Hurtownia pomocy logopedycznych

Dźwięki mowy (wersja papierowa)

43,00 

Jednym z istotnych zadań oddziaływania dydaktyczno-wychowawczego wobec dzieci w wieku przedszkolnym jest przygotowanie ich do opanowania umiejętności czytania i pisania (Maurer, 2014). Sprawne posługiwanie się tymi umiejętnościami wymaga od dzieci świadomości fonologicznej. Jej podstawę stanowi słuch fonematyczny, czyli zdolność różnicowania fonemów języka polskiego.

SKU: Impuls5 Kategoria:

Ocena produktu

0
out of 5

Opis

Część teoretyczna tego opracowania ma na celu przybliżenie nauczycielom, logopedom, a także rodzicom pojęcia świadomości fonologicznej i jej znaczenia w opanowaniu umiejętności czytania i pisania. Wyjaśnia ona pojęcia słuchu fonematycznego, będącego podstawą opanowania języka mówionego. Program ten ma za zadanie ułatwić dzieciom uzmysłowienie sobie fonologicznej podzielności słów oraz osiągnięcie umiejętności reprezentowania dźwięków mowy za pomocą liter alfabetu. Jest on przeznaczony do pracy z dziećmi od 3 roku życia.
Polecany jest dla nauczycieli nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, ale również logopedów, pedagogów szkolnych, psychologów, rodziców i studentów. Zawiera przykładowy wykaz literatury dziecięcej, który pomoże rodzicom i nauczycielom wprowadzić dzieci w świat dźwięków mowy poprzez organizowanie proponowanych zabaw słownych. Materiał słowny podręcznika sprzyja koncentrowaniu uwagi dzieci na formie dźwiękowej słów. Ćwiczenia z rymami koncentrują uwagę dziecka na dźwiękach rymujących się słów, uczą rozpoznawania rymów oraz ich tworzenia.
„Zabawy z rymami” kształtują i rozwijają wrażliwość dzieci na ogólnie ujmowane różnice i podobieństwa fonologiczne w toku interakcji z nauczycielem i grupą dzieci.
„Głoski rozpoczynające i kończące słowa” stanowią zestaw ćwiczeń ułatwiający przejście od umiejętności wyodrębniania cząstek wewnątrzsylabowych (rymów, aliteracji) do rozpoznawania fonemów.
„Głoska a litera” poświęcona jest kształtowaniu umiejętności podziału słów na głoski oraz łączeniu głosek w słowa.
Ćwiczenia przedstawione są w formie wyrazowej (dla starszych dzieci) oraz obrazkowej. Do każdego umieszczone jest polecenie. Obrazki można kolorować, wycinać, wykorzystywać na różne sposoby.
Każde polecenie sformułowane jest w ciekawy, zabawowy sposób. Zadaniem dziecka nie jest tylko np. podzielić dane słowo na głoski, czy sylaby. Musi ono dodatkowo układać guziczki lub klocki w odpowiedni sposób, rzucać piłką, klaskać, wystukiwać itp.
Ćwiczenia można wykonywać z dzieckiem na zajęciach indywidualnych, ale doskonale nadają się także do zajęć grupowych. Niektóre z nich są nawet celowo przeznaczone dla grupy.
Program polecany jest dla nauczycieli nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, logopedów, pedagogów szkolnych, psychologów, rodziców i studentów. Jest to pozycja, która dostarcza nie tylko wiedzy teoretycznej, lecz przede wszystkim masy gotowego materiału ćwiczeniowego.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

MENU