Twój koszyk jest pusty
Śr, 18 październik 2017

Odwiedza nas 1556 gości oraz 0 użytkowników.

piątek, 01 wrzesień 2017 12:08

Zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej

Napisane przez

Zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej
       Prawidłowa współpraca analizatora ruchu, dotyku, wzroku i słuchu daje możliwość prawidłowego wykonywania czynności czytania a wcześniej pisania. Rozwój tej koordynacji odbywa się już od najwcześniejszych lat życia życia dziecka i jest rezultatem współdziałania czynników biologicznych i środowiskowo- społecznych. Dzieci, które mają 6, 7 lat i rozwija się prawidłowo osiągają taki poziom dojrzałości ruchowej, który daje im możliwość rozpoczęcia nauki w klasie I. Zdarzają się jednak dzieci, którym bardzo trudno przychodzi dostosowanie swoich ruchów do właściwości danego przedmiotu – mówimy wówczas o zaburzeniach koordynacji wzrokowo-ruchowej.

poniedziałek, 28 sierpień 2017 08:19

Choreoterapia – terapia tańcem

Napisane przez

Choreoterapia – terapia tańcem
       Choreoterapia to terapia wykorzystująca ekspresję ruchową. Jej nazwa pochodzi od greckich słów: choreia – „taniec” i therapeuéin – „leczyć”. Jest to aktywna praca z ciałem łącząca trzy płaszczyzny: taniec, ruch i zabawę najczęściej w towarzystwie różnorodnej muzyki.
       Terapia tańcem ma swoje korzenie zarówno w historii tańca, filozofii starożytnych cywilizacji, jak i współczesnej psychologii. Taniec od dawna zaspokajał potrzeby psychofizyczne człowieka. Rytmiczne ruchy w takt muzyki odprężają, redukują napięcie mięśniowe i dają poczucie kontroli nad własnym ciałem. Te właściwości terapeutyczne i rehabilitacyjne wykorzystuje się coraz częściej w medycynie. Metoda leczenia zwana choreoterapią stosowana jest z powodzeniem w leczeniu zaburzeń emocjonalnych, stanów depresyjnych, osób niepełnosprawnych i pacjentów geriatrycznych. Taniec we współczesnym świecie jest najpiękniejszą formą porozumiewania się między ludźmi.

poniedziałek, 28 sierpień 2017 08:13

Terapeutyczna rola zabawy

Napisane przez

Terapeutyczna  rola zabawy
       „Zabawa w życiu dziecka nie spełnia
       jakiejś jednej określonej, zamkniętej
       izolowanej funkcji... Zabawa jest dla
       dziecka i myśleniem, twórczością i
       realizmem, fantazją i odpoczynkiem,
       źródłem radości. Zabawa daje dziecku tę
       pełnię życia, której ono potrzebuje.”
                                            (E. A. Arkin)

piątek, 11 sierpień 2017 13:14

Zaburzenia funkcji ruchowych

Napisane przez

Zaburzenia funkcji ruchowych
       Proces rozwoju ruchowego u dzieci jest bardzo ważną kwestią. Prawidłowy rozwój ruchowy pozwala dzieciom prawidłowo funkcjonować tak na obszarze szkoły jak i domu. Niestety w żmudnym procesie rozwoju ruchowego u dzieci często występują różnego rodzaju zaburzenia. Zdarza się tak ponieważ ośrodkowy układ nerwowy jest uszkodzony a czasami jest konsekwencją wyraźnych schorzeń dziecka.

poniedziałek, 17 lipiec 2017 10:25

Zaburzenia percepcji wzrokowej

Napisane przez
Zaburzenia percepcji wzrokowej
       Zaburzenia percepcji wzrokowej w bardzo dużym stopniu utrudniają dzieciom naukę w szkole jak i funkcjonowanie w świecie.
Najczęściej zauważane objawy tych zaburzeń dają następujące zachowania wśród dzieci:
 • błędy ortograficzne- w sytuacji gorszej pamięci wzrokowej dzieciom trudność sprawia zapamiętanie obrazu graficznego litery. Najczęściej jest tak, że ten sam wyraz pisany jest raz poprawnie a raz błędnie,
 • trudności w różnicowaniu kształtów graficznych (figur, liter, cyfr),
 • nieprawidłowe rozplanowanie pisma na stronie w zeszycie i w liniaturze,
 • niechęć do układanek, puzzli oraz historyjek obrazkowych,
 • nieumiejętność zastosowania w praktyce reguł ortograficznych,
 • trudności w zapamiętywaniu liter o podobnym kształcie (d-b, g-b, m-w, p-b),
 • trudności w zapamiętywaniu i odwzorowywaniu liter na podstawie przedstawionego modelu lub z pamięci,
 • popełnianie licznych błędów przy przepisywaniu (najczęściej opuszczanie cząstek wyrazów lub liter),
 • dzieciom trudność sprawia odnajdywanie różnic w obrazkach,
 • można również zauważyć problemy z odwzorowaniem sekwencji ruchowych kilkuelementowych,
poniedziałek, 12 czerwiec 2017 10:13

