Zespół psychologiczno-jelitowy GAPS – dr Natasha Campbell-McBride

utworzone przez | 7 kwietnia 2018

Duża część dzieci alergicznych i astmatycznych cierpi na dyspraksję i hiperaktywność o różnym stopniu nasilenia. wiele z nich ma także problemy z koncentracją i skupieniem uwagi w czasie wykonywania jakiejś czynności. Ma to bezpośredni wypływ na ich zdolność do nauki. Średnio dyspraksja z dysleksją współwystępuje w 50% przypadków a ADHD i dysleksja powiązane są ze sobą 30-50%. Dlaczego wiele z tych dzieci, gdy dorośnie, zostanie zdiagnozowanych jako schizofrenicy, chorzy na depresję oraz cierpiący na inne problemy psychiczne lub psychologiczne? Należy spojrzeć na jeden czynnik, który grupuje wszystkich tych pacjentów. Czynnikiem tym jest stan ich systemu pokarmowego. Wydaje się, że układ pokarmowy dziecka jest kluczem do jego rozwoju umysłowego. Punktem wyjścia do różnych ukrytych schorzeń mogących manifestować wiele kombinacji objawów, są jelita. Zamiast szufladkować dzieci w poszczególne typy schorzeń powinniśmy nazwać wspólnie to ukryte schorzenie, które wywodzi się właśnie z jelit i wywołuje objawy schorzeń w wielu różnych kombinacjach. Wśród tych schorzeń warto wymienić: schizofrenię, depresję, depresje maniakalną, schorzenia pokarmowe oraz inne zaburzenia psychiczne. Ojciec nowoczesnej psychiatrii, francuski psychiatra Phillipe Pinel (1745-1828), po wieloletnich badaniach mających problemy psychiczne stwierdził: „Pierwsze miejsce szaleństwa przypada generalnie w żołądku i trzewiach”.

Dzieci i dorośli z zespołem psychologiczno-jelitowym GAPS mają problemy z układem pokarmowym. Nierzadko są to bardzo ciężkie przypadki. Kolki, wzdęcia, biegunki, zaparcia, problemy z jedzeniem, niedożywienie – wszystkie one w różnym stopniu nasilenia Są typowymi objawami występującymi przy autyzmie, schizofrenii i innych chorobach z listy zespołu GAPS. W paru opublikowanych przypadkach dzieci autystycznych, po badaniu radiologicznym i ich układów pokarmowych stwierdzono stan zwany „zagęszczeniem mas kałowych z zaklinowaniem stolca”. Oznacza to, iż stare, duże ilości fekaliów przyklejają się do ścian jelit, gdzie mogą tak trwać miesiącami. Są doskonałą pożywką dla wszelkiego rodzaju robaków, bakterii, grzybów i wirusów. W takim stanie produkują one niezliczone ilości substancji toksycznych, które SA wchłaniane przez jelito do krwiobiegu dziecka.

W 1998 roku doktor Andrew Wakiefield, gastroenterolog w swoich wynikach badań wykazuje prawdopodobieństwo zależności pomiędzy nieswoistym zapaleniem jelit a autyzmem. Rezultatem badań zespołu dr Wakiefield’a był stan jelita nazywany krętnicowo-limfatyczno-guzowaty przerost.

Nabłonek wyścielający cały układ pokarmowy zamieszkują ogromne ilości bakterii, które można określić mianem kolebki systemu immunologicznego, zarówno błon śluzowych jak i całego ustroju. Dziecko przychodzi na świat z niedojrzałym układem immunologicznym. Wyposażenie dziecięcego układu pokarmowego w prawidłową florę bakteryjną odgrywa zasadnicza rolę w dojrzewaniu układu immunologicznego. Jeżeli wytworzenie zbalansowanej flory bakteryjnej nie zostanie zakończone przez pierwsze 20 dni życia, to dziecko zostaje z upośledzonym układem immunologicznym.
Fascynującą formą współpracy bakterii symbiotycznych i układu immunologicznego jest zjawisko zwane „fenomenem naśladowczym”. Bakterie zasiedlające nabłonek jelita i komórki tego nabłonka wymieniają się przeciwciałami. Ta wymiana przeciwciał poprawia efektywność wielu różnych reakcji układu immunologicznego, szczególnie miejscowo.

Wpływ flory jelita jest bardzo rozległy i nie ogranicza się tylko do jelita. Badania dowiodły, że kiedy flora ta jest uszkodzona, to ma tonie tylko wpływ na IgA (Immunoglobulina wydzielnicza A), limfocytów, makrofagów, interferonów, cytokinów itd., ale także wpływa na rozregulowanie całego układu immunologicznego organizmu.

Wszyscy przyjmujemy antybiotyki w czasie naszego życia, jest to jeden z najczęściej przepisywanych medykamentów w naszym nowoczesnym świecie.

Jedną z grup antybiotyków mających wpływ na nasza florę jelit jest tetracyklina. Ta grupa leków jest rutynowo przepisywana nastolatkom do walki z trądzikiem, jako lek o działaniu długookresowym. W zależności od pacjenta podawany jest w okresie od trzech miesięcy do dwóch lat. Tetracykliny mają szczególnie toksyczny wpływ na ściany jelit poprzez zmianę struktury białek w błonie śluzowej.
Większość medykamentów szczególnie tych przyjmowanych długofalowo lub też permanentnie ma szkodliwy wpływ na florę jelitowa. Są to m. in. środki przeciwbólowe, leki sterydowe oraz tabletki antykoncepcyjne.

