Studium przypadku – Tomasz

utworzone przez | 3 czerwca 2018

U chłopca występuje opóźnienie rozwoju ruchowego w zakresie motoryki dużej i małej. Tomasz ma problemy z wykonywaniem ruchów naprzemiennych, z prawidłowym trzymaniem przyborów do pisania i rysowania. Chłopiec wymaga pomocy przy posługiwaniu się nożyczkami. U Tomasza występują problemy z percepcją słuchową, z wypełnianiem poleceń dwuczłonowych, zabawą w rymowanie. Lateralizacja jednorodna prawostronna. Orientacja przestrzenna zaburzona

Ćwiczenia doskonalenie analizy i syntezy słuchowej poprzez: wskazywanie źródła dźwięku, rozpoznawanie dźwięków z otoczenia, odtwarzanie sekwencji dźwięków przyniosły znaczna poprawę. Tomek chętnie uczestniczy w zajęciach, nastąpiła poprawa, przybory do pisanie są trzymane poprawnie. Poprawił się również orientacja przestrzenna.

Zobacz również

Oprócz rozbudowanej bazy wiedzy logopedycznej warto odwiedzić encyklopedię nomenklatury używanej w logopedii. Ponadto prowadzimy cykliczne szkolenia dla profesjonalistów oraz blog dla rodziców. Szczególnie zapraszamy do publikacji fachowych oraz bazy poradni i specjalistów związanych z logopedią.

MENU