Metody bezpośrednie stosowane w terapii osób jąkających się

Napisane przez

Metody bezpośrednie stosowane w terapii osób jąkających się
Mówienie wydłużone
Technika ta zakłada przekonanie pacjenta do maksymalnego wydłużenia poszczególnych elementów swojej wypowiedzi, co naturalnie prowadzi do zmniejszenia liczby słów wypowiadanych w danej jednostce czasu. Jej oparciem jest spostrzeżenie dokonane przez Bernarda S. Lee w swojej książce „Artificial stuttering” (sztuczne jąkanie) z 1951 r. W pracy tej jej autor zauważył, że osoby mówiące płynnie, które słyszą swoją wypowiedz z pewnym opóźnieniem (około 200 ms) zaczynają się zacinać. Owo „sztuczne jąkanie” przybiera formę głośniejszego mówienia, przedłużania samogłosek oraz powtarzania sylab. Dla odmiany zaś, osoby jąkające się, poddane podobnemu środowisku zaczynają mówić bardziej płynnie. Program terapii powinien początkowo zakładać zwolnienie tempa mówienia jąkającego się do 30-40 słów na minutę. Codzienne ćwiczenia w utrwalaniu tego tempa poprawiają znacznie kontrolę nad nim, automatyzują do pewnego stopnia stosowanie takiego tempa zwolnionego w mowie potocznej. Gdy płynność mowy jest już zadowalająca, można w dalszych etapach terapii przyspieszyć tempo przybliżając go do normalnego tempa, czyli do około 100-110 słów na minutę [1]. Należy przy tym mieć na uwadze, iż technika ta jest skierowana raczej do jąkających się, którym brakuje świadomości poprawnego brzmienia głosek.

wtorek, 06 czerwiec 2017 12:08

Zaburzenia percepcji słuchowej u dzieci

Napisane przez

Zaburzenia percepcji słuchowej u dzieci
       Słuch to zmysł dzięki któremu dzieci poznają świat. Uczą się wsłuchiwać w odgłosy otoczenia, dźwięki przyrody oraz wszystko to co słychać z otaczającego świata. Cały świat przecież obfity jest w barwy i dźwięki. Można pokusić się o stwierdzenie, że nie zdarza nam się przebywać w absolutnej ciszy. A co dzieje się z dziećmi, które odbiór słuchowy mają zaburzony? Nie jest im łatwo funkcjonować prawidłowo.
       Osoby, które pracują w szkołach lub takie, które mają styczność z dziećmi na przestrzeni lat na pewno zauważyły u dzieci pogorszenie percepcji słuchowej. Nie oszukujmy się, że zaburzenia takie nie istnieją. Opiszę tu jakie symptomy wskazują na zaburzenia tego typu.
       Za odbiór (percepcję) dźwięków odpowiedzialny jest analizator słuchowy. Nie należy jednak z niedosłuchem utożsamiać zaburzeń analizy i syntezy słuchowej. Dzieci, które z jakiegoś powodu mają uszkodzony słuch nie słyszą dźwięków płynących z dużej odległości oraz tych cichych. Natomiast dzieci, które mają zaburzoną analizę i syntezę słuchową słyszą prawidłowo wszystkie dźwięki, ale nie są w stanie wyróżnić ich z potoku słów. Warto w tym miejscu napisać kilka słów na temat słuchu fonematycznego. Słuch ten bowiem odpowiada za zdolność wyodrębniania i identyfikowania dźwięków mowy. Spotykając na swojej drodze dzieci, które wykazują specyficzne trudności w nauce czytania i pisania ze słuchu możemy stwierdzić, że opóźnienia te powstały wskutek nieprawidłowego rozwoju słuchu fonematycznego.