U dzieci karmionych sztucznie rozwija się całkowicie odmienna flora bakteryjna niż u dzieci karmionych piersią. Karmienie piersią jest niezbędne do prawidłowego rozwoju zbalansowanej flory bakteryjnej. Dzieci rodzą się ze sterylnym układem pokarmowym. Mamy całą generację ludzi głownie z roczników 1960-1970, które nie były karmione piersią z uwagi na niemodny charakter.. wielka liczba problemów zdrowotnych, które wyrosły z tego powodu, nie pozostawia złudzeń, iż karmienie piersią jest niezwykle ważne.

W zdrowym jelicie liczba oportunistycznych bakterii jest ograniczona i ściśle kontrolowana przez bakterie symbiotyczne. Lecz jeżeli bakterie symbiotyczne są osłabione i uszkodzone, to nie maja kontroli nad bakteriami oportunistycznymi. Każdy z tych mikrobów jest w stanie powodować różne problemy zdrowotne. Nosimy własne zdrowie i nasze przyszłe problemy zdrowotne we własnym jelicie już odo momentu narodzin.

Najbardziej znanym jest grzyb Candida albicans, który jest powodem cierpień wielu milionów ludzi. Wiele chorób opisanych jako przerost Candida tak naprawdę jest rezultatem nieprawidłowej flory bakteryjnej jelit wynikającej z aktywności wielu różnych oportunistycznych patogennych mikroorganizmów. Era antybiotykoterapii dała Candida albicans sprzyjające możliwości rozwoju. Candida rozwija się w cukrach i węglowodanach, które dzisiaj dominują w zachodniej diecie.

Wiele uwagi wymaga grupa bakterii oportunistycznych Bacteroids, często występująca w testach stolca osób z zespołem GAPS. Jest to najbardziej wszechobecna bakteria oportunistyczna występująca w jelitach osób dorosłych, w zachodniej cywilizacji, co wyjaśnia, że bakteria ta uwielbia cukier, skrobię laktozę.
Członkowie rodziny Clostridia pawie bez wyjątku są obecni w testach stolca u dzieci i dorosłych z autyzmem. Tak jak Candida albicans, rodzina Clostridia zyskała doskonałą okazję do rozwoju dzięki erze antybiotyków i jest ona na nie odporna. Każde przyjęcie antybiotyku o szerokim spektrum działania, wiąże się z utratą bakterii symbiotycznych i niekontrolowanym wzrostem bakterii z rodziny Clostridia.

Inną dużą grupą bakterii, która rozwija się w nadmiarze przy zaburzonej równowadze są bakterie siarczanowe. Wysokie niedobory siarczanów stwierdzono u 95% dzieci autystycznych. Bez wątpienia, bakterie redukujące siarczany odgrywają istotną rolę w wywoływaniu tych niedoborów. Siarczany są niezbędne w wielu funkcjach życiowych, niektóre z nich to detoksykacja i metabolizm neuroprzekaźników w mózgu.

Każda część ciała funkcjonuje we współzależności z innymi. Ciało żyje i funkcjonuje, jako całość, gdzie każdy system, tkanka, organ a nawet komórka jest zależna jedna od drugiej, ma bezpośredni wpływ na siebie oraz komunikuje się między sobą. Nie powinno być leczenia jednego organu bez spojrzenia na organizm, jako całość. Połączenie mózg-jelito jest czymś, czego współcześni lekarze z jakichś powodów nie są w stanie zrozumieć.

U ludzi z przerostem Candida glukoza jest spalana w inny sposób, zwany fermentacja alkoholową. W tym procesie biochemicznym Candida i inne grzyby przetwarzają glukozę w alkohol (etanol) i produkt uboczny aldehyd octowy.

Gluten jest białkiem występującym w ziarnach zbóż. Głównie w pszenicy, życie, owsie i jęczmieniu. Kazeina jest białkiem występującym w mleku krowim, kozim, owczym, ludzkim i innych, a także w produktach mlecznych. Osoby z zespołem GAPS nie trawią tych białek prawidłowo i zmieniają ich strukturę w substancję chemiczną o budowie podobnej do opiatów takich jak morfina i heroina. Opiaty ze zbóż i mleka mogą przenikać barierę krew-mózg i blokować pewne rejony mózgu tak, jak morfina lub heroina. Najbardziej rozpowszechnionymi i najwcześniej wprowadzanymi białkami osłabiającymi system trawienny dziecka są kazeina z mleka i gluten z pszenicy. Osoby z zespołem GAPS są ludźmi bardzo zanieczyszczonymi substancjami toksycznymi. Substancje te pochodzą z ich własnego skupić się na systemie trawiennym.

Mężczyzna mający nieprawidłową florę bakteryjną jelit, ma także nieprawidłową florę w okolicach krocza, przez co regularnie przekazuje ją matce. Ona następnie może przekazać ją dziecku w czasie porodu. Co więc dzieje się po przyjściu dziecka na świat? Najważniejszą rzeczą dla dziecka jest karmienie piersią. Mleko matki, a dokładnie siara, która pojawia się w pierwszych dniach po porodzie jest najważniejszym etapem w prawidłowym rozpoczęciu procesu zasiedlania układu trawiennego dziecka w zdrową mikrobiologiczna florę bakteryjna. Wiadomo, że dziecko karmione sztucznie rozwija kompletnie inną florę jelit niż dzieci karmione naturalnie. Wszyscy wiemy, że mleko matki jest najlepsze. Jednak, musimy pamiętać, że wszystko co krąży we krwi matki, jest także obecne w jej mleku. Matka z nieprawidłową flora jelitową będzie miała całą masę substancji toksycznych, produkowanych przez organizmy patogeniczne obecne w jej jelitach oraz wchłonięte, niestrawione resztki pokarmu w krwioobiegu. Lekarze wiedzą już od wieków, że chorzy rodzice to chore dzieci. Dlatego też zdrowie matki jest najważniejszym czynnikiem dla zdrowia dziecka.

