Publikacje fachowe

w bazie wiedzy logopedycznej

Psychologia

No image available
2018/06/03
Pani doktor Beata Oelszlaeger - Kosturek w pracy „Jak oceniać ucznia? Środki i metody kształcenia samokontroli i samooceny w edukacji wczesnoszko CZYTAJ WIĘCEJ
Posted by
No image available
2018/06/03
Proces edukacji wczesnoszkolnej powinien w głównej mierze opierać się na wprowadzaniu ucznia do ogólnych wartości. Przy tym należy zwracać uwa CZYTAJ WIĘCEJ
Posted by
No image available
2018/06/22
W obecnych czasach istotnym problemem społecznym jest nadmierne przeżywanie i przejawianie gniewu, szczególnie u młodzieży. Niezwykle często sł CZYTAJ WIĘCEJ
Posted by
No image available
2018/06/22
Rodzina jako zbiór jednostek i relacji pomiędzy nimi zachodzących, tworzy środowisko wychowawcze najsilniej oddziałujące na człowieka, i choć CZYTAJ WIĘCEJ
Posted by
No image available
2018/06/22
Człowiek rozwija się przez całe życie, poznaje swoje zdolności, upodobania, chce je realizować i wykorzystywać. Najważniejsze dla rozwoju jest CZYTAJ WIĘCEJ
No image available
2018/06/22
Upośledzenie umysłowe występuje u ok. 3% populacji ludzkiej, jest ono pojęciem ogólnym dla wszystkich rodzajów wrodzonego, niskiego poziomu inte CZYTAJ WIĘCEJ
No image available
2018/06/22
Pedofilie definiuje się, jako seksualny popęd osoby powyżej wieku dziecięcego skierowany na dziecko. Aby można było mówić o pedofilii muszą z CZYTAJ WIĘCEJ
No image available
2018/06/22
Dziecko w badaniach psychologicznych może pełnić dwojaką rolę. W pierwszej kolejności może występować jako osoba bezpośrednio badana. W taki CZYTAJ WIĘCEJ
Posted by
No image available
2018/06/22
Mama co wieczór opowiada mi jak spędziła dzieciństwo. Bardzo to lubię, bo wtedy możemy się pośmiać z niej i jej rodzeństwa. A miała liczne CZYTAJ WIĘCEJ
Posted by
No image available
2018/06/22
To, że palenie papierosów w ciąży jest zabronione wydaje się oczywiste. Tymczasem według badań: od 22% do 28% Polek w ciąży pali papierosy, w CZYTAJ WIĘCEJ
Posted by

Zobacz również

Oprócz rozbudowanej bazy wiedzy logopedycznej warto odwiedzić encyklopedię nomenklatury używanej w logopedii. Ponadto prowadzimy cykliczne szkolenia dla profesjonalistów oraz blog dla rodziców. Szczególnie zapraszamy do publikacji fachowych oraz bazy poradni i specjalistów związanych z logopedią.

MENU