Twój koszyk jest pusty
Śr, 13 grudzień 2017

Odwiedza nas 1091 gości oraz 0 użytkowników.

Narzędzia diagnostyczne do oceny funkcji percepcyno- motorycznych

Narzędzia diagnostyczne do oceny funkcji percepcyno- motorycznych (40)

piątek, 17 luty 2012 11:52

Zestaw do diagnozy funkcji motorycznych

Celem badania jest określanie czy w zakresie rozwoju funkcji motorycznych wiek rozwojowy dziecka jest adekwatny do jego wieku metrykalnego  czy też występują opóźnienia.
 
Ocena wieku rozwojowego jest bazą do zaprogramowania terapii.  

Badanie motoryki dużej i sprawności manualnej stosownie do przedziału wiekowego ( rozwój prawidłowy)
Wiek dziecka                                                                 Zadanie diagnostyczne
12 miesięcy                                                                  1. Samodzielne chodzenie lub z wykorzystaniem
                                                                                         podpory.
                                                                                        2. Chwyt pęsetowy połączony z oglądaniem   
                                                                                         przedmiotu.
                                                                                        3. Wrzucanie klocków do pudełka
 
18 miesięcy                                                                  1. Kopanie piłki i rzucanie piłki
                                                                                         2. Wchodzenie po schodach
                                                                                         3. Budowanie wieży z 2 kolocków i picie z kubka
 
24 miesiące                                                                  1. Zdejmowanie  bucików i skarpetek
                                                                                         2. Przesypywanie łyżeczką grysiku z pojemnika  do
                                                                                          miseczki.
                                                                           3. Podskakiwanie i próby jazdy na rowerku             (  naprzemienne ruchy nogami).
 
30 miesięcy                                                              1. Odkręcanie pokrywki lub zakrętki.
                                                                                    2. Posługiwanie się łyżką.
                                                                                    3. Wrzucanie do pojemnika  fasolek.
 
36 miesięcy                                                               1. Stanie na jednej nodze.
                                                                                      2. Wkładanie czapki, butów ( niesznurowanych).
                                                                                      3. Zasuwanie zamka błyskawicznego.
 
 
 
Sugestie do przeprowadzenia badania.
1.Diagnozujący  wnikliwie obserwuje  zachowania motoryczne  dziecka  ( lokomocja duża i mała) oraz przeprowadza szczegółowy wywiad z rodzicem (opiekunami ) dziecka   dotyczący jego rozwoju.
 
2. Diagnozujący prosi dziecko o wykonanie poleceń, które obrazują umiejętności dziecka w określonym przedziale wiekowym czyli jeśli na badanie zgłosiło się dziecko 3 - letnie ( 36 miesięcy) powinno potrafić: stać na jednej nodze, wkładać czapkę ( sobie i lalce) oraz zasuwać zamek błyskawiczny.  Są to już wysokie osiągnięcia zarówno w zakresie lokomocji dużej jak i małej. Diagnozujący prosi więc  dziecko o  wykonanie takich czynności ( na sobie  lub  ( i) na lalce), które są adekwatne do jego wieku metrykalnego ( biologicznego, chronologicznego). Jeśli dziecko nie potrafi wykonać poleceń oczekiwanych dla jego wieku biologicznego należy ustalić, jakie czynności potrafi wykonać czyli określić jego wiek rozwojowy( umysłowy. Ustalenie wieku rozwojowego jest bazą do zaprogramowania stymulacji lub ( i) terapii  w sferze funkcji motorycznych.
 
 Zestaw do diagnozy funkcji motorycznych  dostępny jest w naszej Hurtowni Pomocy Logopedycznych.
środa, 15 luty 2012 14:53

Zestaw do diagnozy poziomu zabawy

Zabawa jest podstawowym i naturalnym rodzajem działalności małego dziecka oraz instrumentem poznawania świata i reguł w nim rządzących. Obserwacja zabawy małego dziecka dostarcza istotnych informacji o jego rozwoju. Właśnie w rozwoju zabawy tkwią korzenie mowy i wszystkich przyszłych intelektualnych osiągnięć dziecka. Celem badania jest określenie jaki poziom zabawy dziecko osiągnęło.

