Metoda Ruchów Artykulacyjnych

utworzone przez | 4 marca 2021 | Szkolenie

Metoda Ruchów Artykulacyjnych ( MRA) jako zweryfikowane ponad 25- letnim doświadczeniem REMEDIUM na wszystkie wady i zaburzenia artykulacyjne oraz budowę lub ( i) rekonstrukcję systemu fonetyczno – fonologicznego.

Szkolenie skierowane jest do czynnych zawodowo logopedów (neurologopedów, surdologopedów), pracujących z dziećmi i osobami dorosłymi z różnego rodzaju problemami i zaburzeniami językowymi m.in.: opóźniony rozwój mowy, alalia, afazja, zagrożenie dyslektyczne, dysleksja i wszystkie inne zaburzenia przejawiające się (również) na płaszczyźnie systemu fonetyczno-fonologicznego (wady wymowy), np.: dyslalie, lambdacyzm, kappacyzm, gammacyzm, sygmatyzm, rotacyzm, itd.
Wskazane jest, by uczestnik zapisujący się na szkolenie MRA w pierwszej kolejności odbył szkolenie z Metody Wstępnej Stymulacji Logopedycznej.

Program szkolenia:
1. Krótka historia MRA i niezbędne objaśnienia terminologiczne
2. Adresaci MRA
3. Struktura systemu fonetyczno – fonologicznego na użytek MRA
4. Usprawnianie pracy aparatu artykulacyjnego
5. Zaprogramowanie pracy nad systemem fonetyczno – fonologicznym połączone z prezentacją autorskich pomocy
6. Podsumowanie, wnioski, dyskusja.

Każdy uczestnik otrzymuje potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu oraz prezentację ze szkolenia na płycie CD. Wystawiamy faktury Vat.

Liczba godzin: 5-6 godzin

Miejsce i termin szkolenia:
Publiczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka”, 97-500 Radomsko, ul. Narutowicza 63 – 22.05.2021 r. godz. 10-15/16.
Minimalna liczba uczestników: 10 osób, maksymalna 15 osób.
Szkolenie może być przeprowadzone również w terenie, przy minimalnej liczbie uczestników 10 osób.
Zapisy na szkolenia przyjmowane są drogą elektroniczną przez e-maila: biuro2@logopedia.pl
Więcej informacji pod numerem telefonu: 446853801, osoba do kontaktu: Urszula Grzegorczyk, w godzinach: 09.00-15.00.
Cena: 492 zł (cena obejmuje szkolenie oraz poczęstunek podczas przerw kawowych)

Osoba prowadząca: Jolanta Falana-Kozłowska – logopeda (surdologopeda), koordynator merytoryczny programu autorskiego realizowanego w dwóch poradniach:
1. Publiczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka” Radomsko, ul. Narutowicza 63
2. Publiczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka” Jastrzębie – Zdrój ul. 1 Maja 13 a

Autorka dwóch metod, realizowanych z bardzo wysokim efektem terapeutycznym w prowadzonych przez nią Poradniach, tj. Metody Wstępnej Stymulacji Logopedycznej (MWSL), przeznaczonej dla dzieci młodszych tj. od ok. 3. do 5. roku życia oraz Metody Ruchów Artykulacyjnych (MRA), przeznaczonej dla dzieci od ok. 5 roku życia oraz osób dorosłych u których uległ rozpadowi system fonetyczno-fonologiczny. Autorka licznych pomocy i poradników, przeznaczonych do realizacji programu autorskiego:

1. Seria Usuwamy Wady Wymowy:
• Układamy wzorce wymowy.
• Minimum gimnastyczne dla szeregów sz, ż(rz),cz, dź;s,z,c,dz; ś,ź, ć,dź; r.
• Ćwiczenia pionizacji języka.
• Ćwiczenia mięśnia okrężnego warg.
• Usuwamy wady wymowy. Głoski: g – d.
• Usuwamy wady wymowy. Głoski: k – t.
• Usuwamy wady wymowy. Głoski: l – j.
• Usuwamy wady wymowy. Głoski: r – j.
• Usuwamy wady wymowy. Głoski: r – l.
• Usuwamy wady wymowy. Głoski szczelinowe i zwarto-szczelinowe.
• Usuwamy wady wymowy. Głoski dźwięczne – bezdźwięczne cz. I:
w – f, wi – fi, b – p, bi – pi, d – t, g – k, gi – ki.
• Usuwamy wady wymowy. Głoski dźwięczne – bezdźwięczne cz. II: z – s, dz – c, ż(rz) – sz, dż – cz, ź(zi) – ś(si), dź(dzi) – ć(ci).
• Usuwamy wady wymowy. Głoski rzadko zniekształcane:
s – f, z – w, m – n, f – h (ch), w – h (ch).
• Usuwamy wady wymowy. Głoski twarde – miękkie cz. I
p – pi, b – bi, m – mi, n – ni(ń), f – fi.
• Usuwamy wady wymowy. Głoski twarde – miękkie cz. II
w – wi, k – ki, g- gi, h (ch) – hi (chi), l – li.
• Usuwamy wady wymowy. Różnicowanie samogłosek: e – a, o – u, i – y.
• Usuwamy wady wymowy. Głoski: sz, ż(rz), cz, dż, s, z, c, dz, ś, ć, ź, dź (3 szeregi głosek dentalizowanych) cz. I.
• Usuwamy wady wymowy. Głoski: sz, ż(rz), cz, dż, s, z, c, dz, ś, ć, ź, dź (3 szeregi głosek dentalizowanych) cz. II.
• Różnicowanie słuchowe i artykulacyjnego w obrębie głosek: R – L – J.
• Praca nad kinestezją artykulacyjną w obrębie szeregów: sz, ż(rz),cz, dż;s,z,c,dz; ś,ź, ć,dź; głosek r,l.

2. Pomoce i poradniki do realizacji MWSL:
• Lizaki logopedyczne.
• Przez zabawę do mówienia, czytania i pisania cz.1-3.
• Ćwiczymy percepcję i pamięć słuchową. Zeszyt pierwszy- słuch awerbalny.
• Ćwiczymy percepcję i pamięć słuchową. Zeszyt drugi- słuch werbalny.
• Ćwiczymy percepcję i pamięć słuchową. Zeszyt trzeci- Pamięć sekwencyjna- materiał literowy.
• Wydania zbiorowe:
Poradnik metodyczny do pracy z dzieckiem od 0 do 24. miesiąca życia. Logopedia i wczesne wspomaganie rozwoju.
Indywidualne teczki pracy dziecka. Logopedia (dla przedziału wiekowego od 2. do 6. roku życia).
Indywidualne teczki pracy dziecka. Wczesne Wspomaganie Rozwoju (dla przedziału wiekowego od 2. do 6. roku życia).
• Autorskie zestawy do diagnozy funkcji poznawczych.

Zobacz również

Oprócz rozbudowanej bazy wiedzy logopedycznej warto odwiedzić encyklopedię nomenklatury używanej w logopedii. Ponadto prowadzimy cykliczne szkolenia dla profesjonalistów oraz blog dla rodziców. Szczególnie zapraszamy do publikacji fachowych oraz bazy poradni i specjalistów związanych z logopedią.

MENU