Jedynym leczeniem jakie oferuje pacjentom schizofrenicznym nowoczesna psychiatria to neuroleptyki. Użycie tych środków oparte jest często na błędach pomyłkach. W wielu przypadkach kontrolują one psychotyczne objawy, ale mają efekty uboczne i nie poprawiają stanu zdrowia pacjenta. W starym podręczniku do psychiatrii „Textbook of Psychiatry” stwierdza się: „drobiazgowe badanie psychiczne jest niezbędne w każdym przypadku – schizofrenicy to zazwyczaj osoby niedostatecznie odżywione”. Dlaczego pacjenci schizofreniczni mają niedobory składników odżywczych. Wiemy, że odpowiedź kryje się w systemach trawiennych. Francuski psychiatra. Phillipe Pinel, już 200 lat temu pisał: „pierwsze miejsce w ogólnym znaczeniu szaleństwa znajduje się w okolicach żołądka i jelit”. Pod koniec lat 70-tych odkryto, że w naszym systemie trawiennym, gluten z ziarna i kazeina z mleka mogą ulec zmianie na opiaty. Są one wchłonięte do krwioobiegu i po pokonaniu bariery krew-mózg, dostarczone do mózgu. Opiaty takie zostały stwierdzone w moczu schizofreników oraz pacjentów z depresja i schorzeniami autoimmunologicznymi. W latach późniejszych odkryto te same substancje w moczu osób autystycznych. Dlatego właśnie możemy postawić schizofrenię i autyzm w jednym szeregu. Stało się jasne, iż obydwie grupy pacjentów nie trawią glutenu z ziaren i kazeiny z mleka.

Istnieje pewna grupa schizofreników, która może nie być schizofrenikami, ale cierpieć na rumień lombardzki (pelagra). Jest on spowodowany niedoborem witaminy B3 (niacyny). Typowe objawy pelagry są bardzo podobne do schizofrenii: urojenia, halucynacje, dezorientacja, ból głowy, złość, depresja, nadpobudliwość, symptomy fizyczne: stany zapalne skóry, chroniczna biegunka i stany zapalne błony śluzowej.

Większość epilepsji, głównie u dzieci, jest klasyfikowana jako idiomatyczna, co w terminologii medycznej oznacza: „nie mamy pojęcia, co jest tego przyczyną”. Ciągle nie wiemy, co powoduje takie elektrowstrząsy mózgu objawiające się jako atak padaczki. niestety, od czasu wynalezienia leków przeciwko epilepsji, medycyna głównego nurtu nie jest zainteresowana w znalezieniu przyczyn padaczki w każdym, indywidualnym przypadku. Leki SA w stanie kontrolować napady o różnym stopniu nasilenia w około 70% przypadków. Jeżeli małe dziecko zażywa je przez długi okres czasu, jest narażone na wiele skutków ubocznych, które wpływają na jego rozwój fizyczny i psychiczny. Ponadto, jako że obniżają one aktywność mózgu, to dzieci te nie są zdolne do nauki zarówno na poziomie akademickim jak i społecznym. Często też zmienia się ich osobowość.

Już od starożytności padaczka była leczona głodówkami. Bernard Macfadden, Hugh Conklin, dr McMurray i inni opisywali, że wielu z ich pacjentów nigdy więcej nie doświadczyło ataku po przeprowadzeniu 21-dniowej głodówki, szczególnie jeżeli została ona poprzedzona dietą niskowęglowodanową. głodowanie zmienia metabolizm organizmu, wątroba używa tłuszczu do produkcji substancji zwanej ciałami ketanowymi, które to mogą przeniknąć barierę krew-mózg i być źródłem energii dla mózgu. Normalnie używa on glukozy, jako źródła energii, jednakże w czasie głodówki glukoza jest niedostępna, więc zamiast tego, mózg przestawia się na użycie ciał ketonowych.

Fenole są aromatycznymi substancjami o niskiej masie cząsteczkowej. Nadają naszemu jedzeniu kolor i zapach. Wprowadzone do naszego organizmu działają jako silne przeciwutleniacze i substancje odtruwające. Wszystkie naturalne białka, tłuszcze i węglowodany zawierają składniki fenolowe. Jeżeli ograniczymy ich spożycie, to czeka nas śmierć głodowa. Wiele fenoli ma właściwości antyutleniające i detoksykacyjne. Każdy lekarz zajmujący się medycyną naturalną i homeopata powie nam, że zanim poczujemy się lepiej, to przy detoksykacji nastąpi pogorszenie samopoczucia. W zależności od natury tych substancji i indywidualnych predyspozycji, objawy te mogą być bardzo różne. Mogą wystąpić bóle głowy, niewytłumaczalne zmiany zachowania, wysypki skórne, katar. Dzieci i dorośli z zespołem GAPS są bardzo zanieczyszczeni. Testy wykazują, ze mają oni w swoich organizmach metale ciężkie, środki chemiczne i inne toksyczne substancje niekiedy w przerażających ilościach. Ktokolwiek, kto spotkała się z chelatacją wie, że w czasie procesu detoksykacji następuje nasilenie objawów autystycznych, a także pojawiają się nowe fizyczne objawy. Dlatego, że środki chelatujące uwalniają toksyny zmagazynowane w tkankach, aby mogły być one usunięte na zewnątrz. Oczyszczanie z toksyn jest integralna częścią leczenia w przypadku pacjentów z zespołem GAPS. Dieta ma zdolność leczenia błony śluzowej jelita, więc toksyny i niestrawione jedzenie nie maja szans na wtargnięcie w głąb organizmu. Generalnie, jeżeli jelito jest wyleczone, to znikają niekorzystne reakcje na fenole oraz nietolerancje pokarmowe.