 

Zestaw zawiera:
1. Książeczka z grubymi kartkami
2. Piramidka
3.Zabawki: samochodzik z otwieranymi drzwiami, lustrzany garaż, zabawowy śrubokręt i młotek, lalka, łóżeczko, butelka do karmienia, plastikowy kubek ze zdejmowanym ustnikiem, plastikowa łyżeczka, plastikowy talerz, komplet garnków, kuchenka "do gotowania", "produkty spożywcze " w plastikowych pojemnikach, komplet figurek zwierzątek.

 

Sugestie do obserwacji zabawy dziecka:
12 m. życia - Diagnosta kładzie przed dzieckiem, siedzącym na kolanach rodzica( opiekuna) lub na kocyku, książeczkę z grubymi kartkami. Sprawdza, czy dziecko obraca kartki, czy patrzy na obrazki.

18 m. życia
Diagnosta stawia przed dzieckiem drążek piramidki, wkłada na nią jedną część kółek z dziurką. Pozostałe leżą przed dzieckiem. Obserwuje czy dziecko samo podejmuje działania, czy kontroluje wzrokiem wykonywane czynności.

24 m. życia
Na stoliku lub kocyku kładzie diagnosta auto z otwieranymi drzwiami, lalkę i plastikowe figurki zwierząt. Obserwuje, czy dziecko manipuluje zabawkami,czy dzieje się to z kontrolą jego wzroku, czy dziecko spontanicznie pokazuje zabawki rodzicom ( opiekunom).

30 m. życia
Diagnosta kładzie na stoliku: auto, garaż, zabawkowy młotek i śrubokręt ( dla chłopców) , lalkę, łóżeczko, kubek, butelkę do karmienia ( dla dziewczynek). Obserwuje, czy występuje umiejętność zabawy specyficznej np. auto jedzie do garażu, naprawianie auta, usypianie i karmienie lalki. Zachowania dziecka należy dokładnie odnotować.

36 m. życia
Diagnosta kładzie na stoliku kuchenkę, garnki, talerzyk, miseczkę, łyżkę, "produkty spożywcze" w pojemnikach. Prosi dziecko np. o ugotowanie obiadu. Obserwuje sposób wykonania czynności przez dziecko i jego spontaniczne wypowiedzi, które dostarczają również informacji o poziomie rozwoju mowy i myślenia.

 

Uwaga!
1.Celem diagnozy jest określenie wieku rozwojowego w odniesieniu do wieku metrykalnego (biologicznego) dziecka.

2. Jeśli dziecko tylko bierze przedmioty do ręki i wkłada do ust lub wyrzuca bez oglądania, wówczas pozostaje na etapie niemowlęcia ( wiek rozwojowy), bez względu na wiek kalendarzowy.

3. Wiek rozwojowy jest bazą do zaprogramowania stymulacji lub ( i ) terapii.

4. Zaprogramowanie stymulacji lub ( i) terapii dotyczy zazwyczaj więcej niż jednej funkcji psychicznej ( rozwój motoryczny i manualny; spostrzeganie wzrokowe; spostrzeganie słuchowe; zabawa; mowa, język i komunikacja językowa; zachowania społeczne, dominacja stronna; pamięć oraz w przypadku głębszych zaburzeń rozwojowych także: funkcje węchowe, smakowe i dotykowe, funkcje lewej półkuli mózgu ze szczególnym uwzględnieniem kategoryzacji i myślenia przyczynowo- skutkowego).5.Zaprogramowanie stymulacji lub ( i )terapii w w/w sferach opiera się również na rzetelnej diagnozie, której celem jest określenie wieku rozwojowego w odniesieniu do wieku metrykalnego.
5. Skład pakietu może ulegać zmianie stosownie do dostępności pomocy na rynku. Zawsze jednak dobór pomocy uwzględniać będzie ich aspekt i przydatność merytoryczną.

Zestaw dostępny jest w naszej Hurtowni Pomocy Logopedycznych.

