Twój koszyk jest pusty
Śr, 13 grudzień 2017

Odwiedza nas 1091 gości oraz 0 użytkowników.

Metody Terapii

Metody Terapii (36)

środa, 12 kwiecień 2017 08:51

Terapia kreatywna

Napisane przez

Terapia kreatywna
       Coraz częściej dąży się do indywidualizacji programu wychowania, a co za tym idzie - kształtowanie jednostek o silnej osobowości, zdolnych do twórczych działań i pozytywnych przeobrażeń otaczającej rzeczywistości.
       Zajęcia kreatywne ,inaczej rewalidacja twórcza stanowią siłę uzdrawiającą, gdzie ludzie starają się jak najlepiej wyrazić siebie, kształtując nowo jakościowo stosunki z otoczeniem.    

wtorek, 06 grudzień 2011 11:09

Dialog terapeutyczny

Napisane przez
Dialog terapeutyczny jest to określona zakresem i celem relacja psychoterapeutyczna. ] Zakłada z góry nie równy udział partnerów terapeuta, bowiem nie może wygłaszać swoich sądów na tematy inne niż zaburzenie dziecka. Nie może naginać poglądów i stwierdzeń dziecka do swoich racji - jak ma to miejsce w codziennym sposobie porozumiewania się. Przedmiotem dialogu terapeutycznego może być tylko dziecko. Warunkiem stosowania techniki jest więź emocjonalna łącząca terapeutę z dzieckiem, zaufanie, poczucie bezpieczeństwa oraz wzajemne rozumienie gestów, sposobów wyrażania się. Terapeuta musi słyszeć i rozumieć to, co zostało wyrażone w sposób niewerbalny. Musi umieć kontrolować, tonować dynamikę kontaktu. Skupia się na treściach, które wyrażają procesy nieświadome - nazwać by to można porozumieniem na poziomie podświadomym. Wtedy istnieje szansa na pogłębienie kontaktu, zdobycie nowego materiału istotnego dla uwolnienia się dziecka od skrywanych doświadczeń i uczuć.
 
http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=1674
wtorek, 06 grudzień 2011 10:49

Metoda Komunikacyjna

Napisane przez

Celem metody komunikacyjnej jest rozwinięcie umiejętności skutecznego i swobodnego porozumiewania się w języku obcym w sposób odpowiadający danej sytuacji. Obecnie metoda ta jest  najczęściej używaną metodą w nauczaniu języków obcych.

Metoda ta skupia się w większym stopniu na umiejętności skutecznego uzyskania i wymiany informacji pomiędzy rozmówcami niż na poprawności gramatycznej danej wypowiedzi. Doza poprawności gramatycznej jest konieczna, ale nie najważniejsza o ile dochodzi do skutecznego porozumiewania się odpowiadającego danej sytuacji i tematowi rozmowy.
 

Źródło: http://novacentrum.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=107&Itemid=43

wtorek, 06 grudzień 2011 10:41

Psychoterapia humanistyczna

Napisane przez
 Psychoterapia humanistyczna - ogólna nazwa niektórych form psychoterapii. Zalicza się do niej m.in:

    Psychoterapię rogersowską:

    Ta terapia opiera się na założeniu, że każdy ma możliwości wykorzystania całego swojego potencjału. Słuchając pacjenta terapeuta interpretuje jego słowa, postawę, zachowania, uświadamiając mu, co naprawdę mówi i co czuje. Celem terapii jest samorealizacja i pomoc w zwiększaniu poczucia własnej wartości.
    Information icon.svg Osobny artykuł: psychoterapia zorientowana na klienta.

    Gestalt

    To terapia, która zakłada, że myśli, uczucia, czyny powinny być traktowane całościowo. Gestalt po niemiecku znaczy: "postać, figura, struktura". To scalająca terapia, zachęcająca pacjenta do osiągnięcia poczucia wewnętrznej harmonii poprzez zintegrowanie wszystkich składowych swojego życia wewnętrznego.
 
 
http://pl.wikipedia.org/wiki
wtorek, 29 listopad 2011 14:05

Metoda Wacławy Zuziowej

Napisane przez
Metoda Wacławy Zuziowej. Ma szczególne zastosowanie w  pracy z dziećmi z implantem ślimakowym i niesłyszącymi. W  przypadkach  takich  zaburzeń ważne jest wspieranie procesu terapii metodą dzienniczków wydarzeń (w/g   Wacławy Zuziowej).    Dziecko łatwiej przyswaja język gdy kształtuje się go w konkretnych sytuacjach i poprzez działanie. Dziecko uczy się języka wg schematu: naśladowanie, współdziałanie, instrukcja. Wszystkie one urzeczywistniają się właśnie podczas pisania dzienniczków. Podstawą ich prowadzenia jest opisywanie zdarzeń i uzupełnianie ich o rysunek, który ułatwia dziecku rozumienie. Zapis w dzienniczku powinien odpowiadać poziomowi opanowania systemu językowego przez dziecko.

