Logopedia-Fakty
"Pomaganie to rodzaj sztuki, wymagający określonych umiejętności i kompetencji."
 
Start arrow DIAGNOZA arrow LOGOPEDYCZNA arrow ORM, DYSLALIA, DYSLEKSJA arrow Zestaw do badania mowy, języka, komunikacji i artykulacji
16.10.2018.
 
 
Menu witryny
Start
Wiadomości
Encyklopedia logopedyczna
Publikacje fachowe
Poradnie,specjaliści,uczelnie
Forum pomocy on-line
Na innych stronach
Katalog WWW
Ważne myśli i cytaty
Książki poszerzające horyzonty
Profilaktyka przed poczęciem
Okres prenatalny (ciąża )
Wczesna interwencja
Model Terapii J. F-K
Narzędzia diagnostyczne
Metody Terapii
Nasi Prelegenci
O Nas
Nasze przedszkole
Sklep P.W.D. Apex
Konferencja
Pomoce logopedyczne

Lista produktów


Zaawansowane szukanie
Zapomniałeś hasło
Nie masz konta? Załóż sobie
Obszar pobierania
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty.
Nasze Strony
 
 
 
 

DIAGNOZA arrow LOGOPEDYCZNA arrow ORM, DYSLALIA, DYSLEKSJA arrow Zestaw do badania mowy, języka, komunikacji i artykulacjiZestaw do badania mowy, języka, komunikacji i artykulacji


Cena: PLN 950,00


  Zestaw do badania  mowy, języka, komunikacji językowej i artykulacji - PODSTAWOWY


Badanie zachowań komunikacyjnych oraz rozumienie  i budowanie komunikacji językowej wymaga od logopedy umiejętności tworzenia naturalnych sytuacji oraz reagowania na zachowania dziecka. Mówiąc inaczej  najlepiej dokonać diagnozy mowy  dziecka w sytuacji  jego naturalnej aktywności językowej , kiedy bawiąc się np. z rodzicem lub logopedą dziecko mówi " samo od siebie", a logopeda  wsłuchując się w jego wypowiedzi ocenia  opanowanie mowy i języka na wszystkich jego poziomach ( fonetyczno- fonologicznym – artykulacja i różnicowanie opozycji fonologicznych, semantycznym – słownictwo, morfologicznym – odmiana wyrazów i budowa nowych wyrazów, syntaktycznym – posługiwanie się zdaniem).

Celem diagnozy jest określenie "wieku rozwojowego" dziecka w zakresie wszystkich w/w poziomów języka w odniesieniu do jego wieku metrykalnego ( chronologicznego, biologicznego). Wiek rozwojowy jest bazą do zaprogramowania  stymulacji lub ( i) terapii.  Mowa i komunikacja językowa nie rozwijają się jednak nigdy "w próżni", ale zależne są od poziomu rozwoju wszystkich pozostałych funkcji poznawczych dziecka, których poziom rozwoju należy rzetelnie zdiagnozować , określić " wiek rozwojowy" każdej z tych funkcji oraz zaprogramować stymulację lub ( i) terapię. Uszczegóławiając  diagnozie  również podlegają:

–        sprawność motoryczna  i manualna

–        spostrzeganie wzrokowe

–        percepcja słuchowa

–        zabawa

–        zachowania społeczne i emocje

–        lateralizacja

–        pamięć

–        naśladownictwo

 

 

Zestaw zawiera:

Pomoce specjalistyczne (  do wykorzystania  również w terapii):

1.Sprawdź jak mówię. Karta badania logopedycznego z materiałami pomocniczymi. Wyd. ES

2.Karty badania logopedycznego wyd. Apex

3. Duże  plansze tematyczne: kuchnia,  pokój, łazienka, ulica, sklep.

4.Zestaw zdjęć przedstawiających   czynności np. śpi, je, pije, stoi, jedzie, gotuje, czyta, pisze, idzie itd.

5.  Zestaw Przeciwieństwa. Karty ćwiczeń. E. Wianecka, W. Zuziowa zawierający obrazki przedstawiające przedmioty w/g opozycji  np.mały: duży, brudny: czysty, zimny: ciepły oraz obrazki z  przedmiotami, którym można przypisać następujące cechy: mokry, brzydki, gruby, zielony, czerwony  itp.

6. Zestaw Pytam i odpowiadam. Karty ćwiczeń. E. Wianecka

7. Zestaw Przyimki. Karty ćwiczeń. A. Wianecka

8.  Kocham mówić. Historyjki  obrazkowe  z tekstami.  J. Cieszyńska.

9. Próby do badania kinestezji artykulacyjnej, zakresu pamięci  słuchowej, analizy i syntezy głoskowej  stosownie do przedziału wiekowego.

