Komunikacja alternatywna

utworzone przez | 2 sierpnia 2018

AAC (Augmentative and Alternative Communication) oznacza wszelkie działania, których celem jest pomoc w porozumiewaniu się osobom niemówiącym lub posługującym się mową w ograniczonym stopniu. Zamiast wypowiadanych słów i zdań mogą one używać znaków graficznych (piktogramów, obrazków, symboli), znaków manualnych (gestów) lub znaków przestrzenno-dotykowych (np. przedmiotów). Dzięki temu mogą dokonywać wyborów, podejmować decyzje, pytać, opowiadać, wyrażać myśli i uczucia – pokonywać bariery w porozumiewaniu się i stawać się niezależnymi.

Na świecie od ponad 30 lat istnieją, i cały czas są udoskonalane, formy pomocy osobom nie mówiącym . Są znane pod nazwą alternatywnych i wspomagających metod komunikacji. Najbardziej znanymi wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji są:

  • Blissymbolics – system alternatywnej komunikacji Blissa
  • System Piktogram
  • Rebusy piktograficzne
  • System rysunkowy – Pictogram Communication Symbols (PCS) Mayer Johnson
  • System obrazkowy ALADIN (komputerowy słownik komunikacyjny)
  • Mima i Pantomima

Artykuł płatny, koszt 2,46 PLN brutto.

Zobacz również

Oprócz rozbudowanej bazy wiedzy logopedycznej warto odwiedzić encyklopedię nomenklatury używanej w logopedii. Ponadto prowadzimy cykliczne szkolenia dla profesjonalistów oraz blog dla rodziców. Szczególnie zapraszamy do publikacji fachowych oraz bazy poradni i specjalistów związanych z logopedią.

MENU