyczne do kształtowania głosek i masażu logopedycznego, analizator głosek, różnorodne szpatułki, gryzaki, stabilizator żuchwy, narzędzie do pionizacji i lateralizacji języka, płytki przedsionkwe
  • gry planszowe i inne (np memo, karty do Piotrusia) do ćwiczeń różnych głosek, rozwoju mowy, percepcji wzrokowej, percepcji słuchowej, orientacji przestrzennej, koncentracji i uwagi, pamięci, i innych
  • książeczki (zeszyty) ćwiczeń do samodzielnego (wspólnego) wypełniania oraz pomoce do układania historyjek obrazkowych
  • książki o tematyce logopedycznej – zawierające informację o różnorodnych dysfunkcjach logopedycznych, metodach terapii, sposobach przeprowadzania ćwiczeń i in.
  • programy multimedialne do diagnozy i terapii
  • gry komputerowe logopedyczne
  • lustra logopedyczne

Współpracujemy z wieloma Wydawnictwami dydaktycznymi, dzięki czemu możemy zaproponować różnorodne pomoce np. do ćwiczeń w obrębie tej samej głoski itp.

Służymy pomocą w doborze produktów – przygotowanie oferty dla nowo otwieranych gabinetów / doposażenie już istniejących.

W swojej ofercie posiadamy również szkolenia autorskie wad i zaburzeń artykulacyjnych, budowy lub ( i) rekonstrukcji systemu fonetyczno – fonologicznego.

Z A P R A S Z A M Y   D O   W S P Ó Ł P R A C Y

 

 

Zobacz również

Oprócz rozbudowanej bazy wiedzy logopedycznej warto odwiedzić encyklopedię nomenklatury używanej w logopedii. Ponadto prowadzimy cykliczne szkolenia dla profesjonalistów oraz blog dla rodziców. Szczególnie zapraszamy do publikacji fachowych oraz bazy poradni i specjalistów związanych z logopedią.

MENU