Twój koszyk jest pusty
Śr, 13 grudzień 2017

Odwiedza nas 1036 gości oraz 0 użytkowników.

E - H

E - H (5)

Gesty artykulacyjne przypominają  o właściwym ułożeniu narządów mowy (np. A - to gest pociągania bródki w dół, U - usta układają się jak do ryjka i przykłada się pięść do nich, I - to pokazanie palcem wskazującym rozciągniętych ust). Etap uczenia odbywa się według rytualnej strategii: powtarzania, wskazywania wypowiedzianej głoski, a wreszcie samodzielnego nazywania. Rytuał dotyczy także ćwiczeń czytania z wykorzystaniem naprzemienności ról dziecka i terapeuty, o czym wcześniej nadmieniłam. Warunkiem przejścia do następnego etapu jest dokładne utrwalenie etapu poprzedniego.
 
http://www.edukacja.edux.pl
Gaworzenie  – wczesny etap rozwoju mowy po krzyku i głużeniu, pojawiający się ok. 6 miesiąca życia. Niektórzy badacze twierdzą, że okres gaworzenia przypada na od trzeciego do dwunastego miesiąca życia (choć gaworzenie pojawia się u nielicznych dzieci jeszcze ok. drugiego roku życia). Gaworzenie samozwańcze występuje w czasie gdy dziecko jest samo.
 
 
Fundament sensoryczny -  prawidłowy odbiór informacji z zewnątrz i ich aktywne przetwarzanie w centralnym układzie nerwowym, powoduje, że odbierane wrażenia i emocje tworzą indywidualną treść pamięci czyli tzw. fundament sensoryczny. Fundament ten daje dziecku możliwość reagowania w postaci sensownych i odpowiednich działań oraz uczuć.
 Hydrokolonoterapia jest całościową metodą oczyszczania jelita grubego znaną i stosowaną w Niemczech i USA od wielu lat. Jest nowoczesną formą jednej z najstarszych naturalnych metod profilaktyki i przywracania zdrowia.

Dlaczego należy przeprowadzać hydrokolonoterapię?
Większość ludzi cierpi na zaburzenia naturalnej symbiozy bakterii przewodu pokarmowego. Poprzez wysterylizowane i zdenaturyzowane produkty spożywcze, złe odżywianie, styl życia, zanieczyszczenie środowiska naturalnego, trucizny oraz nadmierne stosowanie leków zostaje zaburzona równowaga pomiędzy niechorobotwórczymi bakteriami a człowiekiem. Skutkiem tego jest osłabienie sił obronnych organizmu. Ponad 30% ludności ma zaburzoną przemianę materii poprzez występowanie w jelicie grubym nadmiernej ilości chorobotwórczych drobnoustrojów, takich jak: grzyby, pleśnie, bakterie, pierwotniaki i robaki. Z tego powodu trucizny i uboczne produkty przemiany materii nie są w wystarczającym stopniu rozkładane i wydalane. Dochodzi wtedy do autointoksykacji (samozatrucia) organizmu. Utrata sił witalnych, zmęczenie, depresja, brak koncentracji, agresja oraz lęki są częstymi skutkami takiego negatywnego stanu. Wiele chorób, takich jak: infekcje, zapalenia, reumatyzm, poliarthritis, choroby skóry, nadciśnienie, migreny, alergie zostało w świetle najnowszych badań przypisanych źle lub niewłaściwie funkcjonującemu jelicie grubemu. Za sprawne oddziaływanie naszego organizmu odpowiedzialny jest również układ immunologiczny. Mieści się on w 80% w ściankach jelita cienkiego i grubego. Immunoglobuliny (białko o zdolnościach obronnych) w większości produkowane są w jelitach. Błona śluzowa jelita grubego stanowi pierwszą i najważniejszą barierę immunologiczną człowieka. Drugorzędną rolę spełniają tu: wątroba, nerki, płuca, skóra i limfa. Profesor Otto Warburg (zdobywca nagrody Nobla w 1931 r.) już na początku poprzedniego wieku stwierdził, że osłabiony układ immunologiczny i zła przemiana materii prowadzi do powstawania komórek nowotworowych w organizmie człowieka.

Wielu ludzi cierpi na chroniczne zaparcia. Przyczyną zaparć może być wieloletnie złe odżywianie, które prowadzi do obniżenia zdolności perystaltyki jelit. Niestrawione resztki pokarmu oraz kamienie kałowe, których waga dochodzi nieraz do 5-6 kg!, zalegające w zachyłkach i zagięciach jelita zaburzają jego naturalną perystaltykę, czyli tzw. ruchy robaczkowe. W związku z tym utrudniają dalsze odtransportowanie zawartości jelita i ostateczne jego opróżnienie. Najczęstsze leczenie w tym przypadku polega na zaaplikowaniu mocnych leków przeczyszczających, które jednocześnie uszkadzają błonę śluzową jelita.