Dzieci i dorośli z zespołem GAPS prawie bez wyjątku mają poważne problemy z przerostem grzyba Candida i prawdopodobnie także innymi grzybami. Candida nigdy nie występuje samoistnie w systemie pokarmowym. Żyje razem z około 500 innymi mikroorganizmami, które mogą powodować choroby. Monosacharydy lub monocukry nie muszą być trawione i mogą swobodnie przenikać przez śluzówkę jelita. Glukoza i fruktoza występują w owocach i w warzywach. Miód jest mieszaniną fruktozy oraz glukozy. Nie podlega on trawieniu aby być przyswojonym. Monocukry z owoców i niektórych warzyw są najłatwiej przyswajalnymi węglowodanami powinny być podstawowym źródłem węglowodanów w diecie osoby z problemami trawiennymi. Dwucukry musza być wyeliminowane z diety dzieci i dorosłych z zespołem psychologiczno-jelitowym GAPS, aby nie być pożywka dla nieprawidłowej flory bakteryjnej i aby dać czas kosmkom jelitowym na regenerację powłoki ze zdrowych enterocytów. Obok cukru (sacharozy) skrobia jest głównym źródłem węglowodanów, jakie spożywamy. Trawienie skrobi jest bardzo pracochłonne dla naszego sytemu trawiennego i nawet u zdrowych ludzi , z uwagi na jego skomplikowaną strukturę, wiele skrobi pozostaje niestrawione. U osób z zespołem GAPS skrobia musi być wyeliminowana z diety, by wspomóc proces odnowy enerocytów i wstrzymać cykl dokarmiania nieprawidłowej flory bakteryjnej. oznacza to, że niedozwolone są jakiekolwiek ziarna zbóż, produkty z nich wytworzone oraz warzywa zawierające skrobię. Po wystarczająco długim okresie nieprzyjmowania dwucukrów i skrobi istnieje duża szansa na wyzdrowienie.

Białka są niezbędne szczególnie dla dorastających dzieci. Dla dzieci i dorosłych z zespołem GAPS bardzo ważne jest spożywanie łatwych do strawienia białek, aby nie przeciążać ich systemu trawiennego.

Węglowodany przetworzone są pożywką dla chorobotwórczych bakterii i grzybów w jelicie, pozwalając na ich wzrost ii rozwój. Tworzą one także idealne, klejo-podobne środowisko dla rozwoju różnorakich robaków i pasożytów. Im więcej przetworzonych węglowodanów otrzyma osoba z zespołem GAPS, tym bardziej będzie zatruta a przez to bardziej autystyczna, schizofreniczna, hiperaktywna itp. Ludzki organizm został stworzony i zaprogramowany do użycia naturalnych witamin, dostarczanych w naturalnej postaci, co oznacza dokładnie, ze większość z nich dostaje się do naszego systemu pokarmowego i go opuszcza nie czyniąc wiele, dobrego. Następnie, jeżeli już jakaś ilość zostanie wchłonięta, to najczęściej jest nierozpoznana jako pokarm, przetransportowana od razu do nerek i wydalona z moczem. Mamy więc następny syndrom naszego nowoczesnego, tabletkowego społeczeństwa-syndrom drogiego moczu. Prawie bez wyjątku wszyscy z zespołem GAPS cierpią na niedoczynność tarczycy. Niedoczynność ta ma wpływ na rozwój dziecka, włączając w to zaburzenia rozwoju mózgu i jego dojrzewanie. Spożywanie soi coraz głębiej upośledza czynność tarczycy.