 

 

 

  Diagnoza funkcji poznawczych dla przedziału wiekowego od  4 m.  do 6 roku życia.

 

 

         Celem badania jest określenie  wieku rozwojowego dziecka w zakresie rozwoju  fundamentalnych funkcji poznawczych.

Mówiąc inaczej zadaniem osoby diagnozującej jest postawienie diagnozy :

        czy wiek rozwojowy dziecka jest adekwatny do jego wieku metrykalnego 

        czy występują opóźnienia w zakresie funkcji poznawczych

        jakich funkcji poznawczych opóźnienia dotyczą

        jaki jest rozmiar tych opóźnień

Ocena wieku rozwojowego jest bazą do zaprogramowania terapii w zakresie poszczególnych funkcji poznawczych oraz określenia strefy najbliższego rozwoju.

 (patrz:  IPT - Indywidualny Program Terapii;  KARTY BADANIA LOGOPEDYCZNEGO)

Pakiet zwiera materiały, pomoce i próby specjalistyczne  do diagnozy w zakresie:

1.                  Motoryka duża,

2.                  Motoryka mała (grafomotoryka),

3.                  Percepcja wzrokowa i orientacja przestrzenna,

4.                  Percepcja słuchowa,

5.                  Mowa, język, komunikacja językowa i artykulacja,

6.                  Lateralizacja i konwergencja,

7.                  Rozwój społeczny i emocjonalny. 

 

Przed rozpoczęciem badania należy:

-  gruntownie przeanalizować normy w zakresie oczekiwanych rozwojowo umiejętności poszczególnych funkcji poznawczych

-   bardzo dokładnie przestudiować zawartość merytoryczną pomocy specjalistycznych i zapoznać się z zawartymi w nich zaleceniami i wskazówkami

- usystematyzować  materiały i próby specjalistyczne

 

 

 

UWAGA!

W rozwoju dziecka od 3 do 36 miesiąca życia oczekiwane są umiejętności, których pojawienie się implikuje pojawienie się kolejnych. Niewystąpienie tych zachowań wskazuje na zaburzenia funkcjonowania i umieszcza dziecko w grupie dzieci zagrożonych autyzmem  lub innymi deficytami rozwojowymi, które nierehabilitowane lub rehabilitowane w niewłaściwy sposób spowodują późniejsze problemy rozwojowe i dydaktyczne ( w tym dyslektyczne), a co za tym idzie szkolne, osobowościowe i życiowe. Poniżej przedstawiamy zbiorczo umiejętności oczekiwane rozwojowo w zakresie wszystkich fundamentalnych funkcji poznawczych. Szczegółową diagnozę tych umiejętności diagnozujący może wykonać korzystając z "Kart diagnozy. 10 etapów rozwoju dziecka od 4. do 36. miesiąca życia". J Cieszyńska, M. Korendo.

Prawidłowości rozwojowe, które muszą się pojawić w określonym wieku dziecka, by mogło ono dalej się rozwijać.

 

·                    4-5 miesiąc życia:

reagowanie mimiką na twarz dorosłego, uśmiech na widok drugiej osoby, wsłuchiwanie się w wypowiedzi dorosłych, zatrzymanie ruchów na głośny dźwięk, oglądanie grzechotki, zabawa palcami, słuchanie dźwięków wydawanych przez grzechotkę, zainteresowanie przedmiotami na stole, poszukiwanie źródła dźwięków, wyrażanie niepokoju, gdy matka dłuższy czas się nim nie zajmuje, strach przed obcymi osobami, płacz jako przekaz informacji o doznaniach

·                    6-7 miesiąc życia:

oglądanie przedmiotów podczas manipulowania nimi, spoglądanie za przedmiotem, który spadł ze stołu, ocenianie odległości, w jakiej znajdują się przedmioty, chwyt nożycowy, gaworzenie samo naśladowcze