W procesie terapii nie należy zapominać o ćwiczeniach ogólnorozwojowych takich jak:  sprawności motorycznej ( dużej i malej), percepcji wzrokowej, operacji myślowych (klasyfikowania, szeregowania, myślenia przyczynowo – skutkowego, relacyjnego, symbolicznego), pamięci i  naśladownictwa.
wtorek, 29 listopad 2011 13:48

Terapia RDI (ang. Relationship Development Intervention)

Napisane przez
Terapia RDI (ang. Relationship Development Intervention), zwana po polsku Metodą Rozwoju Relacji, to opracowana przez dr Gutstein'a i dr Sheely, terapia oparta o pracę z dzieckiem wykonywaną przez rodziców w domu. Celem jest wykształcenie pomiędzy dzieckiem i rodzicem relacji. Tzw. uczestnictwa prowadzonego, w której dziecko, w roli ucznia, u boku swego rodzica, w roli przewodnika, uczy się myślenia i radzenia sobie w codziennych sytuacjach życiowych..nauczenie  dziecka "dzielenia się doświadczeniem" (ang. experience sharing). Dr Gustein wyróżnia dwa typy interakcji społecznych: (i) instrumentalne, których celem jest uzyskanie czegoś oraz właśnie te (ii) polegające na ,,dzieleniu się doświadczeniem". Terapia RDI stawia sobie za cel systematyczne nauczanie motywacji i umiejętności potrzebnych dziecku do opanowania zdolności uczestniczenia w tych ostatnich oraz rozwijanie ,,inteligencji dynamicznej". Inteligencja statyczna to w terminologii RDI to nabyta przez daną osobę wiedza. Natomiast inteligencja dynamiczna oznacza umiejętność wykorzystywania tej wiedzy. Na inteligencję dynamiczną składają się:


1.    Komunikacja dynamiczna
2.    Dynamiczne myślenie i rozwiązywanie problemów(niezależne od sytuacji, świadome myślenie)
3.    Analiza dynamiczna (sposób przetwarzania i organizacjii  informacji)
4.    Samoświadomość
5.    Pamięć epizodyczna (pamięć epizodów, czyli zdarzeń  w połączeniu z emocjami, jakie im towarzyszyły. Razem z pamięcią semantycznej, czyli pamięcią dotyczącą znaczeń i zbiorów informacji, składa się na pamięć deklaratywną, czyli długotrwałą pamięć świadomą)


Terapia RDI polega na pracy w tych pięciu sferach. Podzielona jest na 12 etapów. Każdy z nich może   trwa zwykle około 1 roku i dzieli się na cztery rodzaje kroków-celów, które mają zostać przez dziecko osiągnięte (ang. objectives):
•    Fundamenty
•    Odkrycia
•    Rozszerzenia odkryć
•    Kroki milowe


Terapię prowadzi się do momentu, gdy osoba z autyzmem wejdzie na drogę prawidłowego rozwoju, a deficyty w zakresie ,,inteligencji dynamicznej" nie będą obniżać jakości jej życia. Terapia może być prowadzona jedynie przez certyfikowanego konsultanta.

W Polsce jedyną certyfikowaną Konsultantką RDI jest Maria Dąbrowska-Jędral, lekarz i wiceprezes Fundacji Rozwiązać Autyzm, prowadząca Centrum Rozwoju Relacji DROGA. Zainteresowanych uzyskaniem ceryfikatu w zakresie RDI specjalistów prosimy o kontakt na adres:   info @rozwiazacautyzm.pl


Terapia jest oparta na pracy rodziców z dzieckiem w domu i wszelkich innych miejscach i sytuacjach. Minimalny wiek dziecka w chwili rozpoczęcia terapii to ok. 18 miesięcy.

