Hurtownia pomocy logopedycznych

ZABAWY SŁOWEM

1 550,00 

Multimedialny zestaw ćwiczeń podnoszących sprawność językową dzieci oraz wspomagających terapię specyficznych zaburzeń rozwoju języka.

SKU: Nowa era 7 Kategoria:

Ocena produktu

0
out of 5

Opis

Multimedialny zestaw ćwiczeń podnoszących sprawność językową dzieci oraz wspomagających terapię specyficznych zaburzeń rozwoju języka.

Zastosowanie: profilaktyka logopedyczna, zabawy językowe, diagnoza i terapia logopedyczna
Odbiorcy: logopedzi, terapeuci, nauczyciele przedszkola
Beneficjenci: dzieci uczące się mówić, dzieci z wadami wymowy i/lub zaburzeniami słuchu i komunikacji

W programie ZABAWY SŁOWEM znajdują się:
dwuczęściowy program multimedialny na pendrive (cz.1 opiera się na materiale nieliterowym, cz.2 zawiera materiał uwzględniający umiejętność czytania),
profesjonalny mikrofon,
przewodnik metodyczny zawierający propozycje scenariuszy zajęć oraz zestawy tekstów terapeutycznych, np. 150 terapeutycznych łamigłówek, zagadek i wierszyków.

UWAGA! Programy multimedialne z serii LOGOPEDIA PRO stanowią doskonałe uzupełnienie projektu rządowego „Aktywna tablica”.

Zadaniem programu jest osiągnięcie poziomu języka pozwalającego dziecku na swobodne i prawidłowe komunikowanie się z jego najbliższym otoczeniem.

Produkt jest propozycją dla:
nauczycieli,
logopedów,
rodziców,
jako narzędzie wspomagające rozwijanie mowy, w tym również u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Z programu mogą korzystać zarówno osoby chcące wspomóc efekty zajęć tradycyjnej specjalistycznej terapii, na którą uczęszcza ich dziecko, jak i osoby mające na uwadze uatrakcyjnienie prawidłowo przebiegającego procesu nauki i rozwoju języka ich podopiecznych.

ZABAWY SŁOWEM umożliwiają:
kompleksowe oddziaływanie w przestrzeni słuchowo-wzrokowo-ruchowej, którego celem jest stymulacja szeroko pojętej sprawności językowej,
indywidualizację procesu terapeutycznego,
stopniowanie trudności ćwiczeń,
powiększanie bądź ukrywanie dowolnych elementów graficznych,
swobodny wybór materiału spośród bogatego pakietu ćwiczeń leksykalnych pogrupowanych tematycznie np. brzmienie i znaczenie słów, stany emocjonalne, dyktanda graficzne, rzeczowniki, czasowniki, homonimy, synonimy itd.,
motywację ucznia dzięki systemowi wzmocnień pozytywnych,
rozwój zasobu leksykalnego dziecka,
rozszerzenie słownictwa czynnego i biernego,
rozwój umiejętności gramatycznych,
rozwój umiejętności formułowania wypowiedzi,
ćwiczenia ręki (karty pracy do drukowania i ćwiczeń pisania, rysowania),
samodzielne wykonanie tradycyjnych gier wspomagających rozwój językowy (np. domino, gry planszowe itp.),
prowadzenie terapii wg spersonalizowanej ścieżki,
pracę indywidualną i grupową.

Program ZABAWY SŁOWEM wspiera realizację NOWEJ podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Dziecko:
rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem,
rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie,
odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej,
używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania,
komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy,
wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego,
wyraża ekspresję twórczą,
klasyfikuje przedmioty,
wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód.

Program współpracuje również z:
tablicą interaktywną,
komputerem z panelem dotykowym.

Wymagania
• Windows 7/8/10 – wersje 32- i 64-bit
• Procesor 2,4 GHz
• 2 GB pamięci RAM (dla systemu 32-bit) lub 4 GB (dla systemu 64-bit)
• Karta graficzna pracująca z rozdzielczością 1024×768
• Karta dźwiękowa, głośniki lub słuchawki, mikrofon zewnętrzny (zalecany)
• Mysz lub inne urządzenie wskazujące
• Port USB 2.0/3.0
• 1 GB miejsca na dysku twardym

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

MENU