Zdrowe jelito jest podstawą zdrowego organizmu
Co powinniśmy w związku z tym zrobić?

    Przeprowadzić całkowite oczyszczanie jelita tylko za pomocą hydrokolonoterapii
    Zmienić nawyki żywieniowe
    Zrobić 'coś' dla zdrowia (np. w formie umiarkowanego wysiłku fizycznego)

Na czym polega zabieg hydrokolonoterapii
Hydrokolonoterapia usuwa kamienie kałowe oraz substancje gnijące na ściankach jelita na całej jego długości!
Ten naturalny proces czyszczenia powoduje ustąpienie symptomów, które bezpośrednio lub pośrednio zależą od funkcjonowania jelita grubego.

Jakie efekty przynosi zabieg hydrokolonoterapii

    wzmacnia i stymuluje pracę jelit, czego nie można osiągnąć za pomocą zwykłych środków przeczyszczających
    zapobiega powstawaniu wzdęć i zaparć
    usuwa złogi, toksyny, śluz, pasożyty gromadzące się w jelitach
    zmniejsza otyłość brzuszną
    polepsza wchłanianie składników odżywczych
    zwalcza grzybice przewodu pokarmowego
    odtruwa organizm, zwiększając jego odporność i szansę w walce z poważnymi chorobami
    przygotowuje jelito grube do badania diagnostycznego

Jak wygląda zabieg hydrokolonoterapii

W trakcie zabiegu pacjent leży wygodnie na plecach na leżance zabiegowej. Poprzez specjalną rurkę jednorazowego użytku napływa do jelita oczyszczona przez specjalny filtr woda o różnej temperaturze. Terapeuta wykonuje w tym czasie masaż powłok brzusznych w celu równomiernego rozprowadzenia wody w całym jelicie grubym. Pacjent w czasie zabiegu stanowi układ zamknięty z aparatem do płukania jelita. Zawartość wypłukanego jelita wraz z wodą odprowadzana jest do kanalizacji. Pacjent nie odczuwa w tym czasie żadnego dyskomfortu. Rozpuszczające działanie wody oraz zmiana jej temperatury pobudza jelito do ruchów robaczkowych. Poprzez dodatkowe rozpuszczenie tlenu w wodzie naturalna flora bakteryjna jelita otrzymuje optymalne środowisko życia. Hydrokolonoterapia jest bezbolesna i odbierana przez pacjentów jako przyjemna. Zamknięty układ aparatu eliminuje przykre zapachy do minimum.

Wskazania do hydrokolonoterapii:

    otyłość
    nadwaga
    zaparcia
    wzdęcia
    biegunka
    zgaga
    atonia (wiotkość) okrężnicy
    infekcje pasożytnicze, grzybicze i wirusowe
    choroby skórne
    oczyszczanie okrężnicy przed badaniem colonoskopii

 
Przeciwwskazania:

    ostre i przewlekłe zapalenie jelit
    ostra niewydolność serca
    krwawiące żylaki odbytu (hemoroidy)
    ciąża powyżej 3-go miesiąca
    krwotok żołądkowo-jelitowy
    niedawno przebyta operacja okrężnicy (poniżej pół roku)
    uchyłkowatość jelita
    choroby psychiczne
 
źródło: www.enervita.com.p

Edutainment

Napisane przez
Edutainment (ang.) – inaczej edurozrywka; neologizm w języku angielskim, powstały z połączenia słów „education” i „entertainment” (stąd niekiedy używa się również określenia „entertainment-education”). W języku polskim używa się też w tym znaczeniu określenia edukacja rozrywkowa. Podejmowane są też próby innego tłumaczenia, np. neologizm "edukywka" stworzony przez analogię do angielskiego: education - edukacja, entertainment - rozrywka

Istotę edutainment dobrze oddaje powiedzenie „uczyć bawiąc”. Wskazuje ono zarazem odpowiednią hierarchię ważności. Pod pojęciem edutainment będziemy rozumieć takie działania, których celem jest przede wszystkim edukacja, zaś forma rozrywki jest wyłącznie sposobem uatrakcyjnienia lub ukrycia przekazu o charakterze edukacyjnym. Inaczej mówiąc, programy wykorzystujące edutainment edukują z użyciem metod rozrywkowych (są narzędziem „rozrywkowej” edukacji). Celem ich jest zaktywizowanie osoby do nauki i zbudowanie interakcji pomiędzy edukatorem (lub narzędziem edukacji) a osobą uczącą się.
Spis treści

 1 Definicja
 2 Współczesny cel działań
 3 Historia
 4 Zastosowanie w procesie edukacji
 5 Wartość edutainment
 6 Przykładowe projekty edutainment

Definicja

Możemy wyróżnić edutainment w węższym i szerszym znaczeniu.

