Studium przypadku – Ewa

utworzone przez | 3 czerwca 2018

U Ewy stwierdzono kappacyzm i gammacyzm oraz sygmatyzm. Mowa jest zniekształcona, nieprawidłowo realizuje głoski I i II szeregu (syczący i szumiący) oraz nieprawidłowo realizowana jest głoska r. Dość słaba jest praca aparatu artykulacyjnego: języka i mięśnia okrężnego warg. Tempo mowy wolne.

Zaburzona jest percepcja słuchowa i słuch fonematyczny. Ewa ma bardzo duże trudności z analizą i syntezą sylabową i głoskową wyrazów, zaburzona jest pamięć słuchowa.

Koncentracja i uwaga kształtują się na poziomie wieku, dziewczyna potrafi skupić się na zadaniu, chętnie podejmuje proponowane jej ćwiczenia.

Dziewczynka od września 2013 r. bierze regularnie udział w zajęciach logopedycznych. Ewa prowadzona jest programem MWSL i MRA.

Dzięki prowadzonej terapii uzyskano znakomite efekty, Ewa prawidłowo realizuje wszystkie dotychczas zniekształcane głoski, obecnie terapia skupia się na wywołaniu głoski r.

Zobacz również

Oprócz rozbudowanej bazy wiedzy logopedycznej warto odwiedzić encyklopedię nomenklatury używanej w logopedii. Ponadto prowadzimy cykliczne szkolenia dla profesjonalistów oraz blog dla rodziców. Szczególnie zapraszamy do publikacji fachowych oraz bazy poradni i specjalistów związanych z logopedią.

MENU