Indywidualny program zajęć rewalidacyjnych

utworzone przez | 2 sierpnia 2018

Diagnoza specjalistyczna : Zespół Downa, niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym
Wiek: 12 lat

Zalecenia:

  • usprawniać grafomotorykę
  • konieczna dalsza terapia logopedyczna
  • rozwijać procesy myślowe, spostrzeganie poprzez wielozmysłowe poznawanie zjawisk i rzeczy…
Artykuł płatny

Zobacz również

Oprócz rozbudowanej bazy wiedzy logopedycznej warto odwiedzić encyklopedię nomenklatury używanej w logopedii. Ponadto prowadzimy cykliczne szkolenia dla profesjonalistów oraz blog dla rodziców. Szczególnie zapraszamy do publikacji fachowych oraz bazy poradni i specjalistów związanych z logopedią.

MENU