Twój koszyk jest pusty
Cz, 23 listopad 2017

Odwiedza nas 969 gości oraz 0 użytkowników.

E - H

E - H (17)

Fale mózgowe – cykle aktywności bioelektrycznej mózgu, rejestrowane za pomocą aparatury elektroencefalograficznej. Charakterystycznym częstotliwościom fal mózgowych, oznaczanym za pomocą nazw liter alfabetu greckiego odpowiadają w dużym stopniu stany świadomości człowieka.
 
http://pl.wikipedia.org
Głoski dentalizowane  Dźwięki, które wymagają zbliżenia siekaczy górnych i dolnych; są trzy szeregi głosek dentalizowanych: s, z, c, dz; sz, ż, cz, dż; ś, ż, ć, dź
 
 
http://www.pppdwa.elblag.com.pl
 

Hermeneutyka

Napisane przez
 Hermeneutyka (z greckiego hermeneutikos - "przydatny do objaśniania"),

1) w znaczeniu tradycyjnym - dyscyplina naukowa o charakterze filologicznym (filologia) zajmująca się badaniem, objaśnianiem i interpretacją źródeł pisanych, po to by ustalić ich poprawny tekst i właściwy sens. Pełni rolę pomocniczą w stosunku do nauk historycznych posługujących się różnego rodzaju dokumentami (np.: historii literatury i filozofii, religioznawstwa, historii jako takiej).

Początki tak pojętej hermeneutyki można odnaleźć już w starożytności (np. prace prowadzone w Bibliotece Aleksandryjskiej), choć w swym obecnym kształcie rozwijała się od czasów renesansu (badania nad spuścizną literacką antyku). Jej pierwowzór stanowi hermeneutyka biblijna.

2) w znaczeniu ściślejszym (obecnie najpowszechniejszym) - sztuka rozumiejącej interpretacji (rozumienie jest centralną kategoria tak pojetej hermeneutyki) różnych przejawów aktywności ludzkiej, zwłaszcza o charakterze kulturowym, zmierzająca do odkrycia ich głębokiego sensu i umieszczenia ich w szerszym kontekście historycznym, społecznym, światopoglądowym itp.
 

Hipotaksa

Napisane przez
Hipotaksa (greckie hypó – pod + táksis – uporządkowanie), związek składniowy wyrazów, ich grup lub zdań, z których jeden jest nadrzędny (główny), drugi podrzędny. W wypowiedzeniu zdanie podrzędne, podporządkowane nadrzędnemu, może być równocześnie nadrzędnym względem innego, np. Pójdę wieczorem do kina, aby zobaczyć ciekawy film, o którym mi wiele osób już mówiło.
 
http://portalwiedzy.onet.pl
Gesty naturalne -proste gesty stosowane często przez ludzi, spontanicznie towarzyszące mowie werbalnej, mogą być zastosowane jako podstawowa metoda komunikowania się.Wówczas bazą dla porozumiewania się jest nadanie spontanicznym dotychczas gestom funkcji symbolicznej. Gesty mają symbolizować przedmioty i zdarzenia oraz proste cechy przedmiotów, np. wysokie wspięcie na palcach - "coś jest duże", imitowanie picia gestem -"chce mi się pić", pogrożenie palcem - "nie wolno". Gestykulację stosuje się podczas wspólnego działania, w zabawie, w próbach intencjonalnego porozumiewania się.
 
 
http://www.sosw-bytow.com.pl

Giełkot

Napisane przez
Giełkot jest zaburzeniem mowy, którego zdefiniowanie sprawia duże trudności. Ogólnie giełgotem określa się mowę bezładną, czyli mówienie bez ładu i składu, które objawia się bardzo szybkim tempem mówienia (tachylalią) i chaotycznym sposobem językowego formułowania myśli.

Podstawowe symptomy giełkotu to:

    zaburzenie płynności mówienia, które nie jest jąkaniem,
    szybkie i/lub nieregularne tempo mówienia.

Objawom tym towarzyszą często zaburzenia języka, wymowy, uwagi, uczenia się, czynności percepcyjno-motorycznych.

Wg. Z. Tarkowskiego istotą giełgotu jest niewspółmierność między przeciętnymi lub wysokimi zdolnościami umysłowymi a niską sprawnością językową. Dysonans ten sprawia, że mówca rozumie siebie, ale nie jest rozumiany przez otoczenie. Charakterystyczne jest, iż osoba z giełgotem zwykle jest nieświadoma swojego problemu i w związku z tym rzadko z własnej inicjatywy zgłasza się do specjalisty.
 
 
Źródło: http://www.logopedia.net.pl
Strona 1 z 3

Szukaj produktu


Wiadomości

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kwestionariusz diagnozujący grzybicę u dzieci

27-04-2015

Kwestionariusz diagnozujący grzybicę u dzieci (Autism Research Institute z San Diego)

Komunikat

29-05-2014

Od września 2015 roku wszystkie szkolenia przeprowadzamy w Jastrzębiu - Zdroju, 1 Maja 13 A, w budynku pod szyldem Praktyczna Akademia Zdrowia i Holistycznej Terapii. Wykaz szkoleń i wszelkie informacje...

Ważny komunikat

19-02-2013

1 września 2013 roku rozpoczęło działalność Przedszkole Centrum Logopedycznego pod egidą Praktycznej Akademii Zdrowia i Holistycznej  Terapii    WYRĘCZAMY RODZINĘ W CODZIENNEJ TERAPII     Na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój ,od  roku  2002r   prowadzimy...

Nowości wydawnicze P.W.D Apex Centrum Logopedyczne

09-11-2012

Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwań nasz zespół terapeutyczny opracował nowe zestawy diagnostyczne. Zestaw do diagnozy percepcji słuchowej dla dzieci od 12 miesiąca do 6roku życia. Celem badania jest wykluczenie niedosłuchu, orientacja...

Komunikat P.W.D. Apex Centrum Logopedyczne

10-04-2012

W celu spełnienia wymogów formalnych dotyczących kontraktowania świadczeń logopedycznych przez publiczne i niepubliczne ZOZ zatrudniające logopedów nasz profesjonalny zespół diagnostyczno – terapeutyczny opracował:   Zestaw Prób praksji oralnej, językowych i grafomotorycznych...

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
9619576
  • W słownictwie dziecka 12 do 14- miesięcznego występuje zdecydowana przewaga rzeczowników do czasowników.
    prof. Jagoda Cieszyńska