Twój koszyk jest pusty
Cz, 23 listopad 2017

Odwiedza nas 962 gości oraz 0 użytkowników.

Wiadomości

Wiadomości (56)

poniedziałek, 03 październik 2011 08:56

książki Duchowe położnictwo.

Napisane przez
"Kiedy rodzi się dziecko,
Wszechświat musi się przesunąć
i zrobić mu miejsce"

W związku z dużym zainteresowaniem, wydawnictwo Virgo uruchomiło PROMOCYJNĄ PRZEDSPRZEDAŻ
książki Duchowe położnictwo.  

Jest to pierwsze polskie wydanie kultowej publikacji w USA Spiritual Midwifery Iny May Gaskin – znanej również bardzo dobrze polskim położnym.


*   *   *


Duchowe położnictwo prezentuje szczegółowe studium procesu narodzin jako aktu w pełni zgodnego z Naturą, napisane na podstawie obserwacji ponad dwóch tysięcy porodów domowych.
To dzieło życia Iny May Gaskin, prezentujące wiedzę i wieloletnie doświadczenia, niedostępne w toku typowych studiów medycznych. Jest źródłem bezcennych, praktycznych wskazówek dla kobiet oczekujących dziecka, jak również dla położnych i lekarzy.
Ten bogato ilustrowany zdjęciami przewodnik pomaga odnaleźć kobiecie jej pierwotną siłę i uczynić okres ciąży i porodu głębokim, transformującym przeżyciem. Pokazuje nie tylko sposób, w jaki kobieta może aktywnie uczestniczyć w porodzie – czyniąc go tym samym łatwiejszym i bardziej bezpiecznym, lecz również sposób, w jaki przyszli rodzice mogą doświadczyć duchowej natury procesu narodzin.


piątek, 30 wrzesień 2011 09:54

Terapia Taktylna dr Swietłany Masgutowej

Napisane przez
 
 
 we współpracy z  Międzynarodowym Instytutem dr Swietłany Masgutowej zapraszamy na szkolenie
 
 

"Terapia Taktylna dr Swietłany Masgutowej"

 

Termin szkolenia: 19-20 listopada  2011 r. w Gdańsku


Skierowany jest do:  rehabilitantów, lekarzy, psychologów, logopedów, nauczycieli, masa-żystów, rodziców, pedagogów


Cele: Uruchomienie naturalnych mechanizmów rozwoju i samoregulacji organizmu. Trening składa się z dwóch aspektów: pierwszy aspekt związany jest z pracą zmysłów dotyku, dzięki którym stymulują się receptory znajdujące się w ciele. Drugi aspekt szkolenia jest skierowany na optymalizację funkcjonowania układu nerwowego, a przede wszystkim na rozwój sieci połączeń między komórkami nerwowymi (synapsami), jak również między nietypowymi strukturami, które umożliwiają częściową lub całkowitą odnowę utraconych funkcji układu nerwowego lub mózgu. Pośrednio terapia jest skierowana na stymulacje układu hormonalnego oraz procesów dojrzewania różnych struktur organizmu i jego funkcjonowania.


wtorek, 20 wrzesień 2011 09:00

Szanowni Państwo

Napisane przez
Szanowni Państwo( dyrektorzy, terapeuci, logopedzi, nauczyciele itd) Od 1 września 2011 r. pomoc psychologiczno – pedagogiczna w gimnazjach oraz przedszkolach musi być organizowana zgodnie z nowymi zasadami określonymi pakietem rozporządzeń z listopada 2010 r., m.in. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych.

W szkołach podstawowych oraz ponadgimnazjalnych przepisy te zaczną obowiązywać od 1 września 2012 r.

Zgodnie z § 2. 1. przedmiotowego rozporządzenia, kształcenie uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych, organizuje się na każdym etapie edukacyjnym, w integracji z uczniami pełnosprawnymi, w przedszkolu i szkole najbliższej ich miejsca zamieszkania.

Zatem każda szkoła i przedszkole musi liczyć się z koniecznością przyjęcia ucznia niepełnosprawnego i zapewnienia mu należytych warunków nauki. W związku z powyższym zapraszamy do naszego bloku szkoleń pod ogólnym tytułem: Przez nauczyciela ....."

środa, 06 kwiecień 2011 09:26

Blok szkoleń P.W.D. APEX Centrum Logopedyczne

Napisane przez

Szanowni Państwo!

Nasz prężnie rozwijający się blok Szkoleń pod ogólnym tytułem: " Przez nauczyciela do potęgi przyszłych pokoleń" dla lepszego unaocznienia  jego  głównego przesłania  podzieliliśmy na 2 kategorie tematyczne: Szkolenia Fundamentalne i Szkolenia Uzupełniające.

W zasadzie same słowa kluczowe oddają nasze intencje. Szkolenia fundamentalne to takie, które są kośćcem merytorycznym każdej terapii ( nie tylko) logopedycznej i nie sposób bez nich osiągnąć zamierzonego efektu terapeutycznego. Opierają się one na bardzo dobrze postawionej diagnozie, rzetelnie zaplanowanym cyklu terapeutycznym adresowanym głównie do lewej półkuli mózgowej i synchronizacji międzypółkulowej oraz doborze właściwych pomocy do realizacji zamierzonego celu.Ten blok szkoleniowy wymaga dyscypliny, pracy i zaangażowania ze strony pacjenta i jego rodziny i oczywiście bardzo wysokich kompetencji ze strony prowadzącego terapeuty.

