Blog

Studium przypadku – Jakub

Chłopiec urodził się w sposób naturalny otrzymał 10 pkt w skali Apgar. Rozwój fizyczny – , samodzielne chodzenie przed pierwszym r.ż,

U Jakuba rozpoznano seplenienie, jotowanie, niewyrazistość mowy.

Chłopiec od marca 2011 r. bierze regularnie udział w zajęciach logopedycznych. Chłopiec prowadzony jest programem MWSL i MRA.

Dzięki prowadzonej terapii poprawiła się jakość mowy czynnej. Chłopiec prawidłowo realizuje dotychczas zaburzone głoski, wykonywane są ćwiczenia mające na celu wywołanie głoski r.

Shopping Cart