Zespół GAPS jest zasadniczo zaburzeniem trawiennym i tak powinien być traktowany. Dieta dla zespołu psychologiczno-jelitowego GAPS nosi nazwę szczególnej diety niskowęglowodanowej w skrócie SCD. Dieta pełna jest wspaniałych i bardzo odżywczych przepisów, gdzie mąkę pszenną zamieniono na mielone orzechy lub mąki z orzechów a zamiast cukru używa się nieprzetworzonego miodu naturalnego i suszonych owoców. O wiele więcej można ich znaleźć na stronach: www.gaps.me, www.scdiet.org. www.breakingtheviciouscycle.com, www.geocities.com, www.pecanbread.com.
Niedobory witaminy A powodują zaburzenia odporności, wzroku, nauki i ogólne problemy rozwojowe. Osoby z zespołem GAPS muszą spożywać pokarmy mięsne z uwagi na niemożność przeprowadzenia konwersji z karotenu. Najbogatsze źródło witaminy D to olej rybi z wątroby, jajka i ryby. Najbogatsze źródło kwasu foliowego to wątroba. Człowiek łatwiej trawi i przyswaja substancje odżywcze z produktów pochodzenia zwierzęcego. Kwas foliowy jest niezbędny w czasie ciąży, aby uniknąć defektów cewy nerwowej. Kobieta w ciąży powinna spożywać regularnie wątróbkę, by dostarczyć duże ilości kwasu foliowego, także wiele innych substancji odżywczych w formie łatwiej do strawienia i przyswojenia. Najbogatsze źródło witaminy K2 to podroby, sery pełnotłuste, masło i śmietana, tłuszcz zwierzęcy żółtko jajka. Witamina ta jest niezbędna w procesie metabolizmu wapnia. Kiszone pożywienie jest pełne witaminy K2, ponieważ bakterie produkują ją w procesie fermentacji: Natto (fermentowane nasiona soi) jest najbogatszym roślinnym źródłem tej witaminy. Wątróbka jest krzepiąca dla osób z anemią. Jest ona potężnym zastrzykiem składników odżywczych. Jakichkolwiek składników odżywczych potrzebujesz, znajdziesz je w wątrobie, włączając wszystkie te, na które cierpi osoba z zespołem GAPS. Regularne jedzenie wątróbki przyniesie osobom z zespołem GAPS niewspółmiernie lepszy efekt nienajlepsze i najbardziej kosztowne suplementy na świecie. Jajka są jednym z najlepszych źródeł substancji odżywczych i najłatwiej przyswajalnym pokarmem na naszej planecie. Surowe żółtko zostało porównane do kobiecego mleka, ponieważ jest przyswajalne niemal w 100 % bez potrzeby trawienia. Żółtko jajka jest bogatym źródłem choliny, aminokwasu niezbędnego dla systemu nerwowego i wątroby. Pacjenci z zespołem GAPS maja problemy z układem parasympatycznym i funkcjami wątroby, dlatego korzystne jest dla nich przyjmowanie dodatkowych dawek choliny. Surowe żółtko jaja jest najlepszym źródłem. Większość ludzi nie wie, że 85% cholesterolu we krwi nie pochodzi z żywności, ale jest produkowane przez wątrobę w odpowiedzi na spożycie węglowodanów i cukru. Aby uchronić swoje serce należy unikać węglowodanów i cukru, a nie jajek.

Warzywa bez skrobi to: karczoch, burak, szparagi, brokuł, brukselka, kapusta, kalafior, marchew, ogórek, seler, zielony groszek, cukinia, kabaczek, bakłażan, czosnek, cebula, jarmuż, sałata, grzyby, natka pietruszki, fasolka zielona, papryka (wszystkie rodzaje), fasola wielokwiatowa, dynia, squash, szpinak, pomidory, brukiew, rzepa, rzeżucha.

Nie jest dobrym rozwiązaniem spożywanie owoców razem z posiłkiem jako, że mogą zakłócać trawienie mięsa. Owoce, które nie powodują takich problemów to cytryny, awokado i kwaśne odmiany jabłek. Owoce powinny być dojrzałe, ponieważ owoce niedojrzałe zawierają dużo skrobi. Dla przykładu banany powinny mieć brązowe plamy na skórce.

Dzieci i dorośli z zespołem GAPS powinni pić wodę, świeżo wyciśnięte soki oraz wywary mięsne lub rybne. Niektóre zamienniki mleka są dozwolone: domowe mleko migdałowe i kokosowe. Picie czystej wody jest bardzo dobrym nawykiem. Osoba dorosła powinna średnio pić około 1.5 litra wody dziennie. Najlepszym wyjściem jest picie wody mineralnej lub filtrowanej.
Dieta wprowadzająca ma za zadanie szybko wyleczyć i uszczelnić śluzówkę jelita.

Etap pierwszy:

  • Domowy bulion mięsny lub rybny. Bulion z kury jest najdelikatniejszy dla żołądka. Do wykonani dobrego bulionu potrzeba stawów, kości, kości z kawałkami mięsa, całego kurczaka, podrobów, gęsi, kaczki, gołębia lub innego kawałka niedrogiego mięsa. Niezbędnym składnikiem są kości i chrząstki stawowe ponieważ one dostarczają substancji gojącej.
  • Różne substancje z kwaśnego mleka, w szczególności kwas mlekowy, łagodzą stany zapalne i wzmacniają śluzówkę jelita, spowalniając transport pokarmu poprzez jelita formując stolec. Można wprowadzić domową kwaśną śmietanę, ma ona doskonały skład aminokwasów dla systemu immunologicznego i śluzówki jelita.

Etap drugi:

  • Im więcej tłuszczu pacjent spożywa tym szybciej wróci do zdrowia. Zawsze dodawaj jedzenia probiotycznego do każdego posiłku. Zwiększaj ilość domowej serwatki, kwaśnej śmietany, jogurtu i kefiru. Zwiększaj także ilość soku z kiszonej kapusty i kiszonych warzyw.

Etap trzeci:

  • Wprowadź placki, robiąc je z trzech składników: 1) organicznego masła orzechowego (z migdałów, orzech ziemnego, włoskiego itp.), 2) jajek, 3) kawałka świeżej dyni, kabaczka lub cukinii (obierz, usuń nasiona i zmiksuj w mikserze).
    Gotowana cebula jest szczególnie korzystna dla systemu trawiennego i immunologicznego.

Etap czwarty:

  • Wprowadź świeże soki zaczynając od paru łyżeczek soku marchewkowego, a następnie do soku z marchwi dodajemy seler, kapustę, sałatę i świeżą miętę. Pacjent powinien pić sok na pusty żołądek, więc najlepszym czasem jest ranek oraz wczesny wieczór.

Pełna dieta GAPS musi być przestrzegana przez okres około 2 lat.

