Twój koszyk jest pusty
Śr, 13 grudzień 2017

Odwiedza nas 1037 gości oraz 0 użytkowników.

piątek, 08 grudzień 2017 09:36

Niezręczność manualna i ruchowa

Napisane przez

Niezręczność manualna i ruchowa
       Dzieci w wieku przedszkolnym prężnie się rozwijają pod względem motorycznym i sensorycznym, a ich główną potrzebą jest ruch. Już od najmłodszych lat przez kontakt z przedmiotami, możliwość ich dotyku i manipulacji rozwijają swoją potrzebę ruchu, analizę i syntezę wzrokową, słuchową, a także kształtują orientację w otoczeniu, tworzę spostrzeżenia oraz wpływają na procesy poznawcze. W wieku przedszkolnym rozwija się wiele umiejętności manualnych, które wykorzystane zostają również w dorosłym życiu, są to między innymi: nauka pisania, rysowania, malowania, samodzielnie mycie zębów, zapinanie guzików, wiązanie sznurówek. Wszystko to odpowiada sprawności rąk i palców dziecka. Prawidłowy rozwój motoryczny jest jednym z głównych elementów prawidłowego rozwoju dziecka.

piątek, 08 grudzień 2017 09:34

Dziecko w wirtualnym świecie Internetu

Napisane przez

Dziecko w wirtualnym świecie Internetu
       Obecnie Internet zalicza się do jednego z największych źródeł informacji i wiedzy na różne tematy, a także odgrywa ważną rolę w komunikacji społecznej. Odgrywa on niezwykle ważną rolę w życiu współczesnego człowieka. Szeroką gama możliwości korzystania z Internetu poszerza prężnie rozwijający się wirtualny sektor usług. Jednakże największą jego zaletą jest możliwość taniej i sprawnie działającej dwustronnej komunikacji za pomocą tekstu, obrazu i dźwięku. W Internecie rodzi się nowe społeczeństwo posiadające własne instytucje, kulturę, normy, w którym zachodzą rzeczywiste procesy społeczne. Współcześnie wirtualny świat jest częścią życia codziennego, dlatego też zagrożone są nie tylko osoby dorosłe, lecz przede wszystkim dzieci.

piątek, 08 grudzień 2017 08:20

Dramatoterapia (Psychodrama)

Napisane przez

Dramatoterapia (Psychodrama)
       Dramatoterapia, a inaczej mówiąc psychodrama to jedna z najbardziej popularnych technik pracy psychoterapeutycznej. Wykorzystuje ona możliwości, jakie tkwią w odgrywaniu ról, służy do prowokowania i przepracowywania uczuć oraz doświadczeń uczestników. Pozwala również na postawienie badanego w sytuacji, w której możemy obserwować jego zachowanie w stosunkach z innymi ludźmi. W psychoterapii przez psychodramę umożliwia się diagnozę i leczenie dysfunkcji psychologicznych. Najczęściej korzysta się z niej podczas zajęć grupowych ale można ją zastosować także podczas terapii indywidualnej w postaci tzw. monodramy.

Diagnoza specyficznych zaburzeń uczenia się: dysleksja i zaburzenie językowe SLI
       Zaburzenia uczenia się dotyczą ok. 17 % uczniów w Polsce, wśród nich znajdują się zarówno osoby z trudnościami w czytaniu i pisaniu, jak i osoby posiadające zaburzenia na tle językowym. Najważniejszą rzeczą pomagającą w pracy z osobami ze specyficznymi zaburzeniami uczenia się jest odpowiednie ich zdiagnozowanie w możliwie jak najwcześniejszym etapie życia, który w diagnozie edukacyjnej przypada na etap przedszkolny i klasę I. Bada się wtedy funkcje językowe oraz podstawy pisania i czytania u uczniów. Odpowiednia diagnoza prowadzi do skuteczności działań profilaktycznych i terapeutycznych, a także do zmniejszenia negatywnych skutków edukacyjnych.


