Kongres Specjalne Potrzeby Edukacyjne

utworzone przez | 14 lutego 2022

Zapraszamy dyrektorów szkół podstawowych, oraz nauczycieli i specjalistów realizujących obowiązki edukacji włączającej w klasach 1-8, a także wszystkich pracowników oświaty, zainteresowanych aktywnym wdrażaniem TIK do udziału w Kongresie Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych. Liczymy na to, że będzie on dla Państwa wydarzeniem podwójnie wyjątkowym.  Z jednej strony, Kongres SPE będzie szansą by skorzystać z doświadczeń praktyków indywidualizacji nauczania różnych specjalności, z drugiej zaś źródłem inspiracji do nowoczesnego nauczania. Porozmawiamy również o szansach i zagrożeniach nowego modelu edukacji włączającej zapowiedzianego przez MEiN.

Gościem specjalnym Kongresu będzie Jozef Vervoort, światowy ekspert terapii uwagi słuchowej, uczeń i kontynuator pracy samego prof. Alfreda Tomatisa. Uczestnicy dowiedzą się więcej o metodzie, która przynosi wymierne efekty w terapii powszechnie występujących trudności szkolnych, problemów z komunikowaniem się, czy z koncentracją uwagi. Ekspert odpowie też na Państwa pytania podczas specjalnego panelu dyskusyjnego.

Pod hasłem „Nowe technologie wobec zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych” porozmawiamy o praktycznych aspektach pracy z TIK. W showroomie technologicznym uczestnicy zapoznają się z różnymi rozwiązaniami dla edukacji, a także przetestują edukacyjne aplikacje mobilne z całego rynku. Wybierzemy się też w podróż do szkoły przyszłości, myśląc o tym w jakie kompetencje musimy wyposażyć uczniów już dzisiaj.

Udział w Kongresie to krok w kierunku nowoczesnej, otwartej, cyfrowej szkoły – przyjdź i otwórz się na nowe możliwości!

Ośrodek Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty VULCAN jest akredytowaną placówką doskonalenia nauczycieli wpisaną do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Działamy od 30 lat. Wysoką jakość szkoleń gwarantuje posiadany przez VULCAN certyfikat zarządzania jakością ISO 9001. Tylko w 2020 roku przeszkoliliśmy 46 tysięcy osób, w tym 36 tysięcy zdalnie. 95% uczestników jest zadowolonych z naszych szkoleń.

Program
08:30–09:30 Rejestracja uczestników Kongresu
09:30–09:45 Otwarcie Kongresu (wykład wspólny)
09:45–10:15 Potrzeby edukacyjne – specjalne, zróżnicowane, a może indywidualne? Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w roku 2021/22 (wykład wspólny)
10:15–10:45 Szkoła przyszłości (wykład wspólny)
10:45–11:15 Przerwa, pobranie zestawów słuchawkowych do tłumaczenia symultanicznego
11:15–11:45 Terapia uwagi słuchowej – doświadczenia polskich szkół (wykład wspólny)
11:45–12:45 Gość specjalny: Metoda terapii uwagi słuchowej prof. Alfreda Tomatisa (wykład wspólny)
12:45–13:15 Panel dyskusji moderowanej z ekspertami metody prof. A. Tomatisa (wykład wspólny)
13:15–14:30 Przerwa obiadowa i możliwość skorzystania z showoroomu technologicznego
14:30–15:00 Zastosowanie terapii prof. A. Tomatisa wobec najczęściej występujących trudności szkolnych
15:00–15:30 Prawo jednostki a prawo ogółu – dziecko ze spektrum autyzmu w szkole
15:30–15:45 Przerwa
15:45–16:15 Neurorozwojowe zaburzenia komunikacji językowej. Obszary kliniczne dysleksji a praktyka szkolna
16:15–16:45 Od kompetencji cyfrowych do kompetencji metodycznych – jak wykorzystać umiejętności zdobyte podczas edukacji zdalnej do rozwoju warsztatu pracy nauczycieli?

Więcej informacji oraz zapisy na Kongres w linku poniżej

https://kongres-spe.vulcan.edu.pl/?utm_source=spe&utm_medium=display&utm_campaign=partnerzy

Zobacz również

Oprócz rozbudowanej bazy wiedzy logopedycznej warto odwiedzić encyklopedię nomenklatury używanej w logopedii. Ponadto prowadzimy cykliczne szkolenia dla profesjonalistów oraz blog dla rodziców. Szczególnie zapraszamy do publikacji fachowych oraz bazy poradni i specjalistów związanych z logopedią.

MENU