·                    8-9 miesiąc życia:

chwyt z przeciwstawieniem kciuka, poszukiwanie przedmiotu, który zniknął z pola widzenia, śledzenie ruchu zabawek wyrzucanych z łóżeczka, przyciąganie przedmiotu, który można dosięgnąć  zmieniając położenie ciała, wykorzystanie w komunikacji gestu wskazywania palcem, utrzymywanie z dorosłym wspólnego pola uwagi, wyciąganie rąk do znanych osób, naśladowanie czynności dorosłego, rozumienie emocjonalnych wypowiedzi dorosłego, dialog z wykorzystaniem zabawki (branie i dawanie), wykazywanie zainteresowania nowymi zabawkami, zaprzestanie płaczu na skutek zainteresowania zabawką, czynnością lub dźwiękiem

·                                            10-11 miesiąc życia:

odwracanie kartek książki, oglądanie i pokazywanie obrazków, wyjmowanie klocka z pudełka, dotykanie palcem wskazującym szczegółów zabawek, zamykanie pudełka, poruszanie się w rytm muzyki, wypowiadanie pierwszych słów zbudowanych z sylab otwartych (zakończonych samogłoską), podejmowanie zabawy typu " a kuku", odnajdywanie ukrytych przedmiotów, wskazywanie osób, przedmiotów, obrazków, naśladowanie ruchów dorosłego, naśladowanie gestów (np. pa pa, kosi kosi, nie, nu nu), rozumienie przekazów mimicznych, poszukiwanie pocieszenia u dorosłego, gdy dziecko się przewróci, reagowanie na własne imię

·                                            12 miesiąc życia:

kontrolowanie wzrokiem czynności wykonywanych przy użyciu narzędzi (kredki, ołówka, pisaka, łyżki, grzebienia), pociąganie za sznurek, by przyciągnąć przedmiot, wkładanie małych przedmiotów do dużych,  rozumienie poleceń popartych gestem, wypowiadanie kilku wyrazów, rozumienie wyrażeń dźwiękonaśladowczych, reagowanie wstydem w obecności obcych, rozumienie funkcji przedmiotu (podejmowanie próby czesania się, telefonowania, karmienia dorosłego), naśladowanie mimiki

·                                            13-16 miesiąc życia:

powtarzanie słów i sylab wypowiadanych przez dorosłego, słowem lub gestem, wyrażanie przeczenia i negacji, nazywanie czynności, podejmowanie prób rysowania, picie z kubka, próby posługiwania się łyżką  lub widelcem, wkładanie klocków w otwór w deseczce, budowanie wieży z 2 klocków, aktywne reagowanie na pieszczoty, używanie gestykulacji do przekazania znaczeń

·                                            17-20 miesiąc życia:

podejmowanie próby "grania" na instrumentach, wyrażenie zainteresowania rówieśnikami, rzucanie piłką, wchodzenie po schodach, budowanie wieży z 4 klocków, powtarzanie prostych sekwencji ruchów dorosłego, odroczone naśladowanie używania narzędzi

·                                            24 miesiąc życia:

umieszczanie klocków w otworach zróżnicowanych kształtem, umieszczanie klocków w otworach zróżnicowanych wielkością, budowanie szeregów i wieży z klocków, dobieranie części obrazka do całości (np. głów zwierzątek do korpusów), dobieranie identycznych obrazków, dobieranie par zabawek (zabawka do zabawki), dobieranie obrazka do zabawki, łączenie w wypowiedziach 2 wyrazów, pojawienie się początków fleksji, naśladowanie prozodii dorosłych, naśladowanie wzoru zbudowanego z 4 prostokątów (szereg i okienko), próby rozbierania się, próby jazdy na rowerku, odkręcanie pokrywki, budowanie wieży z 6 klocków

·                                            30 miesiąc życia:

układanie figur w konturach, układanie obrazków w konturach, po ukazaniu desygnatu (przedmiotu, którego nazwa dotyczy), poszukiwanie i wskazywanie go na ilustracji, składanie obrazków z 3 części, klasyfikowanie klocków według  barwy, klasyfikowanie klocków według wielkości, klasyfikowanie klocków według kształtu, naśladowanie działań osób dorosłych, ustabilizowanie dominacji ręki, rozwijanie systemu fonetyczno – fonologicznego (brak jedynie głosek dziąsłowych ), wypowiadanie zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie, umiejętność tworzenia i nazywania kategorii (tworzenie klas), początki zabawy tematycznej, respektowanie reguł wyrażonych przez dorosłego

 

Każde dziecko przejawiające nawet najmniejsze zakłócenie/a rozwoju musi być poddane oddziaływaniom terapeutycznym. Jeśli jakieś umiejętności nie pojawiły się w czasie określonym przez normę, nie wolno nigdy zakładać, że rozwój nastąpi samoistnie. Stymulacja lub terapia są absolutnie konieczne.

