Język i mowa

utworzone przez | 1 sierpnia 2018

Język i mowa. Materiały obrazkowo-metodyczne pomocnicze wspomagające rozwój mowy a także stosowane w profilaktyce logopedycznej.
Seria zawiera 4 podstawowe bloki tematyczne:

  1. Rozróżnianie słów w zdaniu.

Materiał metodyczny i obrazkowy przeznaczony jest jako pomoc w prawidłowym i naturalnym rozwoju mowy i języka w rodzinie, w przedszkolach, w nauczaniu zintegrowanym, w specjalnych placówkach oświatowo-wychowawczych, w tym w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, a także w poradniach logopedycznych resortu zdrowia.

Zamiarem tegoż opracowania jest prezentacja wskazań do udzielania-poprzez zabawę-prawidłowego wzorca mowy oraz rozwijania spostrzegawczości słuchowej, a także usprawniania rozumienia mowy młodszych dzieci w wieku przedszkolnym, natomoast u starszych przedszkolaków aktywnego rozwijania gramatycznie poprawnych zdań i samodzielnego opowiadania. Opracowanie i pomoce można też wykorzystać w celu rozwoju mowy dziecka z upośledzonym słuchem lub z wrodzoną wadą mowy w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym, służą także do rozwijania umiejętności czytania wraz ze zrozumieniem w nauczaniu zintegrowanym oraz w profilaktyce i terapii dyslekcji.

Artykuł płatny, koszt 2,46 PLN brutto.

Zobacz również

Oprócz rozbudowanej bazy wiedzy logopedycznej warto odwiedzić encyklopedię nomenklatury używanej w logopedii. Ponadto prowadzimy cykliczne szkolenia dla profesjonalistów oraz blog dla rodziców. Szczególnie zapraszamy do publikacji fachowych oraz bazy poradni i specjalistów związanych z logopedią.

MENU