 

Typowy jadłospis:

Zacznij dzień od szklanki wody mineralnej lub filtrowanej z dodatkiem plastra cytryny lub łyżeczki octu jabłkowego. Około godziny 4 nad ranem do 10 rano organizm jest w cyklu oczyszczania. Jedzenie świeżych owoców, pokarmów probiotycznych, picie wody i świeżo wyciskanych soków wspomaga ten proces. Spożywanie pełnych posiłków w tym czasie zakłóca proces oczyszczania.
Ścisłe przestrzeganie diety GAPS powinno trwać przynajmniej 1,5 – 2 lata.

Ludzki system trawienny jest podobny w budowie do systemu zwierząt mięsożernych, takich jak wilki i lwy. Nas system pokarmowy jest krótki, mamy jeden żołądek, który nie zawiera prawie w ogóle bakterii. Nasz żołądek jest przystosowany do produkcji kwasu i pepsyny, które SA w stanie rozkładać mięso, ryby, jajka. Ludzie wiedzą, że najlepszym dla nich pokarmem jest pokarm zwierzęcy, pokarm roślinny powinien być tylko dodatkiem do mięsa.

 

Lista produktów rekomendowanych:

awokado i olej z awokado, banany (tylko dojrzałe z brązowymi plamami na skórce), celuloza występująca w suplementach, jogurt – przygotowany w domu, kapusta bok choy, kapusta collard, kawa – słaba i ziarnista- nie może być rozpuszczalna, kumkwat – owoc, oliwa z migdałów, mleko kokosowe, olej z oliwek tłoczony na zimno Virgin, papaja.

Lista produktów niedozwolonych:

  • makaron – wszystkie rodzaje.

 

Ghee jest masłem klarowanym. Jest używane do gotowania i pieczenia w wielu kulturach na całym świecie. Do gotowania może być używane naturalne masło jednak niewielka ilość serwatki, jednak niewielka ilość serwatki, która się w nim znajduje, przypala się. Ghee nie zawiera serwatki, protein mleka oraz laktozy.

Najlepsze do gotowania na parze są brokuły, kalafior, brukselka, zielony groszek, marchew, szparagi, karczochy, buraki. Kiszone warzywa to smaczne, probiotyczne pożywienie. Po pomyślnym wprowadzeniu jogurtu zalecam wprowadzenie kefiru. Kefir powoduje silniejszą reakcje ozdrowieńczą, dlatego jako pierwszy wprowadzamy jogurt, ponieważ jest łagodniejszy.

Większość dzieci z zespołem GAPS to niejadki. To samo można powiedzieć o dorosłych z zespołem GAPS. Istnieje wiele przyczyn, dlaczego pacjenci z zespołem GAPS maja takie problemy. Pierwszą z nich jest zniekształcone przekazywanie sygnałów sensorycznych. Kubki smakowe w ustach otrzymują informację o jedzeniu, która następnie przekazywana jest do mózgu. Mózg osoby z zespołem GAPS jest zanieczyszczony substancjami toksycznymi i nie jest w stanie prawidłowo przetwarzać nadchodzących informacji. Drugą przyczyną jest łaknienie na słodkie i bogate w skrobię jedzenie, które jest typowym objawem u osób z nieprawidłową florą bakteryjną, szczególnie z przerostem grzyba Candida albicans. Trzecią jest sam stan jamy ustnej. Jama ustna człowieka jest siedliskiem ogromnej populacji mikroorganizmów, które normalnie ochraniają ją przed chorobotwórczymi bakteriami, wirusami i grzybami. Dzieci i dorośli z zespołem GAPS często mają nieprawidłową florę bakteryjną w ustach, z przerośniętą Candida i innymi patogennymi mikroorganizmami. W rezultacie aktywności mikrobiologicznej oraz stanów zapalnych, wielu pacjentów z zespołem GAPS ma nieświeży oddech, czerwone wargi, różnego rodzaju plamy, wrzody na śluzówce policzków i pokryty jakby futrem język.

Zaburzenia łaknienie spowodowane są przez czynniki psychiczne, więc leczenie skupia się na psychoterapii, terapii poznawczej, behawioralnej, rodzinnej i poradach dietetycznych. Często przepisywane są leki psychotropowe. Prowadzone są grupy wsparcia, masaże, ćwiczenia i inne terapie. Jednak procent osób, u których choroba powraca jest bardzo wysoki.

Moda na wegetarianizm i weganizm jest głównym czynnikiem powodującym mentalne problemy u młodych ludzi. Dieta wegetariańska jest oparta głównie na węglowodanach, które potrzebują dużych ilości magnezu, aby zostały strawione i przyswojone, więc pojawia się także niedobór tego minerału. Węglowodany zakłócają równowagę hormonalną organizmu poprzez zbyt dużą produkcję insuliny, cały metabolizm przechodzi na tryb magazynowania tłuszczu.

Wegańska dieta dla dzieci została ogłoszona przez niektórych specjalistów z tej dziedziny za coś w rodzaju znęcania się, jako że odbiera dorastającemu dziecku większość niezbędnych substancji odżywczych. Wegańska dieta jest zamaskowaną formą głodzenia. Z uwagi na ilość spożywanych węglowodanów dziecko nie będzie wyglądało na wychudzone, lecz jego organizm głoduje ze względu na braki niezbędnych składników odżywczych.

Glutamina jest źródłem paliwa dla mózgu i pomaga w usuwaniu toksyn. Asparagina razem z glutaminą jest najczęściej występującym aminokwasem w mózgu. Większość osób z problemami emocjonalnymi i problemami z zachowaniem ma niski poziom asparaginy w organizmie.