 

.

Diagnoza motoryki dużej

 

Do diagnozy wykorzystujemy:

1. Pojemnik z klockami

2. Piłka

3. Plastikowy kubeczek, łyżeczka, miseczka i talerzyk

4. 2  plastikowe pojemniki  (z fasolką  małą i dużą)

5. 2  zakręcane plastikowe  pojemniki

6. Lalka bobas ubrana w czapkę, wciągane skarpetki i kamizelkę z zamkiem błyskawicznym. 

 

Normy rozwoju sprawności motorycznych i sprawności manualnych stosownie dla przedziału wiekowego od 12 m. ż do 6 roku życia.

 

Wiek dziecka

Umiejętności oczekiwane rozwojowo

12 miesięcy

1. Samodzielne chodzenie lub z wykorzystaniem podpory

2. Chwyt pęsetowy połączony z oglądaniem przedmiotu

3. Wrzucanie klocków do pudełka

18 miesięcy

1. Kopanie piłki i rzucanie piłki

2. Wchodzenie po schodach

3. Budowanie wieży z 2 klocków i picie z kubka

224 miesiące

1. Zdejmowanie  bucików i skarpetek

2. Przesypywanie łyżeczką fasolek z pojemnika do miseczki

3. Podskakiwanie i próby jazdy na rowerku (naprzemienne ruchy nogami)

30 miesięcy

1. Odkręcanie pokrywki lub zakrętki

2. Posługiwanie się łyżką

3. Wrzucanie do pojemnika fasolek

36 miesięcy

1. Stanie na jednej nodze

2. Wkładanie czapki, butów (niesznurowanych)

3. Zasuwanie zamka błyskawicznego

po 3 roku życia

1. Skakanie na jednej nodze

2. Koordynacja ruchów naprzemiennych części ciała 

tj. ręki i nogi

3. Prawidłowy chwyt narzędzia piśmiennego

po 4 roku życia

1. Wchodzenie i schodzenie se schodów ruchem naprzemiennym

2.Kopanie, rzucanie piłką i łapanie jej przedramionami

przyciągając do siebie, przeskakiwanie i zeskakiwanie z przeszkody

3. Odtwarzanie linii, koła, kwadratu lub prostokąta i krzyżyka, rysowanie po śladzie,  

zamalowywanie fragmentu powierzchni kartki (brak jeszcze precyzji)

5 – 6 rok życia

1. Stanie na jednej nodze z zamkniętymi oczami,

skakanie ze skakanką

2. Opanowanie nowych umiejętności: taniec, pływanie,

jazda na nartach, rowerze, łyżwach,

powtarzanie sekwencji ruchowych

3. Precyzyjnie posługuje się dłońmi,

tworzenie  tematycznych rysunków

 

Sposób przeprowadzenia badania motoryki dużej i małej (grafomotoryki)

Diagnozujący bardzo wnikliwie obserwuje dziecko i  prosi o wykonanie poleceń, które obrazują umiejętności dziecka w określonym przedziale wiekowym.