Edutainment w węższym znaczeniu to wszelkie działania łączące edukację z rozrywką, które wykorzystują środki masowego przekazu jako podstawowy kanał komunikacji z odbiorcą. Nadawca przekazuje tu określone treści edukacyjne całkowicie ukrywając je w programie rozrywkowym albo też wkomponowuje specjalnie przygotowane „lekcje” w format popularnych programów rozrywkowych, np. teleturniejów i quizów telewizyjnych, seriali, gier komputerowych lub video, filmów, muzyki, stron internetowych i portali, prezentacji multimedialnych, itp.

W szerszym znaczeniu możemy mówić o wszelkich formach działań podejmowanych przez jednostki lub organizacje, które zaprojektowane są w celach edukacyjnych i wykorzystują określoną formę rozrywki, aby przekazać konkretne treści edukacyjne zdefiniowanej grupie odbiorców. W tym znaczeniu Edutainment to także przedstawienie teatralne zwracające uwagę na problem AIDS, warsztaty uczące młodzież sztuki filmowej, Festiwal Nauki, czy znane produkcje kinowe jak „Mikrokosmos (film)” czy „Makrokosmos – Podniebny taniec”.

To, czy coś jest edutainment, zależy przede wszystkim od inicjatora tego działania - od jego decyzji zależy, czy program rozrywkowy będzie pełnił funkcje wyłącznie rozrywkowe, czy też pod formą rozrywki przekazywał będzie jego odbiorcom określony zasób wiedzy lub umiejętności.

W kontekście edutainment forma rozrywki czy zabawy nie może być uznana za rzecz mającą szczególną wartość dla procesu edukacji, jeśli te formy nie wspierają procesu uczenia się. Z drugiej strony, nie każdy program edutainment musi być śmieszny, czy zabawny, żeby pełnić funkcje rozrywkowe – wystarczy, że jest on interesujący (atrakcyjny) dla odbiorcy.
Współczesny cel działań

Współcześnie uważa się, że zasadnicza wartość edutainment polega na tym, że jest on narzędziem służącym realizacji strategii na rzecz określonej zmiany społecznej, np. rozwoju profilaktyki i ochrony zdrowia (np. przeciwdziałanie AIDS), pogłębienia świadomości ekologicznej (np. ochrona gatunków zagrożonych wyginięciem), czy ekonomicznej (np. w zakresie wiedzy o finansach).

Ze względu na wykorzystanie wielu kanałów komunikacji i dotarcie do olbrzymiej grupy odbiorców (np. w Indiach jeden z telewizyjnych seriali edutainment obejrzało 185 milionów osób), narzędzie to świetnie nadaje się do wykorzystania w edukacji powszechnej.

Zaletą działań typu edutainment jest jego wysoka skuteczność w przekazywaniu wiedzy i umiejętności. Istnieje wiele dowodów (na świecie i w Polsce) na to, że wykorzystanie tego narzędzia w procesie edukacji przyspiesza i utrwala pożądane (lub kreowane) postawy społeczne[potrzebne źródło], zwłaszcza jeśli przekazywana treść jest użyteczna i zbieżna z oczekiwaniami szerokiej opinii publicznej. Skuteczność ta wynika przede wszystkim z tego, że umysły są bardziej otwarte na przekaz edukacyjny, kiedy odbiorcy nie uświadamiają sobie, że się w danej chwili uczą.

Edutainment jest szczególnie często wykorzystywany do promocji zdrowego trybu życia i profilaktyki zdrowotnej. Znaczącym, światowym ośrodkiem badawczo-naukowym, który wykorzystuje edutainment w wielu swoich działaniach jest Johns Hopkins University Center for Communication Programs z Baltimore, USA. W tym obszarze Edutainment jest powszechnie stosowany na całym świecie do walki z AIDS.
 