Inne

9.  Plastikowy  kubek i  łyżeczka.

10. Plastikowe przedmioty przedstawiające  owoce.

11. Klocki w  pojemniku.

12.Zabawki:  lalka, piłka, auto, pies, kot, koń, mysz,  krowa.

13. Kukiełki : pan, pani, chłopiec, dziewczynka.

14. Próby do badania kinestezji artykulacyjnej, zakresu pamięci  słuchowej, analizy i syntezy  głoskowej  stosownie do przedziału wiekowego.

Normy dla poszczególnych etapów rozwojowych w zakresie  rozumienia i użycia języka ( mowy biernej i czynnej) oraz artykulacji.

Wiek dziecka    
                            Umiejętności dziecka

12 miesięcy                               1. Podawanie zabawki na polecenie

                                                       poparte gestem.

                                                  2. Rozumienie prostych wypowiedzi    

                                                       językowych.

                                                  3. Wypowiadanie samogłosek w sylabach i

                                                      w celu przekazania znaczeń.

18 miesięcy                               1. Podawanie zwierzątek nazywanych

                                                      wyrażeniami dźwiękonaśladowczymi.

                                                  2. Reagowanie na własne imię.

                                                      wypowiadanie kilku wyrazów.

                                                  3. Powtarzanie słów dwusylabowych.

24 miesiace                               1. Łączenie 2 wyrazów w wypowiedziach.

                                                  2. Powtarzanie usłyszanych wyrazów.

                                                  3. Używanie czasowników, przymiotników,   

                                                     przysłówków, zaimków i przyimków.

30 miesięcy                               1. Podejmowanie dialogu z kukiełką

                                                   2. Liczenie do trzech.

                                                   3. Odpowiadanie na pytania do ilustracji.

36 miesięcy                                1. Opowiadanie historyjki obrazkowej.

                                                   2. Wypowiadanie i wydawanie poleceń.

                                                   3. Odpowiadanie na pytania "dlaczego?"

 

4 rok  życia             

1.W mowie dziecka pojawiają się głoski dziąsłowe sz, ż, cz, dż.

2.Całkowicie zanikają  wcześniejsze zmiękczania spółgłosek.

3.Całkowicie ukształtowane jest  rozróżnienie artykulacyjne pomiędzy głoskami s,z, c, dz i ś,ź, ć, dź.

4. Z wyjątkiem głoski r  wszystkie głoski polskiego systemu fonetyczno- fonologicznego  ( na 45 ważnych dla artykulacji) są wypowiadane  prawidłowo.

5. Głoska r może być zastępowana jedynie   przez prawidłowe L

6.W dalszym ciągu wzbogaca się słownictwo.

7.Intensywnie rozwija się zdolność narracji, która jest silnie związana z pamięcią symultaniczno- sekwencyjną  i lewopólkulowymi umiejętności takim jak: tworzenie, powtarzanie i zapamiętywanie sekwencji.

8. Kształtuje się umiejętność nazywania  związków przyczynowo- skutkowych i ( lub) relacji czasowych, co  stanowi podstawę do łączenia zdarzeń i wyrażania tego językowo.

10.Dobrze opanowane są wyrażenia przyimkowe nazywające relacje przestrzenne.

5 rok życia

1.Doskonalą się wcześniej zdobyte umiejętności.

2. Oprócz zdań nazywających ( etykietujących) poszczególne fragmenty rzeczywistości , następuje porządkowanie zdań w określone spójne sekwencje i łączenie ich w spójne struktury, składające się   z 2, 3 lub większej liczby zdań.

3.Kształtuje się wiedza metajęzykowa ( dzieci zaczynają bawić się słowami, potrafią rymować, dostrzegają różnego rodzaju niuanse językowe, zauważają wieloznaczność wyrazów oraz fakt, że istnieją obce języki.

5. Pojawia się głoska r.

6 rok życia

1.Pojawiają się inne środki stylistyczne np. porównania i coraz liczniejsze określenia.

2.  Występują już wszystkie części mowy, kategorie gramatyczne i schematy składniowe polszczyzny.

          3. Ostatecznie kształtuje się system fonetyczno- fonologiczny ( w tym       również   kinestazja artykulacyjna oraz sylabowo- głoskowa  analiza i synteza słuchowa).

 

Uwaga! Proces rozwoju językowego wraz z końcem 6 roku życia w podstawowym wymiarze dobiega końca.

