Studium przypadku – Maciej

utworzone przez | 3 czerwca 2018

Chłopiec urodził się w sposób naturalny o wadze 2890gr, otrzymując 10 pkt w skali Apgar. Rozwój fizyczny – samodzielne chodzenie po 10 m.ż..

U chłopca zdiagnozowano dyslalię i rotacyzm

Chłopiec od września 2012 r. bierze regularnie udział w zajęciach logopedycznych. Chłopiec prowadzony jest programem MWSL i MRA.

Dzięki prowadzonej terapii poprawiła się z jakość mowy czynnej. Prawidłowo są realizowane głoski szumiące i syczące, obecnie prowadzone są ćwiczenia mające na celu ich automatyzację. Chłopiec w październiku 2014 miał podcięte wędzidełko podjęzykowe, co pomogło wykonywa celowe ruchy języka, wykonywane są ćwiczenia prowadzące do prawidłowej realizacji głoski r.

Wskazany jest dalszy trening słuchowy (ponieważ nadal bardzo zaburzony jest słuch fonemowy) i artykulacyjny, jednak już jego wypowiedzi są bardziej zrozumiałe dla otoczenia.

Zobacz również

Oprócz rozbudowanej bazy wiedzy logopedycznej warto odwiedzić encyklopedię nomenklatury używanej w logopedii. Ponadto prowadzimy cykliczne szkolenia dla profesjonalistów oraz blog dla rodziców. Szczególnie zapraszamy do publikacji fachowych oraz bazy poradni i specjalistów związanych z logopedią.

MENU