Zespół psychologiczno-jelitowy GAPS
Duża część dzieci alergicznych i astmatycznych cierpi na dyspraksję i hiperaktywność o różnym stopniu nasilenia. wiele z nich ma także problemy z koncentracją i skupieniem uwagi w czasie wykonywania jakiejś czynności. Ma to bezpośredni wypływ na ich zdolność do nauki. Średnio dyspraksja z dysleksją współwystępuje w 50% przypadków a ADHD i dysleksja powiązane są ze sobą 30-50%. Dlaczego wiele z tych dzieci, gdy dorośnie, zostanie zdiagnozowanych jako schizofrenicy, chorzy na depresję oraz cierpiący na inne problemy psychiczne lub psychologiczne? Należy spojrzeć na jeden czynnik, który grupuje wszystkich tych pacjentów. Czynnikiem tym jest stan ich systemu pokarmowego. Wydaje się, że układ pokarmowy dziecka jest kluczem do jego rozwoju umysłowego. Punktem wyjścia do różnych ukrytych schorzeń mogących manifestować wiele kombinacji objawów, są jelita. Zamiast szufladkować dzieci w poszczególne typy schorzeń powinniśmy nazwać wspólnie to ukryte schorzenie, które wywodzi się właśnie z jelit i wywołuje objawy schorzeń w wielu różnych kombinacjach. Wśród tych schorzeń warto wymienić: schizofrenię, depresję, depresje maniakalną, schorzenia pokarmowe oraz inne zaburzenia psychiczne. Ojciec nowoczesnej psychiatrii, francuski psychiatra Phillipe Pinel (1745-1828), po wieloletnich badaniach mających problemy psychiczne stwierdził: „Pierwsze miejsce szaleństwa przypada generalnie w żołądku i trzewiach”.

piątek, 02 czerwiec 2017 10:13

RELAKSACJA

Napisane przez

RELAKSACJA
       Relaksacja jest rozluźnieniem wewnętrznego napięcia, w wyniku, którego zmniejszają się nasze negatywne emocje, takie jak lęk, złość, gniew, zawiść. Możemy powiedzieć, że w wyniku rozluźnienia emocje transformują się w życzliwość, radość spokój.
       Relaksacja to również wszelkie metody i sposoby uzyskiwania stanu fizycznego i psychicznego odprężenia, czyli tzw. stanu relaksu. Treningi i ćwiczenia relaksacyjne służą wypracowaniu nawyków wprowadzania się w ten stan. W potocznym rozumieniu relaks jest określany jako rozluźnienie, odprężenie. Bardziej fachowo mówi się o zwolnieniu psychofizycznym, zmniejszeniu napięcia somatopsychicznego (cielesno-psychicznego) czy reakcji demobilizacyjnej (zmniejszenie mobilizacji) organizmu, reakcji relaksu- pierwszy raz terminu tego użył doktor medycyny i profesor Harvardu Herbert Benson podczas prowadzonych badań nad osobami medytującymi. Niezależnie od użytego pojęcia zawsze chodzi o stan przeciwny do stresu i napięcia.

Podstawy metody Bobas Lubi Wybór
       Metoda opiera się na wspólnym spożywaniu posiłków z niemowlęciem – jedzeniem tego samego, w tym samym czasie, przy wspólnym stole. Zamysłem metody jest samodzielne jedzenie malucha bez sięgania po „produkty dla niemowląt” i przeciery, bez karmienia łyżeczką. BLW ułatwia wprowadzanie stałych posiłków.

Strona 1 z 119

Szukaj produktu


Wiadomości

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Kwestionariusz diagnozujący grzybicę u dzieci

27-04-2015

Kwestionariusz diagnozujący grzybicę u dzieci (Autism Research Institute z San Diego)

Komunikat

29-05-2014

Od września 2015 roku wszystkie szkolenia przeprowadzamy w Jastrzębiu - Zdroju, 1 Maja 13 A, w budynku pod szyldem Praktyczna Akademia Zdrowia i Holistycznej Terapii. Wykaz szkoleń i wszelkie informacje...

Ważny komunikat

19-02-2013

1 września 2013 roku rozpoczęło działalność Przedszkole Centrum Logopedycznego pod egidą Praktycznej Akademii Zdrowia i Holistycznej  Terapii    WYRĘCZAMY RODZINĘ W CODZIENNEJ TERAPII     Na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój ,od  roku  2002r   prowadzimy...

Nowości wydawnicze P.W.D Apex Centrum Logopedyczne

09-11-2012

Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwań nasz zespół terapeutyczny opracował nowe zestawy diagnostyczne. Zestaw do diagnozy percepcji słuchowej dla dzieci od 12 miesiąca do 6roku życia. Celem badania jest wykluczenie niedosłuchu, orientacja...

Komunikat P.W.D. Apex Centrum Logopedyczne

10-04-2012

W celu spełnienia wymogów formalnych dotyczących kontraktowania świadczeń logopedycznych przez publiczne i niepubliczne ZOZ zatrudniające logopedów nasz profesjonalny zespół diagnostyczno – terapeutyczny opracował:   Zestaw Prób praksji oralnej, językowych i grafomotorycznych...

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
9384115
 • „Ogromne jest bogactwo człowieka, który poznał wszystko, co dzieje się w jego wnętrzu, gdy uważność sprawia, iż znika, to co fałszywe, a powiększa się to, co rzeczywiste. Inna radykalna przemiana nie jest możliwa. Żadna religia nie może ci tego da, żaden mesjasz. Jest to dar, który sam sobie musisz dać.”
   
  Osho „ Karty przemiany”.