Terapia zaczyna się od 1,5-2 godzinnego spotkania konsultanta z rodzicami. Następnie rodzice muszą nauczyć się postępowania z dzieckiem, zrozumienia zasad RDI, itd. Na początku zaczynają pracować nad komunikacją zarówno swoją, jak i dziecka. Uczą się mówienia deklaratywnego, a nie imperatywnego. Oznacza to, że zamiast mówić do dziecka głównie poleceniami czy bezpośrednimi pytaniami (np. ,,Załóż buty"), rodzice powinni wypowiadać zwroty, nie wymagające odpowiedzi, służące do dzielenia się swoimi doświadczeniami i jednocześnie skłaniające dziecko do myślenia (np. ,,wychodzimy na spacer, a ty jesteś w kapciach").

Następnym etapem jest tzw. ,,gotowość do pracy" z dzieckiem, gdy rodzice zdążyli już zapoznać się z podstawowymi ideami terapii RDI. Wówczas też konsultant przedstawia rodzicom program terapii, który będzie wykonywany przez nich w domu. Raz na dwa tygodnie odbywają się konsultacje z konsultantem ,,na żywo". Oprócz tego funkcjonuje internetowy system konsultacji. Rodzice mają w systemie internetowym RDI swoje konto elektroniczne, zabezpieczone hasłem. Jego miesięczne utrzymanie wynosi 50 dolarów. Do systemu raz na tydzień rodzice wgrywają nagrania video swojej pracy z dzieckiem wraz z ich analizą. Następnie materiał ogląda konsultant i na ich podstawie, uwzględniając uwagi i analizę wykonaną przez rodziców, planuje dalsze postępowanie terapeutyczne. Koszt miesięcznej terapii to ok. 1000 zł (poza kosztem opłacenia konta w systemie). System przybiera postać portalu społecznościowego - rodzice mogą dzielić się z innymi rodzicami nagraniami swojego dzieci, oglądać w związku z tym pracę innych rodziców i uczyć się na jej podstawie. Mogą rozmawiać na internetowym czacie i uczestniczyć w e-wykładach, prowadzonych przez konsultantów.


Ważnym pytaniem jest to, czy terapia RDI jest terapią wystarczającą i jedyną jakiej powinno być poddawane dziecko? Otóż nie. Terapia RDI pomija np. rozwój fizyczny dziecka, w związku z czym dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej powinny być poddawane w czasie trwania terapii RDI również terapii integracji sensorycznej (SI) lub innym podobnym terapiom. Teoretycznie nie ma sensu stosowanie terapii RDI wraz ze stosowaną analizą zachowania (ABA), ponieważ ich metody się wykluczają. Jednocześnie w Stanach Zjednoczonych wielu rodziców początkowo decyduje się na połączenie obu terapii, nie chcąc rezygnować z terapii ABA, nie znając jeszcze rezultatów RDI.
 
źródło: http://www.forumautyzmu.pl/poradnik/terapia/terapia-rdi-metoda-rozwoju-relacji
Strona 1 z 6

Szukaj produktu


Wiadomości

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kwestionariusz diagnozujący grzybicę u dzieci

27-04-2015

Kwestionariusz diagnozujący grzybicę u dzieci (Autism Research Institute z San Diego)

Komunikat

29-05-2014

Od września 2015 roku wszystkie szkolenia przeprowadzamy w Jastrzębiu - Zdroju, 1 Maja 13 A, w budynku pod szyldem Praktyczna Akademia Zdrowia i Holistycznej Terapii. Wykaz szkoleń i wszelkie informacje...

Ważny komunikat

19-02-2013

1 września 2013 roku rozpoczęło działalność Przedszkole Centrum Logopedycznego pod egidą Praktycznej Akademii Zdrowia i Holistycznej  Terapii    WYRĘCZAMY RODZINĘ W CODZIENNEJ TERAPII     Na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój ,od  roku  2002r   prowadzimy...

Nowości wydawnicze P.W.D Apex Centrum Logopedyczne

09-11-2012

Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwań nasz zespół terapeutyczny opracował nowe zestawy diagnostyczne. Zestaw do diagnozy percepcji słuchowej dla dzieci od 12 miesiąca do 6roku życia. Celem badania jest wykluczenie niedosłuchu, orientacja...

Komunikat P.W.D. Apex Centrum Logopedyczne

10-04-2012

W celu spełnienia wymogów formalnych dotyczących kontraktowania świadczeń logopedycznych przez publiczne i niepubliczne ZOZ zatrudniające logopedów nasz profesjonalny zespół diagnostyczno – terapeutyczny opracował:   Zestaw Prób praksji oralnej, językowych i grafomotorycznych...

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
9697896
  • „Język jest zwierciadłem umysłu.”

    Noam Chomsky