Problem szczepionek skumulowanych

utworzone przez | 7 kwietnia 2018

Profesor Maria Dorota Majewska, pracująca w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Zakładzie Farmakologii w Katedrze Marii Curie-Skłodowskiej Komisji Europejskiej, w liście wystosowanym 28 listopada 2008 roku do Zarządu Polskiego Towarzystwa Wakcynologii, Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i do Zarządu Stowarzyszenia higieny Lecznictwa Katedry Profilaktyki Zdrowotnej przedstawia rezultaty badań swojego zespołu, dotyczące stosowania thimerosalu (organicznego związku rtęci) jako środka bakteriobójczego i konserwującego szczepionki i inne leki. „Rtęć jest neurotoksyczna, kardiotoksyczna, hepatoksyczna, nefrotoksyczna, immunotoksyczna, kancerogenna. Powoduje zaburzenia rozwojowe u dzieci, choroby neorodegeneracyjne u dorosłych (Parkinsona i Alzheimera) oraz degeneracyjne zmiany w systemach reprodukcyjnych kobiet i mężczyzn, upośledzajac ich zdolności rozrodcze oraz uszkadzając potomstwo”. Profesor M.D.Majewska przytacza dane z badań europejskich i amerykańskich, wskazuje na obserwowany ostatnie dwadzieścia lat kilkunastokrotny wzrost zachorowań na choroby psychoneurologiczne. Sformułowano hipotezę, że odpowiedzilany za wzrost może tych chorób może być thimerosal ze szczepionek. Ilość organicznej rtęci, na którą eksponowany jest człowiek, uważana za bepieczną przez EPA (Environmantal Protection Agency), wynosi 0,1 μg/kg/dzień. Natomiast łączna jej ilość, która jednorazowo wstrzykiwano niemowlętom w 3 szczepionkach-DTP, Hib i Hep B- wynosiła 62,5 μg, co dla 5-kilogramowego niemowlęcia 125 razy przekraczało bezpieczne dawki.
W moich rozmowach z rodzicami często pojawiał sie wątek zmiany zachowania dzieci po zastosowaniu szczepionek. Najczęściej wskazywano na pojawienie się wysokiej gorączki i zmianę aktywności dziecka. W wielu wypadkiach dotyczyło to dzieci, ktore urodziły się z wagą urodzeniową niższą niż trzy kilogramy.

Z relacji M.D.Majewskiej wynika, iż pod koniec lat 90. były prowadzone przez Thomasa Verstraetena badania, których wyniki wskazywały na silny związek autyzmu oraz innych chorób neurologicznych u dzieci z thimerosalem. Uszkodzenia neurologiczne występowały 7 co 11 razy częściej u dzieci zaszczeponych thimerosalem. Rezultatem tych badań było zalecenia usunięcia thimerosalu z dziecięcych szczepionek. Jednakże wobec braku sankcji prawnych nie było ono w USA respektowane. Wyniki badań zostały utajone, a oficjalnie podano informacje o braku dowodów na związek thimerosalu z występowaniem autyzmu.
Profesor M.D.Majewska podaje, że w 2007 roku dr Julie Gebeding, Dyrektor Naczelna CDC (Centrers for Disease Control and Prevention), przyznała, że szczepionki mogą powodować autyzm u niektórych wrażliwych dzieci. Rownież dyrektor amerykanskiego Narodowego Instytutu Zdrowia (NIH), dr Bernardine Healey, w 2008 roku wyraziła w mediach opinie, że istnieją dowody, iż szczepienia mogą wywoływać autyzm u niektórych dzieci.

