Mózgowe porażenie dziecięce

utworzone przez | 1 sierpnia 2018

Mózgowe porażenie dziecięce jest to przetrwałe (tzn. że objawy kliniczne są obecne przez całe życie) zaburzenie czynności ruchowych i postawy spowodowane nie postępującym ( w rozumieniu działania czynnika sprawczego a nie obrazu klinicznego- ten bowiem zmienia się z wiekiem, ponieważ mózg dojrzewa, a dzięki plastyczności toczą się w nim procesy wyrównawcze) procesem patologicznym dotyczącym niedojrzałego mózgu.
Obecnie istnieje tendencja do przesuwania granicy postawienia rozpoznania na drugi rok życia i później. Częstość występowania m.p.dz. szacuje się na 1,5-2,5 na 1000 żywo urodzonych dzieci.

Z kolei K. Szymańska określa mózgowe porażenie dziecięce jako pojęcie obejmujące grupę nie postępujących lecz często zmieniających się zespołów ruchowych będących następstwem uszkodzenia lub zaburzenia rozwojowego mózgu we wczesnym stadium jego rozwoju.

Przyczyny powodujące m.p.dz. dzielimy w zależności od czasu zadziałania czynnika uszkadzającego. Dzielimy je na:

  1. Czynniki prenatalne:
  • Wady OUN
  • Przedwczesny poród
  • Infekcje wewnątrzmaciczne (TORCH)
  • Czynniki genetyczne (głównie w postaci móżdżkowej)

 

Artykuł płatny, koszt 2,46 PLN brutto.

Zobacz również

Oprócz rozbudowanej bazy wiedzy logopedycznej warto odwiedzić encyklopedię nomenklatury używanej w logopedii. Ponadto prowadzimy cykliczne szkolenia dla profesjonalistów oraz blog dla rodziców. Szczególnie zapraszamy do publikacji fachowych oraz bazy poradni i specjalistów związanych z logopedią.

MENU