Probiotyki to bakterie symbiotyczne w formie suplementu lub kwaszonych pokarmów, które powinny być przyjmowane przy próbie odbudowy lub wspomagania uszkodzonej, rdzennej flory bakteryjnej. Lactobacilli pojawiają się w organizmie u noworodka już w pierwszych dniach jego życia i pozostają w zależności ze swoim gospodarzem przez resztę jego życia. Bacillus substilis jest bakterią formującą przetrwalnik, odporny na kwasy żołądkowe, większość antybiotyków, wahania temperatury i inne wpływy środowiskowe. Ma ona właściwości stymulujące układ odpornościowy i jest postrzegana jako bardzo efektywna przy alergiach i schorzeniach autoimmunologicznych. Produkuje pełny zakres enzymów trawiennych, substancji antywirusowych, antybakteryjnych, przeciwgrzybicznych i innych aktywnych substancji. Prawdopodobnie jedynym momentem naszego życia, w którym następuje zasiedlenie naszego jelita bakteriami symbiotycznymi jest czas porodu, kiedy jelito jest sterylne. Suplementacja probiotykami jest kwestia zasadniczą w leczeniu schorzeń zespołu psychologiczno-jelitowego GAPS. Nawet w przypadkach, gdy pacjenci nie wykazują poważnych objawów ze strony układu pokarmowego, przy pomocy odpowiedniej diety i probiotyków można osiągnąć znaczną poprawę stanu zdrowia.

Ludzki mózg zawiera około 60% tłuszczu (suchej masy). Każda membrana komórkowa i każdy organ wewnątrzkomórkowy jest zrobiony z tłuszczu. Dekady bezustannych reklam propagandy sprawiły, że naturalne tłuszcze zwierzęce, które ludzie używali od wieków do przyrządzania potraw, zostały zamienione na oleje roślinne. Najważniejsze tłuszcze dla pacjentów z zespołem GAPS, które powinny być dostarczane codzienne i które powinny stanowić większą ilość wszystkich konsumowanych tłuszczy to tłuszcze zwierzęce: tłuszcze występujące w samym mięsie, tłuszcze pozyskane z mięsa, tłuszcze z nabiału (masło, masło klarowane/ghee i śmietana) i tłuszcze zawarte w żółtku jaj. Celem przemysłu spożywczego jest to, aby przekonać każdego z nas, że naturalne tłuszcze są szkodliwe dla zdrowia, podczas gdy tłuszcze rafinowane i utwardzane są dla nas dobre. Jesteśmy obiektem tej propagandy już przez blisko cały wiek, nie powinien więc dziwić fakt, że wielu z nas uwierzyło w te kłamstwa. Spożywanie przetworzonych węglowodanów jest drogą do otyłości. Składniki tłuszczów budują struktury naszego ciała: nasz mózg, kości, mięsnie, system immunologiczny itd. – każda komórka naszego ciała zawiera duże ilości tłuszczu. Tłuszcze zawarte w kobiecym mleku są w 48% nasycone, 33% jednonienasycone i w 16% wielonienasycone. Matka natura nie czyni niczego bez powodu. Ludzkie mleko jest najlepszym i jedynym, odpowiednim pokarmem dla ludzkiego noworodka. Ludzka fizjologia nie zmienia się wraz ze wzrostem dziecka, więc nasze zapotrzebowanie na odpowiednie kompozycje tłuszczów w pokarmie pozostaje niezmienione przez całe nasze życie. Mózg człowieka jest największym skupiskiem cholesterolu: około 25% całego cholesterolu w organizmie jest pobierana przez mózg. Każda komórka, każda struktura mózgu oraz naszego układu nerwowego potrzebuje cholesterolu, nie tylko do budowy, ale także do wypełniania jego wielu funkcji. Rozwój mózgu i oczu u płodu oraz noworodka wymaga dużych ilości cholesterolu.. ludzkie mleko zawiera duże ilości cholesterolu. Zawiera także specjalne enzymy, które pozwalają systemowi trawiennemu na wchłanianie prawie 100% tego cholesterolu, ponieważ rozwój mózgu oraz oczu u dziecka wymaga dużej jego ilości. Dzieci pozbawione we wczesnym okresie życia wystarczającej ilości cholesterolu mają słaby wzrok i upośledzone funkcjonowanie mózgu. Jedna z najczęściej występujących substancji w mózgu i pozostałej części naszego systemu nerwowego jest tłuszczowa substancja zwana mieliną. Mielina otacza każdą komórkę nerwową i każde włókno nerwowe, jak osłona izolacyjna otaczająca przewody elektryczne. Nasze komórki mózgowe tworzą połączenia między sobą zwane synapsami. Im więcej zdrowych synaps ludzki mózg może wytworzyć, tym ma lepsza zdolność zapamiętywania i jesteśmy bardziej inteligentni. Naukowcy odkryli, że formowanie się synaps zależy prawie całkowicie od cholesterolu. Duże ilości cholesterolu zawierają: kawior, olej z wątroby dorsza, świeże żółtko jajka, masło, ryby morskie i owoce morza oraz smalec. Większość cholesterolu w organizmie nie pochodzi z jedzenia. Zdrowy ludzki organizm produkuje cholesterol w takich ilościach jakie są mu potrzebne. Tabletki na obniżenie cholesterolu zakłócają zdolność organizmu do produkcji cholesterolu. Obniżanie na wielką skalę cholesterolu może doprowadzić do generalnego odwrotu zachowań nacechowanych przemocą. Większość tego wzrostu przemocy nie będzie skutkowała zabójstwami, ale większa agresją w miejscu pracy oraz w rodzinie, większym wykorzystywaniem dzieci, częstszymi pobiciami żon i ogólnym wzrostem różnych nieszczęść.
Olej z wątroby dorsza dostarcza kwasów tłuszczowych omega-3, cholesterolu, witamin A i D. źródłem jego występowania są podroby (wątroba i nerki), produkty mleczne, jajka i oleje rybne. Cholesterol jest głównym składnikiem budulcowym witaminy D. światło słoneczne jest zdecydowanie najważniejszym źródłem tej witaminy dla człowieka. Kąpiele słoneczne są nie tylko dobre dla nas, ale niezbędne. Rak skóry, za którego obwinia się słońce, nie jest powodowany przez słońce. Jest spowodowany naszym nowoczesnym, przetworzonym jedzeniem i naszym nowoczesnym, toksycznym stylem życia. Tłuszcze trans z olejów roślinnych i margaryny oraz inne toksyny zmagazynowane w skórze są głównym winowajcą.