Powołując się na wyniki badań prowadzonych w USA oraz krajach europejskich, profesor M.D.Majewska proponuje dostosowanie programu szczepień w Polsce do bezpieczniejszych norm europejskich.
„W Polsce średnia umieralność niemowląt (obecnie około 6 na 1000 żywych urodzeń) jest ok. 2 razy większa niż w krajach skandynawskich, gdzie wynosi ona około 3/1000. Co więcej , ostatnio współczynnik umieralności polskich niemowląt nieco wzrósł w stosunku do roku poprzedniego (…). Podobnie w ostatnich latach wzrosła umieralność niemowląt w USA. Nie da się wykluczyć, że może to wynikać z wprowadzenia w Polsce w 2007 r. obowiązkowej szczepionki Hib podawanej w drugim miesiącu życia. Według amerykańskiej bazy danych VAERS, szczepionka ta powoduje najwięcej ciężkich powikłań i zgonów niemowląt.
„Polskie niemowlęta w pierwszych 18 miesiącach życia otrzymują 16 obowiązkowych szczepień przeciw 10 chorobom: gruźlicy, żółtaczce B, błonicy, krztuścowi, tężcowi, polio, odrze, śwince, różyczce, i zakażeniom Haemofilus influenzae b., rotavirus, influenza virus, herpes virus varicellae, i hepatitis A virus, co może stanowić razem liczbę 26 szczepień w pierwszych 24 miesiącach życia”.
„Wsród obowiązkowych szczepień znajdują się dwa (BCC i Wzw B), podawane w pierszwej dobie życia, nierzadko nawet w 2 godziny po urodzeniu. Wiele wskazuje na to, że bardzo poważne zagrożenie dla życia i zdrowia dziecka stanowi szczepionka Wzw B (szczególnie firmy Euvax), która dostarcza jednorazowo 25 μg Hg, co stanowi ok. 8,3 μg Hg/kg wagi ciała. Ta ilość rtęci jest 83 razy większa od uważanej przez EPA za bezpieczną (0,1 μg Hg/kg/dzień) dla dorosłego człowieka. Ponieważ u noworodka bariera krew-mózg nie jest dobrze wykształcona, thimerosal wraz z antygenami i substancjami pomocniczymi szczepionek (m.in worotlenek glinu; 250 μg) łatwo przedostaję się do mózgu, gdzie może powodować trwałe uszkodzenia. W drugim miesiącu życia polskie niemowlę może otrzymać jednorazowo 50 μg Hg (25 μg a Wzw B i 25 μg z DTP lub DTP+Hib). Dla 4 kg niemowlę będzie to dawka Hg 125 razy większa niż uznana za bezpieczną dla dorosłej osoby”.
Profesor M.D.Majewska podkreśla, że w europejskich krajach zachodnich na ogół nie szczepi się noworodków i od dawna nie stosuję się rtęci w szczepionkach. W krajach skandynawskich, gdzie notowana jest najmniejsza umieralność niemowląt , szczepienia są dobrowolne, przede wszystkim wykonywane dopiero w 3. miesiącu życia lub później. Ze wszystkich szczepionek wyeliminowano thimerosal. W USA, gdzie nadal stosowany jest thimerosal, na autyzm cierpi obecnie 1 dziecko na 91 urodzeń, w Anglii 1na 100, a w Australii 1 na 160.
Profesor M.D.Majewska zaproponowała następujace zmiany (oparte na analizie programów w innych krajach UE) w programie szczepień w Polsce:
wyeliminowanie wszystkich szczepionek z thimerosalem;
zrezygnowanie ze szczepienia noworodków szczepionkami Wzw B (szczepienie tylko noworodków z grupy wysokiego ryzyka, czyli od matek zakażonych żółtaczką). Zaoszczędzone na tych szczepionkach pieniądze przeznaczyć na higienę szpitali, by nikt się w nich nie zarażał;
zrezygnowanie ze szczepienia noworódkę BCG (stosować tylko u dzieci z regionów gdzie odsetek chorych na gruźlicę wynosi powyżej 40 na 100 000);
w pozostałej grupie dzieci rozpoczęcie szczepień od 4. miesiąca życia;
zrezygnowanie ze szczepionki krztuścowej pełno komórkowej;
zrezygnowanie z podawania więcej niż trzech rodzajów szczepionek w jednym dniu;
zrezygnowanie z podawania szczepionek zawierających żywe wirusy lub podawanie ich pojedyńczo w bezpiecznych odstępach czasu;
udostępnienie szczepionek monowalentnych;

Zobowiązanie szczepiącego lekarza do przeprowadzenia wstępnego wywiadu z rodzicami odnośnie alergii, astmy i innych chorób typu autoimmunologicznego oraz powikłań poszczepiennych u członków rodziny, co pozwoli przewidzieć, czy u danego dziecka mogą wystąpić groźne reakcje poszczepienne. Takie dziecko powinno mieć opracowany indywidualny, bardzo ostrożny program szczepień;
zobowiązanie szczepiącego lekarza do monitorowania stanu zdrowia dzieci po szczepieniach, by w porę uchwycić stany zagrażające życiu lub zdrowiu dziecka;
stworzenie narodowego programu obowiązkowej rejestracji powikłań i zgonów poszczepiennych. Dane te powinny być raportowane do WHO (a nie są), a informacje o powikłaniach zamieszczone w książeczkach zdrowia dziecka.

Zobacz również

Oprócz rozbudowanej bazy wiedzy logopedycznej warto odwiedzić encyklopedię nomenklatury używanej w logopedii. Ponadto prowadzimy cykliczne szkolenia dla profesjonalistów oraz blog dla rodziców. Szczególnie zapraszamy do publikacji fachowych oraz bazy poradni i specjalistów związanych z logopedią.

MENU