       Dysleksja jest zaburzeniem, które można już dostrzegać w najwcześniejszym okresie życia dziecka, jednakże problem ten jest najczęściej zauważany dopiero na etapie szkolnym. Może on mieć podstawę w uwarunkowaniu genetycznym, gdyż jego podłoże jest czysto neurobiologiczne. Natomiast zaburzenie językowe SLI polega na trudnościach w wypowiadaniu się oraz rozumieniu mowy. Charakteryzuje się przede wszystkim trudnościami w nauce języków, opanowaniem gramatyki, a także ubogim słownictwem, mimo nieodbiegania od normy intelektualnej. Deficyt ten może być spowodowany przez: nieodpowiednią do wieku sprawność narządów artykulacyjnych (język, podniebienie, wargi), zaburzenia słuchu, choroby ośrodkowego układu nerwowego, zaburzenia emocjonalne lub zaniedbaniami środowiskowymi.
       Dysleksję stosunkowo trudno trafnie zdiagnozować, gdyż po pierwsze wiedza na jej temat w Polsce jest jeszcze mało znana, a specjaliści mają do dyspozycji małą ilość narzędzi diagnostycznych, które pozwoliłyby na diagnozę różnicową objawów oraz zaburzeń szczegółowych aspektów funkcji poznawczych powiązanych z dysleksją. Ponadto dysleksję można najwcześniej zdiagnozować w klasie III szkoły podstawowej. Natomiast pełna diagnoza SLI powinna obejmować zarówno ocenę poziomu rozwoju językowego, jak i innych sprawności poznawczych. Wśród narzędzi diagnostycznych pomagających w zdiagnozowaniu tego zaburzenia wyróżnia się: Test Rozwoju Językowego - dla dzieci w wieku 4-8 lat, Baterie Testów Czytania, Pisania i Fonologiczne, Skala Prognoz Edukacyjnych - na etapie I klasy szkoły podstawowej.

Bibliografia:
Czaplewska E., Kochańska M., Maryniak A., Haman E., Smoczyńska M.: SLI - specyficzne
zaburzenia językowe. Podstawowe informacje dla rodziców i nauczycieli. Wydawnictwo:
Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2014.
Instytut Badań Edukacyjnych: Nowe trendy w diagnozie specyficznych zaburzeń uczenia się:
dysleksja i zaburzenie językowe SLI. [Online] www.dysleksja.sli.ibe.edu.pl [dostęp:
6.05.2017]
Leonard L. B.: SLI. Specyficzne zaburzenie rozwoju językowego. Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, Gdańsk 2006.
Zaborniak - Sobczak M.: Konferencja Nowe trendy w diagnozie specyficznych zaburzeń
uczenia się: dysleksja i zaburzenie językowe SLI [W:] Kwartalnik Edukacyjny. Język, styl,
pisanie. Nr 4 (79) ZIMA 2014.

piątek, 08 grudzień 2017 08:09

Znaczenie narządu żucia w procesie mowy

Napisane przez

Znaczenie narządu żucia w procesie mowy.
       Narząd żucia jest anatomicznie i czynnościowo związany z narządem mowy. Wymowa jako motoryczna część mowy, odbywa się za pomocą organów służących również do oddychania, pobierania pokarmów, połykania i kształtuje się na podłożu wyuczonych pozycji żuchwy, gardła i języka. Noworodek potrafi wydawać nieokreślone pojedyncze dźwięki gardłowe, które w drugim miesiącu życia stają się wyraźne, a w szóstym miesiącu łączone są w sylaby. Z kolei dziecko roczne wymawia zwykle pojedyncze słowa, które po jakimś czasie łączą się w proste zdania. Rozwojowo jako pierwsze pojawiają się spółgłoski wargowe, przednio- i tylno- językowe, zaś najpóźniej pojawiają się spółgłoski szumiące, odnosi się to do tempa dojrzewania neurologicznego i motorycznego poszczególnych obszarów narządów żucia, a także zmian anatomicznych związanych z wyrzynaniem zębów.

piątek, 08 grudzień 2017 08:06

Dziecko z zespołem Robinowa

Napisane przez

Dziecko z zespołem Robinowa.
       W 1969 roku doktor Meinhard Robinow wraz z swoimi współpracownikami opisał w wielopokoleniowej rodzinie nowy zespół dysmorficzny charakteryzujący się skróceniem kończyn górnych, niedorozwojem kręgów, hipoplazją narządów płciowych oraz dysmorfią twarzoczaszki. Doktor Robinow zaproponował nazwę zespołu „twarzy płodu” z powodu charakterystycznego fenotypu morfologicznego i dysmorfii twarzy. W terminologii medycznej przyjęła się jednak nazwa zespołu od nazwiska lekarza, który jako pierwszy ją opisał.