Ludzki mózg i reszt układu nerwowego ma wysoki procent tłuszczu w swoich tkankach i staje się magazynem dl substancji toksycznych. Mózg zapchany tymi toksynami nie może rozwijać się i funkcjonować prawidłowo.

Baseny to bardzo toksyczne miejsca. Ludzie uważają, że chodzenie na basen służy zdrowiu. Jest to jednak bardzo dalekie od prawdy. Oprócz bardzo niewielu basenów sterylizowanych przy pomocy ozony, reszta z nich jest sterylizowana przy użyciu chemicznych środków na bazie chloru. Chlor jest trucizną, która ma wpływ na każdy układ naszego organizmu, gównie układ immunologiczny i wątrobę.

Infekcje uch to jedna trzecia wszystkich wizyt lekarza rodzinnego. Zmagając się z ciągłymi infekcjami wiele z dzieci poddawanych jest zabiegowi udrażniania kanału słuchowego poprzez wstawienie małej rurki 9zwanej drenem wentylacyjnym lub śródbębenkowym), która jest dodatkowym kanałem pozwalającym na usunięcie śluzu z ucha środkowego. Jest to typowy zabieg objawowy. Działanie objawowe, tak zwana kula w płot, która nie likwiduje realnego problemu.

Uszkadzamy układ immunologiczny naszych dzieci szczepionkami oraz antybiotykami i za to też obwiniamy genetykę. Tak naprawdę to my wszyscy mamy bardzo słabe podłoże genetyczne. Zależnie od diety ciężarnej matki i dziecka po urodzeniu, różne geny zostają uaktywnione. Czynniki środowiskowe: dieta, styl życia, zanieczyszczenie, stres, infekcje itd. ma głęboki wpływ na to, co będzie się działo ze zdrowiem dziecka po jego narodzinach. Czynnikiem, często lekceważonym, jest wyuczone zachowanie. Są to wszystkie zachowania nabyte od rodziców: co jeść, jak przyrządzać, gdzie i co kupować, osobiste wartości przyzwyczajenia. Sto lat temu większość lekarzy nigdy nie zetknęła się z autyzmem w swojej praktyce zawodowej/dzisiaj mamy wciąż rosnącą epidemię autyzmu. Epidemia ta może być wywołana tylko przez czynniki środowiskowe: nowoczesną dietę, styl życia, szczepienia, leki i zanieczyszczenia.

Rodzice, których dzieci cierpią na autyzm, ADHD, dysleksję, dyspraksję lub każdą inna formę zespołu GAPS są całkiem słusznie zaniepokojeni, kiedy planują poczęcie nowego dziecka. Aby dać szansę do stworzenia pięknego, zdrowego niemowlaka ważne jest, aby zacząć o tym myśleć jeszcze przed jego poczęciem. Jeśli rodzice nie mają poważnych problemów z trawieniem, alergią, chronicznym zmęczeniem, ospałością lub innymi typowymi objawami zespołu GAPS rekomendowane jest aby zastosowali oni pełną dietę GAPS przez 4-5 miesięcy przed poczęciem dziecka. Jeśli u rodziców występują wyraźne objawy zespołu GAPS, szczególnie u matki, należy przejść przez cały program dietetyczny GAPS do momentu, kiedy poczuje się ona zdrowsza i gotowa na poczęcie dziecka oraz cały okres ciąży. Wszystkie toksyny na jakie wystawiona jest kobieta w ciąży, dostają się do jej płodu.

Oprócz dobrego jedzenia twoje dziecko potrzebuje uwagi, codziennych spacerów na świeżym powietrzu oraz dobrego snu. Nie potrzebuje szczepień, zastrzyków, badan, niepotrzebnych wizyt i wytworzonych przez człowieka środków chemicznych.. noworodek nie potrzebuje mydła i szamponu. Mycie czystą, ciepłą wodą jest tym czego potrzebuje. Używaj oleju kokosowego, oliwy z oliwek i domowego jogurtu oraz kefiru do smarowania okolic krocza lub na wysuszoną skórę.

Zobacz również

Oprócz rozbudowanej bazy wiedzy logopedycznej warto odwiedzić encyklopedię nomenklatury używanej w logopedii. Ponadto prowadzimy cykliczne szkolenia dla profesjonalistów oraz blog dla rodziców. Szczególnie zapraszamy do publikacji fachowych oraz bazy poradni i specjalistów związanych z logopedią.

MENU