Historia edutainment liczy sobie kilkadziesiąt lat. Uznaje się, że historia nowoczesnego edutainment, definiowanego jako narzędzie służące realizacji strategii na rzecz określonej zmiany społecznej, zaczęła się w 1951 r. w Wielkiej Brytanii, kiedy to BBC rozpoczęło nadawanie słuchowiska „The Archers”, w którym łączono wątki edukacji ekonomicznej, ekologicznej z edukacją rolniczą.

Olbrzymi sukces odniosła również Ulica Sezamkowa, która dziś jest chyba największym projektem edutainment na świecie. Połączenie rozrywki z edukacją w programie adresowanym do dzieci (i ich rodziców) okazało się strzałem w dziesiątkę i od 1969 roku Ulica Sezamkowa zdobywała najmłodszą widownię w kolejnych (do tej pory łącznie 120) krajach. Powstało już ponad 30 wersji międzynarodowych programu, a w samych Stanach Zjednoczonych ponad 4100 odcinków. Szacuje się, że 75 milionów Amerykanów oglądało Ulicę Sezamkową jako dzieci[potrzebne źródło].

Od lat 70. edutainment zawojował również obszar edukacji i profilaktyki zdrowotnej. Sukcesem w wielu krajach świata okazały się seriale (opery mydlane), w których poruszano tematykę przeciwdziałania różnym chorobom, filmy i nowele radiowe na temat HIV/AIDS, zdrowego odżywiania.

Jednak dopiero teraz, w dobie potężnych środków masowego przekazu, możemy zaobserwować siłę i skuteczność tego narzędzia edukacyjnego. Zwłaszcza, kiedy możliwe jest obudowanie głównego kanału przekazu rozmaitymi kanałami wzmacniającymi przekaz edukacyjny programu, na przykład przy wykorzystaniu Internetu.
Zastosowanie w procesie edukacji

Można wyróżnić dwa rodzaje edutainment ze względu na cele i zawartość:

    na rzecz poprawy jakości życia odbiorców i lepszej kontroli nad życiem (edukacja nieformalna, kształtowanie postaw, styl życia) – zazwyczaj poprzez dyskusję i narrację;
    na rzecz kształtowania umiejętności życiowych – prezentacja doświadczeń, symulacji.

Dzięki rozwojowi środków masowego przekazu dla edutainment mogą nadejść dobre czasy. Po pierwsze będzie coraz więcej mediów (w tym cyfrowych), które będą rywalizowały między sobą o odbiorców. Po drugie - rozwój cywilizacyjny i technologiczny świata powoduje zwiększenie zapotrzebowania na edukację, zaś nie wszystkie systemy edukacji są w stanie nadążyć za tymi zmianami i oferować odbiorcom (zwłaszcza młodzieży) wiedzę i umiejętności, które pozwolą na swobodne funkcjonowanie na zmieniającym się szybko rynku pracy. W ten sposób pojawia się miejsce na różnego rodzaju formy edukacji nieformalnej, w tym i edutainment.

Można wskazać kilka powodów, dla których warto stosować edutainment w procesie edukacji powszechnej:

    jest to narzędzie, które pomaga zwrócić uwagę opinii publicznej na zagadnienia, które są istotne dla rozwoju społeczeństwa oraz gospodarki;
    jest skuteczną formą edukacji ludzi. Wyniki ewaluacji programów tego typu wskazują na znaczący przyrost wiedzy u odbiorców programu;
    ma wpływ ma tę sferę świadomości, która jest odpowiedzialna za większość decyzji podejmowanych na co dzień. Daje możliwość istotnego wpływania na postawy i zachowania ludzi;
    jest narzędziem oddziaływania masowego. Oznacza to, że w efektywny sposób jesteśmy w stanie promować na wielką skalę pożądane zachowania i wzorce postępowania;
    pomimo dość wysokich kosztów przygotowania programów, koszt edukacji z wykorzystaniem tego typu narzędzi jest w przeliczeniu na głowę odbiorcy niższy niż w przypadku programów o charakterze szkoleniowym, czy innych tradycyjnych form edukacji.

Wartość edutainment

Edutainment wywołuje czasem kontrowersje wśród naukowców zajmujących się edukacją. Neil Postman zauważył, że w telewizji jest zbyt dużo rozrywki i że często w społeczeństwach zachodnich „zabawiamy się na śmierć”, trywializując ważne aspekty życia ludzkiego („Amusing Ourselves to Death: Public Discourse In the Age of Show Business", 1985). Z kolei G.Russell ("School education in the age of the ubiquitous networked computer" w "Technology in Society" No. 22), jak i wielu innych naukowców i nauczycieli, wyraża swoje obawy w związku z przesuwaniem we współczesnym świecie akcentu w procesie uczenia się z wertykalnego (głęboka wiedza, głęboka świadomość) na rzecz horyzontalnego (płytka wiedza, płytka świadomość, wiedza fragmentaryczna), co może skutkować zerwaniem ciągłości w rozumieniu kultury społecznej.