12 miesiąc życia:

- diagnozujący bardzo wnikliwie obserwuje  zachowania  motoryczne  dziecka podczas chodzenia i używania ręki do oglądania przedmiotów i zabawek oraz manipulowania nimi

- diagnozujący obserwuje czy pojawił się chwyt pęsetowy

- diagnozujący rozsypuje przed dzieckiem klocki  i obserwuje czy dziecko wrzuca je do pojemnika

18 miesiąc życia:

- diagnozujący  lekko kopie w stronę dziecka dużą piłkę i sprawdza, czy dziecko  również potrafi kopnąć piłkę

- diagnozujący rzuca piłkę w stronę dziecka i sprawdza czy dziecko potrafi rzucić piłkę  w jego stronę ( ruchem oburęcznym z nad głowy); rzucając piłką mówi: "bach- rzucam piłkę, teraz ty rzuć do mnie"

- diagnozujący rozsypuje przed dzieckiem klocki  i obserwuje w jaki sposób dziecko bawi się klockami, czy potrafi postawić jeden klocek na drugim czyli zbudować mini-wieżę?; dla ułatwienia diagnozujący może pokazać dziecku układanie jednego klocka na drugim

-diagnozujący pyta rodziców czy dziecko potrafi wchodzić po schodach oraz czy potrafi pić z kubka

- diagnozujący nalewa odrobinę przegotowanej wody do kubka, podaje dziecku zachęcając do wypicia

24 miesiąc życia:

- diagnozujący pyta rodziców czy dziecko potrafi zdjąć sobie buciki i skarpetki oraz prosi  dziecko o założenie skarpetek i czapki lalce Bobas

- diagnozujący stawia przed dzieckiem odkręcony pojemnik z fasolką małą, miseczkę i łyżeczkę i prosi dziecko o przesypanie łyżeczką fasolki do miseczki

- diagnozujący prosi dziecko o podskoczenie na dwóch nogach, sam najpierw demonstrując taki  podskok

-  diagnozujący pyta rodziców czy dziecko próbuje jeździć na rowerku trójkołowym wykonując ruchy naprzemienne nóg

30 miesiąc życia:

-  diagnozujący demonstruje na oczach dziecka  odkręcanie i zakręcanie plastikowego pojemnika i prosi dziecko o wykonanie tych czynności

-  diagnozujący pyta rodziców czy dziecko posługuje się łyżką

-  diagnozujący prosi dziecko o wrzucanie do pojemnika dużych fasolek

36 miesiąc życia:

-  diagnozujący prosi dziecko o stanie przez chwilę na jednej nodze, najpierw  demonstrując tę czynność

-  diagnozujący prosi dziecko o ubranie lalki Bobas  - szczególnie  odsunięcie i zasunięcie zamka błyskawicznego

3 rok życia:

- diagnozujący prosi dziecko o wykonanie kilku skoków na jednej nodze, najpierw demonstrując tę czynność

- diagnozujący prosi dziecko o równoczesne podciągnięcie i zetknięcie łokcia prawej ręki i kolana lewej nogi i odwrotnie, najpierw demonstrując to na sobie

4 rok życia:

Podstawą diagnozy jest  wnikliwa  obserwacja zachowań motorycznych dziecka w zakresie jego dużej i małej  lokomocji  oraz przeprowadzenie szczegółowego wywiadu z rodzicami (opiekunami) dziecka dotyczącego jego rozwoju.

- diagnozujący  pyta rodziców ( lub sprawdza sam)

wchodzenie i schodzenie   ze schodów -  czy wykonuje  dziecko tę czynność ruchem naprzemiennym    

diagnozujący kopie i  rzuca piłkę  do dziecka prosząc o jej złapanie

obserwuje czy dziecko potrafi złapać piłkę przedramionami

przyciągnąć ją do siebie

- diagnozujący  sprawdza czy dziecko  potrafi wskoczyć na przeszkodę, przeskoczyć przeszkodę i zeskoczyć z przeszkody

- diagnozujący prosi dziecko o odtworzenie linii, koła, kwadratu,

prostokąta, krzyżyka

 

5- 6 rok życia

- diagnozujący zawiązuje dziecku oczy i prosi, aby stanęło na jednej nodze

- diagnozujący sprawdza, czy dziecko potrafi skakać na skakance

 

 

Uwaga uzupełniająca!