 Jak  przeprowadzić badanie stosownie do wieku metrykalnego dziecka:

0- 12 m. życia

Diagnosta bada odruchy noworodka ( ich wygasanie i powstawanie nowych), sprawdza budowę artykulatorów, wrażliwość twarzy noworodka na dotyk, ułożenie szczęk, oddychanie, ułożenie języka w jamie ustnej. – Pomoc Sprawdź jak mówię. Karta badania logopedycznego z materiałami pomocni- czymi.  

12 m. życia

Diagnosta stawia na stole  lalkę, auto,  piłkę i klocki. Wyciąga rękę do dziecka i mówi: podaj lalkę, podaj auto, podaj piłkę, podaj klocki. Pyta: gdzie  w pokoju jest: lampa, gdzie jest mama, gdzie jest tata, gdzie jest okno itp.

Następnie diagnozujący kołysze  lalkę mówiąc onomatopeję: aaaa. Podaje dzieku kołysaną zabawkę i obserwuje jego zachowanie ( czy dziecko naśladuje  zademonstrowaną przez diagnozującego czynność?) Diagnozujący demonstruje również karmienie  lalki mówiąc : am am , podaje dziecku zabawkę i obserwuje czy dziecko potrafi naśladować karmienie.

18 m. życia

Diagnozujący  stawia na stole zwierzątka:  kotka, myszkę, pieska i konika  i mówi : podaj kotka (  onomatopeja: miau), podaj myszkę ( pi,pi), podaj pieska ( hau, hau),  podaj konika ( iha- ha)  itd.

Kiedy dziecko bawi się zabawkami diagnozujący głośno wypowiada  imię dziecka  lub mówi głośno: mama, tata, auto, lala  i obserwuje reakcję dziecka tzn. czy reaguje właściwie np. odwróceniem  czy podniesieniem głowy, skierowaniem spojrzenia i powtórzeniem  usłyszanych słów.

24 m. życia

 Diagnozujący na oczach dziecka  bawi się lalką  i  mówi: lala am/ lala je, a następnie pyta : co robi lala?  Jeśli badający demonstruje zabawę autem naśladując ( mówiąc) : auto brum, brum/ auto jedzie - pyta : co robi auto?

Podobnie postępuje z misiem mówiąc: miś robi hop hop/ miś idzie lub miś robi mmmmm/ miś mruczy i zadaje pytanie: co robi miś ?lub jak mruczy miś?

 Następnie diagnozujący pokazuje dziecku atrapy pokarmów i nazywa je równocześnie podając je dziecku do ręki i czeka na spontaniczną reakcję dziecka.

 Diagnozujący pokazuje dziecku zdjęcia z osobami wykonującymi różne czynności  np. je, śpi, pije, stoi, jedzie, gotuje, pisze, idzie, czyta. Następnie pyta: Co robi osoba przedstawiona na obrazku ( zdjęciu) ( pan, pani, dziecko)?

Diagnozujący pokazuje dziecku obrazki przedstawiające przedmioty w/g różnych  opozycji: mały- duży, brudny- czysty, zimny-ciepły oraz obrazki dobrane w/g określonych cech np. mokry, brzydki, gruby, zielony, czerwony i pyta: jaki?, jaka?, jakie?( czyli  pyta o cechy tych przedmiotów).

–        Diagnozujący  w trakcie badania zwraca szczególną uwagę na użycie przez dziecko takich zaimków jak: tu, tam, oraz przyimków takich jak: na, do, w. Bardzo pomocne jest zanotowanie spontanicznego użycia tych części mowy.

30 m. życia

–        Badający podaje dziecku do rączki jedną kukiełkę. Drugą kukiełką porusza inicjując dialog np.: Cześć/ dzień dobry. Jak masz na imię? Co robisz? Itp.

–        Badający układa przed dzieckiem trzy klocki i liczy: jeden, dwa, trzy, dotykąjac palcem każdego klocka.   Następnie badający układa przed dzieckiem następne trzy klocki i zachęca do policzenia.

–        Badający układa przed dzieckiem historyjkę obrazkową np. "Ola kupuje lody," pokazując palcem każdy obrazek. Następnie pyta dziecko: Co robi Ola?

36 m. życia

–        Badający kładzie na stole ( biurku) ilustrację kuchni,  pokoju, ulicy, łazienki Pokazuje  przedstawione  na planszach przedmioty i osoby i pyta: Co to?, Kto to?, co robi?

–        Badający daje dziecku do ręki misia i stawia dziecko twarzą do krzesełka ( dostępnego w gabinecie)    i wydaje następujące polecenia:  misiu siedzi na krzesełku,  misiu siedzi za krzesełkiem, misio siedzi przed krzesełkiem, misiu siedzi obok krzesełka.

