Upośledzenie umysłowe i jego istota

utworzone przez | 2 sierpnia 2018

Upośledzenie umysłowe to termin trudny do zdefiniowania.
Często bywa określane jako: niedorozwój umysłowy, opóźnienie w rozwoju umysłowym, czy też obniżona sprawność umysłowa.

Według J. Doroszewskiej upośledzenie umysłowe jest „skomplikowane w swych powiązaniach biospołecznych i to zarówno z powodu różnorodnych przyczyn, jakie leżą u jego podstaw, jak i wielorakich objawów , oraz ze względu na nieraz trudny do przewidzenia jego dynamizm , a więc i prognozę”.

I.Wald uważa, że pojęcie „niedorozwoju umysłowego” jest określane nie tylko warunkami biologicznymi czy psychologicznymi, ale również warunkami społecznymi, w których żyje człowiek. Jego zdaniem ” niedorozwój umysłowy obejmuje te przypadki, w których we wczesnym okresie życia doszło do zahamowania lub nieprawidłowego rozwoju ogólnej sprawności umysłowej jednostki”.

H. Spionek niedorozwojem umysłowym albo oligofrenią nazywa ” ogólne zmniejszenie możliwości rozwojowych, spowodowane bardzo wczesnymi, a jednocześnie nieodwracalnymi zmianami patologicznymi w centralnym układzie nerwowym”.

Artykuł płatny, koszt 2,46 PLN brutto.

Zobacz również

Oprócz rozbudowanej bazy wiedzy logopedycznej warto odwiedzić encyklopedię nomenklatury używanej w logopedii. Ponadto prowadzimy cykliczne szkolenia dla profesjonalistów oraz blog dla rodziców. Szczególnie zapraszamy do publikacji fachowych oraz bazy poradni i specjalistów związanych z logopedią.

MENU