Nowe wydanie serii książeczek Usuwamy Wady Wymowy – wznowienie

utworzone przez | 8 marca 2021

Już wkrótce w naszej hurtowni logopedycznej ukaże się nowe wydanie serii książeczek Usuwamy Wady Wymowy. Dostępne tytuły:

• Układamy wzorce wymowy.
• Minimum gimnastyczne dla szeregów sz, ż(rz),cz, dź;s,z,c,dz; ś,ź, ć,dź; r.
• Ćwiczenia pionizacji języka.
• Ćwiczenia mięśnia okrężnego warg.
• Usuwamy wady wymowy. Głoski: g – d.
• Usuwamy wady wymowy. Głoski: k – t.
• Usuwamy wady wymowy. Głoski: l – j.
• Usuwamy wady wymowy. Głoski: r – j.
• Usuwamy wady wymowy. Głoski: r – l.
• Usuwamy wady wymowy. Głoski szczelinowe i zwarto-szczelinowe.
• Usuwamy wady wymowy. Głoski dźwięczne – bezdźwięczne cz. I:
w – f, wi – fi, b – p, bi – pi, d – t, g – k, gi – ki.
• Usuwamy wady wymowy. Głoski dźwięczne – bezdźwięczne cz. II: z – s, dz – c, ż(rz) – sz, dż – cz, ź(zi) – ś(si), dź(dzi) – ć(ci).
• Usuwamy wady wymowy. Głoski rzadko zniekształcane:
s – f, z – w, m – n, f – h (ch), w – h (ch).
• Usuwamy wady wymowy. Głoski twarde – miękkie cz. I
p – pi, b – bi, m – mi, n – ni(ń), f – fi.
• Usuwamy wady wymowy. Głoski twarde – miękkie cz. II
w – wi, k – ki, g- gi, h (ch) – hi (chi), l – li.
• Usuwamy wady wymowy. Różnicowanie samogłosek: e – a, o – u, i – y.
• Usuwamy wady wymowy. Głoski: sz, ż(rz), cz, dż, s, z, c, dz, ś, ć, ź, dź (3 szeregi głosek dentalizowanych) cz. I.
• Usuwamy wady wymowy. Głoski: sz, ż(rz), cz, dż, s, z, c, dz, ś, ć, ź, dź (3 szeregi głosek dentalizowanych) cz. II.
• Różnicowanie słuchowe i artykulacyjnego w obrębie głosek: R – L – J.
• Praca nad kinestezją artykulacyjną w obrębie szeregów: sz, ż(rz),cz, dż;s,z,c,dz; ś,ź, ć,dź; głosek r,l.

 

Zobacz również

Oprócz rozbudowanej bazy wiedzy logopedycznej warto odwiedzić encyklopedię nomenklatury używanej w logopedii. Ponadto prowadzimy cykliczne szkolenia dla profesjonalistów oraz blog dla rodziców. Szczególnie zapraszamy do publikacji fachowych oraz bazy poradni i specjalistów związanych z logopedią.

MENU