Publikacje fachowe

w bazie wiedzy logopedycznej

Studium przypadku

No image available
2018/03/05
Logopeda w dzisiejszych czasach jest bardziej „terapeutą mowy”, a nie tylko „nauczycielem mówienia” czyli dobrego i szybkiego wywoływania u CZYTAJ WIĘCEJ
Posted by
No image available
2018/03/05
Dziewczynka została zdiagnozowana w Niepublicznym Centrum Logopedycznym „Apex” w Radomsku 30 grudnia 2013 r. Podczas kompleksowego badania przepr CZYTAJ WIĘCEJ
No image available
2018/04/07
U Fabiana stwierdzono ORM (opóźniony rozwój mowy). U chłopca stwierdzono brak realizacji głosek wargowo-zębowych, nieprawidłowo realizuje wszys CZYTAJ WIĘCEJ
Posted by
No image available
2018/06/03
U Wojciecha stwierdzona dyslalię wieloraką złożoną. Nieprawidłowo realizowane są głoski szeregów syczącego i szumiącego, głoska l, r oraz CZYTAJ WIĘCEJ
Posted by
No image available
2018/06/03
U Szymona stwierdzono ORM i poważnie zaburzony słuch fonetyczny. CZYTAJ WIĘCEJ
Posted by
No image available
2018/06/03
Chłopiec od października 2013 r. bierze regularnie udział w zajęciach logopedycznych. Chłopiec prowadzony jest programem MWSL i MRA CZYTAJ WIĘCEJ
Posted by
No image available
2018/06/03
U Szymona stwierdzono sygmatyzm. Chłopiec nieprawidłowo realizuje głoski szumiące oraz [r], zniekształca głoski syczące. Mowa jest mocno znieks CZYTAJ WIĘCEJ
Posted by
No image available
2018/06/03
U Patryka zdiagnozowano ORM. Zdiagnozowano u chłopca również kappacyzm i gammacyzm. Rozumienie mowy jest na poziomie wieku, ale ekspresja ukierunko CZYTAJ WIĘCEJ
Posted by
No image available
2018/06/03
U Tymoteusza stwierdzono dyslalię wieloraką złożoną, chłopiec nie stosuje zmiękczeń, nieprawidłowo wymawiana jest samogłoska y, co powoduje, CZYTAJ WIĘCEJ
Posted by
No image available
2018/06/03
Po przeprowadzonej diagnozie logopedycznej u Czesława stwierdzono dyslalię szeregu syczącego, rotacyzm, kappacyzm oraz gammacyzm. Zaburzony jest s CZYTAJ WIĘCEJ
Posted by

Zobacz również

Oprócz rozbudowanej bazy wiedzy logopedycznej warto odwiedzić encyklopedię nomenklatury używanej w logopedii. Ponadto prowadzimy cykliczne szkolenia dla profesjonalistów oraz blog dla rodziców. Szczególnie zapraszamy do publikacji fachowych oraz bazy poradni i specjalistów związanych z logopedią.

MENU