Odroczenie obowiązku szkolnego

utworzone przez | 2 sierpnia 2018

Odroczenie obowiązku szkolnego oraz właściwa terapia szansą na wyrównanie trudności edukacyjnych dziecka.

Obowiązkiem szkolnym objęte są w Polsce dzieci sześcioletnie. Dziecko rozpoczynające naukę szkolną powinno osiągnąć „dojrzałość szkolną”, tzn. taki poziom rozwoju fizycznego i psychoruchowego, który pozwoli mu na opanowanie wiedzy i umiejętności przewidzianych w programie nauczania za pomocą odpowiednich metod dostosowanych do możliwości dziecka 7-letniego oraz zapewni mu prawidłowe przystosowanie do społecznego życia klasy (szkoły), jak również do wymagań stawianych przez regulamin szkolny. Warunkiem osiągnięcia dojrzałości do szkoły jest odpowiedni rozwój poznawczy, emocjonalno-społeczny i fizyczno-somatyczny.

Artykuł płatny, koszt 2,46 PLN brutto.

Zobacz również

Oprócz rozbudowanej bazy wiedzy logopedycznej warto odwiedzić encyklopedię nomenklatury używanej w logopedii. Ponadto prowadzimy cykliczne szkolenia dla profesjonalistów oraz blog dla rodziców. Szczególnie zapraszamy do publikacji fachowych oraz bazy poradni i specjalistów związanych z logopedią.

MENU