Blog

Trening ortograficzny

Trening ortograficzny- analiza ankiety ewaluacyjnej?

  1. Najczęściej uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zgłaszają się na badania do poradni pod wpływem nauczyciela, samoistnie lub pod wpływem rodziców. Są to z reguły uczniowie uczący się dobrze i przeciętnie. Zdarzają się również uczniowie uczący się bardzo dobrze i słabo . W zdecydowanej większości to uczniowie płci męskiej. Ankietę wypełniło 40 uczniów.

Rys nr 1

Legenda

  1. Sam chciałem
  2. Kazał mi nauczyciel
  3. Kazali mi rodzice

Artykuł płatny, koszt 2,46 PLN brutto.

Shopping Cart