Metodologiczne podstawy badań

utworzone przez | 2 sierpnia 2018

Podstawowym warunkiem podjęcia badań naukowych jest uświadomienie sobie przez badacza celu planowanych przedsięwzięć badawczych oraz sformułowanie problemów służących realizacji tego celu.
Według J. Pietera ” (…) problem naukowy jest swoistym pytaniem, a jako taki zakłada pewną wiedzę: coś się wie i właśnie chodzi o to, aby się dowiedzieć, czyli poznać prawdę w obrębie tego czego się nie wie (…) „.

Celem niniejszej pracy było ukazanie efektów celowo podjętej pracy logopedy z dzieckiem upośledzonym umysłowo w stopniu umiarkowanym. Natomiast celem badań było opracowanie programu psychostymulacji dziecka z deficytami i zaburzeniami rozwojowymi, jego wdrożenie i sprawdzenie skuteczności w zakresie rozwoju umiejętności komunikacyjnych u dziecka z diagnozą głębszej niesprawności intelektualnej.

Przystępując do badań postawiłam sobie następujące pytania:

  • Jak przebiegł dotychczasowy rozwój dziecka, które uczyniono podmiotem zainteresowań?
  • Jaki poziom umiejętności komunikacyjnych i językowych osiąga dziecko uczęszczające do szkoły masowej, ucząc się w klasie terapeutycznej?
  • Jaki poziom komunikacji międzyludzkiej może osiągnąć badane dziecko pod wpływem intensywnego, kompleksowego programu wspomagania rozwoju?

Przedstawiona problematyka wiąże się z postawieniem następującej hipotezy: zakładam, że jeśli na zajęciach będę dobierać odpowiednie ćwiczenia, które mają na celu wykształcenie czynności potrzebnych na co dzień oraz będę komunikować się z dzieckiem na odpowiednim poziomie, to mogę oczekiwać, iż dziecko zostanie wprowadzone w świat komunikacji interpersonalnej i będzie sprawnie posługiwać się językiem mówionym.

Artykuł płatny, koszt 2,46 PLN brutto.

Zobacz również

Oprócz rozbudowanej bazy wiedzy logopedycznej warto odwiedzić encyklopedię nomenklatury używanej w logopedii. Ponadto prowadzimy cykliczne szkolenia dla profesjonalistów oraz blog dla rodziców. Szczególnie zapraszamy do publikacji fachowych oraz bazy poradni i specjalistów związanych z logopedią.

MENU