Badania psychologów dowodzą, że człowiek uczy się (od urodzenia aż do śmierci) z wykorzystaniem obu świadomości – głębokiej (głównie na etapie edukacji szkolnej, formalnej) i płytkiej (edukacja nieformalna, kontakty z rodziną, przyjaciółmi, mediami). Aktualnie większe znaczenie świadomości płytkiej w procesie uczenia się wynika z większego znaczenia mediów w rozwoju człowieka, przez co uczymy się znacznie częściej rzeczy praktycznych, zwłaszcza w kontekście codziennych czynności życiowych. Trzeba podkreślić, że celem Edutainment nie jest zastąpienie edukacji szkolnej, gdyż inna jest jego funkcja. Nie dostarczy też odbiorcy kompleksowej wiedzy z konkretnego obszaru nauki, gdyż wówczas przekaz stałby się zbyt edukacyjny, a za mało rozrywkowy.

Pozytywne oddziaływanie Edutainment na społeczeństwo dobrze podsumowuje paradygmat 9P (autorstwa znanej badaczki edutainment Phyllis Tilson Piotrow). Edutainment jest:

    przenikający, szerzący się (pervasive) – dociera za pomocą mediów do każdego;
    popularny (popular) – ludzie lubią i chętnie korzystają z takich programów;
    perswazyjny (persuasive) – silny element perswazyjny wynika z promowanych wzorców zachowań, które ludzie są w stanie oglądać, zaakceptować oraz powielać;
    przynoszący korzyści (profitable) – inwestycje w Edutainment zwracają się w różnych wymiarach, także finansowych (niższe koszty społeczne);
    wywołujący emocje (passionate) – co pomaga zapamiętać przekaz i promowane w programie wzorce zachowań;
    personalny (personal) – pozwalający widzom na indywidualny odbiór i utożsamianie się z bohaterami;
    partycypacyjny (participatory) – stwarzający możliwość interakcji z widzami i uczestnictwa w wydarzeniu (czy szerzej, w pewnej akcji społecznej, towarzyszącej programowi);
    zachęcający do działania (prompts to action) – dzięki temu, że zawiera wiele podpowiedzi i wskazówek, które mogą być zastosowane w codziennym życiu;
    skuteczny (proven effective) – o czym świadczą dziesiątki ewaluacji przeprowadzanych na świecie.
 
 
źródło: http://pl.wikipedia.org

Szukaj produktu


Wiadomości

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kwestionariusz diagnozujący grzybicę u dzieci

27-04-2015

Kwestionariusz diagnozujący grzybicę u dzieci (Autism Research Institute z San Diego)

Komunikat

29-05-2014

Od września 2015 roku wszystkie szkolenia przeprowadzamy w Jastrzębiu - Zdroju, 1 Maja 13 A, w budynku pod szyldem Praktyczna Akademia Zdrowia i Holistycznej Terapii. Wykaz szkoleń i wszelkie informacje...

Ważny komunikat

19-02-2013

1 września 2013 roku rozpoczęło działalność Przedszkole Centrum Logopedycznego pod egidą Praktycznej Akademii Zdrowia i Holistycznej  Terapii    WYRĘCZAMY RODZINĘ W CODZIENNEJ TERAPII     Na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój ,od  roku  2002r   prowadzimy...

Nowości wydawnicze P.W.D Apex Centrum Logopedyczne

09-11-2012

Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwań nasz zespół terapeutyczny opracował nowe zestawy diagnostyczne. Zestaw do diagnozy percepcji słuchowej dla dzieci od 12 miesiąca do 6roku życia. Celem badania jest wykluczenie niedosłuchu, orientacja...

Komunikat P.W.D. Apex Centrum Logopedyczne

10-04-2012

W celu spełnienia wymogów formalnych dotyczących kontraktowania świadczeń logopedycznych przez publiczne i niepubliczne ZOZ zatrudniające logopedów nasz profesjonalny zespół diagnostyczno – terapeutyczny opracował:   Zestaw Prób praksji oralnej, językowych i grafomotorycznych...

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
9697878
  • „Nasza  ( Zachodu ) zarozumiała postępowość jest w rzeczywistości przesadzoną jednostronnością.”
     
    D. Harald Alke