 Następnie zachęca dziecko do zmiany ról czyli dziecko wydaje polecenia, a badający wykonuje ćwiczenie.

–        Badający pokazuje dziecku obrazki przedstawiające smutną dziewczynkę lub smutnego chłopca oraz wesołą dziewczynkę i wesołego chłopca i pyta: dlaczego  chłopiec/ dziewczynka jest smutna ( płacze), dlaczego chłopiec/ dziewczyna jest wesoła( śmieje się).

4  i 5 rok życia

W celu zbadania artykulacji badający prosi dziecko o nazywanie obrazków zawierających wszystkie głoski języka polskiego w nagłosie, śródgłosie i wygłosie oraz bada zakres pamięci sluchowej.

6 rok życia

Badający sprawdza kinestezję artykulacyjną, pamięć słuchową oraz analizę i syntezę głoskową.

Uwagi!

1. Przed rozpoczęciem badania należy  bardzo dokładnie przestudiować zawartość merytoryczną pomocy specjalistycznych.

2.  Oprócz współtowarzyszących mowie procesów psychicznych z rozwojem mowy wiąże się wiele  specyficznych funcji, które również muszą zostać zdiagnozowane np. budowa i  sprawność aparatu mowy ( praksja oralna), oddychanie, fonacja, zgryz.

2.Skład pakietu może ulegać zmianie stosownie do dostępności pomocy na rynku. Zawsze jednak dobór pomocy uwzględniać będzie ich  aspekt i przydatność merytoryczną.

 

 

 Zestaw został opracowany w oparciu o pozycje:

1. Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka.Od noworodka do 6 roku życia. Jagoda Cieszyńska, Marta Korendo.

2. Karty diagnozy. 10 etapów rozwoju dziecka  od 4. do 36. miesiaca życia.,Jagoda Cieszyńska, Marta Korendo.

3. Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych. Metoda Krakowska.,Jagoda Cieszyńska

4. Metody wywoływania głosek. Jagoda Cieszyńska

5.Sprawdź jak mówię. Karta badania logopedycznego z materiałami pomocniczymi. E.Stecko.

 oraz doświadczenia zespołu diagnostyczno- terapeutycznego P.W.D. Apex Centrum Logopedyczne w Radomsku i Jastrzębiu Zdroju.

W  w/w  pozycjach znajdzie Zainteresowany wszystkie bardziej szczegółowe opisy i  informacje.

 

UWAGA.

Skład i cena zestawu może ulec zmianie stosowanie do dostępności pomocy. Zawsze jednak dobór pomocy będzie uwzględniać ich aspekt i przydatność merytoryczną.
 


Komentarze klientów:

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy na temat tego produktu.
Aby napisać komentarz prosimy o zalogowanie się.

 Serwis Logopedia.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Pozwala nam określać zachowania użytkowników na stronie, dostarczać im odpowiednie treści oraz reklamy, a także ułatwia korzystanie z serwisu, np. poprzez funkcję automatycznego logowania. Pliki cookies mogą też być wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców, a także przez narzędzie Google Analytics, które jest przez nas wykorzystywane do zbierania statystyk. Korzystanie z serwisu Logopedia.pl przy włączonej obsłudze plików cookies jest przez nas traktowane, jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.
Promocje
10 błędów popełnianych przez dobrych rodziców
10 błędów popełnianych przez dobrych rodziców
PLN 20,00
Dodaj do koszyka

RODZINA Z DZIECKIEM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
RODZINA Z DZIECKIEM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
PLN 9,50
Dodaj do koszyka

Rozwijanie twórczości i inteligencji emocjonalnej dzieci i młodz
Rozwijanie twórczości i inteligencji emocjonalnej dzieci i młodz
PLN 27,00
Dodaj do koszyka

Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat
Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat
PLN 33,00
Dodaj do koszyka

Świat otwarty dla niewidomych. Szanse i możliwości
Świat otwarty dla niewidomych. Szanse i możliwości
PLN 25,00
Dodaj do koszyka

Najnowsze
Co słychać wokół nas?
Co słychać wokół nas?
PLN 36,00
Dodaj do koszyka

WIDZĘ CIĘ, SŁYSZĘ CIĘ ; Ćwiczenia słuchu fonematycznego dl
WIDZĘ CIĘ, SŁYSZĘ CIĘ ; Ćwiczenia słuchu fonematycznego dl
PLN 32,00
Dodaj do koszyka

Już czytam (Smok Obibok)
Już czytam (Smok Obibok)
PLN 62,00
Dodaj do koszyka

 
Top!
Top!