Terapia pedagogiczna jako jedna z metod wspierania dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
       System pomocy i opieki dzieciom z trudnościami w nauce obejmuje profilaktykę, terapię i diagnozę. Terminy te wywodzą się z medycyny, ale zostały przełożone na grunt szkolny. Terapia pedagogiczna to oddziaływanie za pomocą środków pedagogicznych (wychowawczych i dydaktycznych) na przyczyny i przejawy trudności dzieci w uczeniu się, mające na celu wyeliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji. Najważniejszymi celami takiej terapii są:

wtorek, 14 listopad 2017 14:47

Zaburzenia funkcji mowy (zaburzenia mowy)

Napisane przez
Zaburzenia funkcji mowy (zaburzenia mowy)
       Nauką, która zajmuje się zaburzeniami mowy jest logopedia. Logopedzi zatrudniani są w przedszkolach, szkołach oraz poradniach. W literaturze tematu odnajdujemy dwa źródła przyczyn owych zaburzeń:
  • przyczyny wewnątrzpochodne ( te, które tkwią w samym dziecku),
  • przyczyny zewnątrzpochodne (te, które tkwią w środowisku dziecka).
piątek, 01 wrzesień 2017 12:08

Zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej

Napisane przez

Zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej
       Prawidłowa współpraca analizatora ruchu, dotyku, wzroku i słuchu daje możliwość prawidłowego wykonywania czynności czytania a wcześniej pisania. Rozwój tej koordynacji odbywa się już od najwcześniejszych lat życia życia dziecka i jest rezultatem współdziałania czynników biologicznych i środowiskowo- społecznych. Dzieci, które mają 6, 7 lat i rozwija się prawidłowo osiągają taki poziom dojrzałości ruchowej, który daje im możliwość rozpoczęcia nauki w klasie I. Zdarzają się jednak dzieci, którym bardzo trudno przychodzi dostosowanie swoich ruchów do właściwości danego przedmiotu – mówimy wówczas o zaburzeniach koordynacji wzrokowo-ruchowej.

poniedziałek, 28 sierpień 2017 08:19

Choreoterapia – terapia tańcem

Napisane przez

Choreoterapia – terapia tańcem
       Choreoterapia to terapia wykorzystująca ekspresję ruchową. Jej nazwa pochodzi od greckich słów: choreia – „taniec” i therapeuéin – „leczyć”. Jest to aktywna praca z ciałem łącząca trzy płaszczyzny: taniec, ruch i zabawę najczęściej w towarzystwie różnorodnej muzyki.
       Terapia tańcem ma swoje korzenie zarówno w historii tańca, filozofii starożytnych cywilizacji, jak i współczesnej psychologii. Taniec od dawna zaspokajał potrzeby psychofizyczne człowieka. Rytmiczne ruchy w takt muzyki odprężają, redukują napięcie mięśniowe i dają poczucie kontroli nad własnym ciałem. Te właściwości terapeutyczne i rehabilitacyjne wykorzystuje się coraz częściej w medycynie. Metoda leczenia zwana choreoterapią stosowana jest z powodzeniem w leczeniu zaburzeń emocjonalnych, stanów depresyjnych, osób niepełnosprawnych i pacjentów geriatrycznych. Taniec we współczesnym świecie jest najpiękniejszą formą porozumiewania się między ludźmi.

Strona 1 z 119

Szukaj produktu


Wiadomości

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kwestionariusz diagnozujący grzybicę u dzieci

27-04-2015

Kwestionariusz diagnozujący grzybicę u dzieci (Autism Research Institute z San Diego)

Komunikat

29-05-2014

Od września 2015 roku wszystkie szkolenia przeprowadzamy w Jastrzębiu - Zdroju, 1 Maja 13 A, w budynku pod szyldem Praktyczna Akademia Zdrowia i Holistycznej Terapii. Wykaz szkoleń i wszelkie informacje...

Ważny komunikat

19-02-2013

1 września 2013 roku rozpoczęło działalność Przedszkole Centrum Logopedycznego pod egidą Praktycznej Akademii Zdrowia i Holistycznej  Terapii    WYRĘCZAMY RODZINĘ W CODZIENNEJ TERAPII     Na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój ,od  roku  2002r   prowadzimy...

Nowości wydawnicze P.W.D Apex Centrum Logopedyczne

09-11-2012

Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwań nasz zespół terapeutyczny opracował nowe zestawy diagnostyczne. Zestaw do diagnozy percepcji słuchowej dla dzieci od 12 miesiąca do 6roku życia. Celem badania jest wykluczenie niedosłuchu, orientacja...

Komunikat P.W.D. Apex Centrum Logopedyczne

10-04-2012

W celu spełnienia wymogów formalnych dotyczących kontraktowania świadczeń logopedycznych przez publiczne i niepubliczne ZOZ zatrudniające logopedów nasz profesjonalny zespół diagnostyczno – terapeutyczny opracował:   Zestaw Prób praksji oralnej, językowych i grafomotorycznych...

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
9697878
  • "W przekazywaniu kagańca kultury ludzka Rodzina będzie zawsze instytucją podstawową."

    Jolanta Falana- Kozłowska