Jeśli na badanie zgłosiło się dziecko 3 - letnie (36 miesięcy) powinno potrafić: stać na jednej nodze, wkładać czapkę (sobie i lalce) oraz zasuwać zamek błyskawiczny. Są to już wysokie osiągnięcia zarówno w zakresie lokomocji dużej jak i małej. Diagnozujący prosi więc dziecko o wykonanie takich czynności (na sobie  lub ( i) na lalce), które są adekwatne do jego wieku metrykalnego. Jeśli dziecko nie potrafi wykonać poleceń oczekiwanych dla jego wieku metrykalnego należy ustalić, jakie czynności potrafi wykonać czyli określić jego wiek rozwojowy.

Wszystkie uwagi i spostrzeżenia diagnozujący zapisuje w karcie diagnozy logopedycznej, natomiast w załączniku do karty diagnozy logopedycznej określa  poziom umiejętności dziecka w zakresie funkcji motorycznych. Badający wstawia znak X w rubryce tabeli dotyczącej wieku rozwojowego motoryki dużej, który jest dla badanego dziecka właściwy.

 

Precyzyjna diagnoza motoryki małej (grafomotoryki)

Do diagnozy wykorzystujemy:
1. Komplet kolorowych kredek i 2 ołówki
2. Plastikowe nożyczki

3. Blok rysunkowy
5. Papier kolorowy
6. Bezpieczna  „igła”i z nitką
7. Koraliki do nawlekania na sznurowadło
8. Plastelina
9. 3 Kolorowanki z serii : „Przez zabawę do mówienia, czytania i pisania czyli WSTĘPNA STYMULACJA LOGOPEDYCZNA” Zeszyt I „ Zwierzęta domowe”, Zeszyt II: „ Zwierzęta dzikie”, Zeszyt III: „ Instrumenty muzyczne”

 

 Kwestionariusz Autyzmu w Okresie Poniemowlęcym (ang. Checklist for Autism in Toddlers, CHAT) jest narzędziem przeznaczonym dla lekarzy pediatrów, pozwalającym na wychwycenie dzieci z charakterystycznymi dla autyzmu objawami  podczas przesiewowych badań dwulatków. Jeśli lekarz zaobserwuje niepokojące objawy powinien skierować dziecko na dalsze badania. Wczesne wykrycie nieprawidłowości w rozwoju dziecka umożliwi wczesne rozpoczęcie interwencji, od czego zależy jej skuteczność.
 
 

Informacja dla rodziców: Kwestionariusz ten może pomóc wychwycić Państwu pierwsze niepokojące symptomy. W takiej sytuacji należy koniecznie udać się do lekarza pediatry i skonsultować swoje obawy. Nic nie zastąpi specjalistycznego badania.


CHAT – Kwestionariusz Autyzmu
w Okresie Poniemowlęcym
S. Baron-Cohen, J. Allen, C. GillbergŹródło: http://www.forumautyzmu.pl/poradnik/diagnoza/chat-kwestionariusz-autyzmu-okresie-poniemowlecym-0
Karty Diagnozy. 10 etapów rozwoju dziecka od 4 do 36 miesiąca życia. Jagoda Cieszyńska, Marta Korendo.
Karty diagnozy zostały opracowane przez Jagodę Cieszyńską i Martę Korendo (prof. Jagoda Cieszyńska jest autorką symultaniczno-sekwencyjnej metody nauki czytania  ).
 

    Karty diagnozy.
    * charakteryzują 10 etapów rozwoju dziecka od 4. do 36. miesiąca życia;

    * zawierają dokładny opis umiejętności i sprawności, które powinno posiadać dziecko w określonym przedziale wiekowym;

    * pozwalają w prosty i czytelny sposób monitorować i diagnozować rozwój dziecka;

    * dzięki kartom diagnozy można łatwo sprawdzić, czy dziecko we właściwym czasie osiągnęło kolejne kamienie milowe rozwoju, a tym samym - zapobiec wszelkim nieprawidłowościom. Brak oczekiwanych zachowań, które zostały wyszczególnione w kartach, może być sygnałem wielu poważnych zaburzeń, w także tym autyzmu. Karty diagnozy są przeznaczone dla terapeutów, logopedów, lekarzy pediatrów, psychiatrów, neurologów i rodziców.