Natomiast Szkolenia uzupełniające  wzbogacają i poszerzają model terapii podstawowej i przyspieszają jej efekty terapeutyczne.Wymagają bardzo wysokich kompetencji i umiejętności od terapeuty, ale pacjentowi choć na chwilę pozwalają " odetchnąć ", pozostawiając trud głównie po stronie prowadzącego terapię bądź ( i) urządzeń wykorzystywanych do terapii i ją wspomagających.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą propozycją

Zespół terapeutyczno- administracyjny P.W.D. Apex CL

 

poniedziałek, 28 marzec 2011 10:02

Szanowni Państwo !

Napisane przez

 Szanowni Państwo !

Wieloletnie doświadczenia na polu pracy z dziećmi z wadami, zaburzeniami mowy i innymi deficytami rozwojowymi upoważniają nas do stwierdzenia, że najskuteczniejsze efekty terapeutyczne wiążą się z pracą i trudem włożonym przez pacjenta ( i jego rodzinę) w osiągnięcie założonego celu.

Każdy doświadczony terapeuta wie, że "cudotwórcze" metody terapii po prostu nie istnieją, a na problemy rozwojowe nie ma żadnej medycznej pigułki, która natychmiast zadziała, zwalniając pacjenta z jakiejkolwiek pracy. W każdej dziedzinie życia ( nie tylko terapii czy rehabilitacji, a tu szczególnie) niewiele można osiagnąć bez pracy pacjenta i rzetelnej z nim współpracy.

Takie właśnie metody warsztatowe oparte na rzetelnej, często rzemieślniczej terapii szczególnie polecamy, bo choć wymagają one czasu i trudu to jednak najbardziej się sprawdzają i gwarantują finalny sukces. Cóż – prawdziwy i długotrwały sukces to tak naprawdę wytrwałość, determinacja oraz praca i jeszcze raz praca w dążeniu do osiągnięcia wyznaczonego celu.


środa, 23 marzec 2011 11:19

Hurtownia Pomocy Logopedycznych

Napisane przez

Szanowni Państwo!

Radykalnie zreformowaliśmy model naszej Hurtowni Pomocy Logopedycznych. Zgodnie z duchem czasu przyjęła ona wymiar wysoce specjalistyczny i profesjonalny zgodnie z naukową terminologią, naukowymi podziałami i klasyfikacjami oraz z naszymi doświadczeniami permanentnie wzbogacanymi w ponad 20 -letniej działalności.

Obszerny blok diagnozy został podzielony na diagnozę Logopedyczną i Psychopedagogiczną wraz z poddziałami szczegółowymi zawierającymi wiele podkategorii m.in. gnozę, praksję czy ortoptykę.

W zakresie bloku terapeutycznego powstały działy poświęcone terapii: Logopedycznej, Psychomotorycznej, Pedagogicznej i Twórczego Rozwoju.

Każdy z tych działów zawiera wiele kategorii szczegółowych.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę szczególnie na dział Terapii Logopedycznej, w którym systematyzujemy pomoce stosownie do realizowanych metod terapeutycznych tj. MDK, PMKiRMoM, MWSL , MRA.

Największą więc sztuką jest postawienie prawidłowej diagnozy i następnie dobór właściwych metod pracy. Wówczas wybór pomocy do osiągnięcia założonych celów będzie już bardzo oczywisty. Zapraszamy do zapoznania się z naszą koncepcją i ofertą.

Mamy nadzieję, że oparcie naszej Hurtowni Pomocy Logopedycznych na sprawdzonym przez nasz zespół diagnostyczno- terapeutyczny modelu diagnozy i terapii będzie owocował zdecydowanie lepszymi i szybszymi efektami terapeutycznymi.

Szukaj produktu


Wiadomości

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kwestionariusz diagnozujący grzybicę u dzieci

27-04-2015

Kwestionariusz diagnozujący grzybicę u dzieci (Autism Research Institute z San Diego)

Komunikat

29-05-2014

Od września 2015 roku wszystkie szkolenia przeprowadzamy w Jastrzębiu - Zdroju, 1 Maja 13 A, w budynku pod szyldem Praktyczna Akademia Zdrowia i Holistycznej Terapii. Wykaz szkoleń i wszelkie informacje...

Ważny komunikat

19-02-2013

1 września 2013 roku rozpoczęło działalność Przedszkole Centrum Logopedycznego pod egidą Praktycznej Akademii Zdrowia i Holistycznej  Terapii    WYRĘCZAMY RODZINĘ W CODZIENNEJ TERAPII     Na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój ,od  roku  2002r   prowadzimy...

Nowości wydawnicze P.W.D Apex Centrum Logopedyczne

09-11-2012

Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwań nasz zespół terapeutyczny opracował nowe zestawy diagnostyczne. Zestaw do diagnozy percepcji słuchowej dla dzieci od 12 miesiąca do 6roku życia. Celem badania jest wykluczenie niedosłuchu, orientacja...

Komunikat P.W.D. Apex Centrum Logopedyczne

10-04-2012

W celu spełnienia wymogów formalnych dotyczących kontraktowania świadczeń logopedycznych przez publiczne i niepubliczne ZOZ zatrudniające logopedów nasz profesjonalny zespół diagnostyczno – terapeutyczny opracował:   Zestaw Prób praksji oralnej, językowych i grafomotorycznych...

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
9619582
  •  "Po ukończeniu sześciu miesięcy dziecko często potrafi , podciągane za rączki przejść  od pozycji leżącej do stania."
    prof.Jagoda Cieszyńska