Karty dostępne są w naszej Hurtowni Pomocy Logopedycznych, życzymy udanych zakupów.

ADOS - pierwsze w Polsce wystandaryzowane narzędzie obserwacyjne do diagnozowania autyzmu

ADOS (ang. Autism Diagnostic Observation Schedule) to protokół obserwacji służący do diagnozy autyzmu, stanowiący, wraz z wywiadem ADI-R (ang. Autism Diagnostic Interview-Revised) tzw. ,,złoty standard" diagnozy w krajach zachodnich.

W lipcu 2010 r. Western Psychological Services właściciel narzędzia  oficjalnie zaakceptował  polskie tłumaczenie ADOS do diagnozowania na potrzeby badań naukowych. Narzędzie ADOS mogą używać zarówno psychiatrzy, psychologowie jak i pedagodzy, ale po odpowiednim przeszkoleniu.

ADOS jest wystandaryzowanym protokołem bezpośredniej obserwacji pacjentów. Standaryzacja ,,polega na dokładnym określeniu procedury prowadzenia badania, co sprawia, że jest ono niezależne np. od diagnosty.
Do tej pory nie było w Polsce żadnego w pełni wystandaryzowanego narzędzia do diagnozownia autyzmu. Ponadto ADOS jest instrumentem częściowo ustrukturalizowanym, co oznacza, że diagnostę obowiązuje określony schemat postępowania w trakcie badania. ADOS występuje w postaci czterech modułów, z których każdy przeznaczony jest dla osób w różnym wieku i na różnym etapie rozwoju językowego:

    MODUŁ 1 (Okres przedwerbalny/pojedynczych słów)
    MODUŁ 2 (Mowa zdaniowa)
    MODUŁ 3 (Mowa płynna dziecko/nastolatek)
    MODUŁ 4 (Mowa płynna nastolatek/dorosły)

Minimalny wiek umysłowy (nie chronologiczny), w którym można przeprowadzić badanie ADOS to 15 miesięcy. Czas trwania badania to 30-45 minut.
 
 http://www.forumautyzmu.pl/artykul/psychologia/ados-pierwsze-polsce-wystandaryzowane-narzedzie-obserwacyjne-do-diagnozowania-au
 
 
Strona 1 z 7

Szukaj produktu


Wiadomości

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kwestionariusz diagnozujący grzybicę u dzieci

27-04-2015

Kwestionariusz diagnozujący grzybicę u dzieci (Autism Research Institute z San Diego)

Komunikat

29-05-2014

Od września 2015 roku wszystkie szkolenia przeprowadzamy w Jastrzębiu - Zdroju, 1 Maja 13 A, w budynku pod szyldem Praktyczna Akademia Zdrowia i Holistycznej Terapii. Wykaz szkoleń i wszelkie informacje...

Ważny komunikat

19-02-2013

1 września 2013 roku rozpoczęło działalność Przedszkole Centrum Logopedycznego pod egidą Praktycznej Akademii Zdrowia i Holistycznej  Terapii    WYRĘCZAMY RODZINĘ W CODZIENNEJ TERAPII     Na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój ,od  roku  2002r   prowadzimy...

Nowości wydawnicze P.W.D Apex Centrum Logopedyczne

09-11-2012

Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwań nasz zespół terapeutyczny opracował nowe zestawy diagnostyczne. Zestaw do diagnozy percepcji słuchowej dla dzieci od 12 miesiąca do 6roku życia. Celem badania jest wykluczenie niedosłuchu, orientacja...

Komunikat P.W.D. Apex Centrum Logopedyczne

10-04-2012

W celu spełnienia wymogów formalnych dotyczących kontraktowania świadczeń logopedycznych przez publiczne i niepubliczne ZOZ zatrudniające logopedów nasz profesjonalny zespół diagnostyczno – terapeutyczny opracował:   Zestaw Prób praksji oralnej, językowych i grafomotorycznych...

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
9697898
  • "Im częściej używamy naszego mózgu, w tym lepszym stanie się znajduje i tym wolniej się starzeje."